28 december 2009

Vaccinatie

De campagne om meisjes te vaccineren tegen de dodelijke
baarmoederhalskanker is grotendeels mislukt. Ook de vaccinatiecampagne tegen Mexicaanse griep was maar matig succesvol.

Nu moet ik zeggen - en dat heb ik hier al eens eerder geschreven - dat meneer Coutinho van het RIVM nu niet bepaald overtuigend overkomt. Maar hij heeft natuurlijk wel verstand van zijn vak. PR moet hij echter overlaten aan anderen.

Het kwade genius achter het mislukken van de vaccinaties blijkt een bloemschikster geweest te zijn, die nergens voor geleerd heeft, behalve voor het schikken van bloemen.

Zij heeft zich een paar weken of maanden over vaccineren ingelezen op internet en achtte zich toen extreem deskundig. En in tegenstelling tot meneer Coutinho heeft zij wel aanleg voor PR.

Laten we nuchter blijven en toch maar liever luisteren naar echte deskundgen. We gaan tenslotte ook niet naar een bloemschikster als we ziek zijn. Ik tenminste niet.
--
(Verzonden van mijn Blackberry)

14 december 2009

Respect voor de rechter

Een moslim-advocaat weigert al geruime tijd om op te staan wanneer de rechter de rechtszaal binnenkomt. Hij erkent alleen de macht van (zijn) God en wil kennelijk voor niemand anders opstaan. Hij is daarvoor in eerste instantie terecht gewezen, maar het disciplinaire Hof van de advocatuur heeft hem in beroep gelijk gegeven.

Zijn recht om zijn godsdienst te belijden dient gerespecteerd te worden, en als zijn geloof hem verbiedt om in de rechtbank zijn "meerdere" te erkennen hoeft hij niet op te staan. Aldus de uitspraak van het Hof in een paar worden. Ook mag deze advocaat een hoofddeksel van zijn eigen keuze (een soort puntmuts) in de rechtszaal dragen. Hij mag, tenslotte, ook zittend pleiten. Allemaal als gevolg van zijn vrijheid van godsdienst.

Deze zaak verdient mijns inziens een paar kanttekeningen.

Het is naar mijn beste weten overal gebruikelijk (ook in de streken waar hij van stamt) om op te staan wanneer de rechtbank binnenkomt, als een vorm van respect voor de instantie die het geschil gaat beslechten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij voor iets of iemand anders niet nog meer respect mag hebben.

De betreffende advocaat denkt er anders over. Hij meent alleen op te hoeven staan voor het in zijn ogen hoogste gezag. Wanneer hij er zo over denkt, erkent hij dan wel de uitspraken van de rechtbank als bindend? Eigenlijk kan dat haast niet, wanneer hij geen respect toont voor het college dat een uitspraak in het geschil gaat doen, waarin hij als advocaat betrokken is. En erkent hij het Nederlandse recht wel? Dat kan ook haast niet. Hij zou toch alleen maar de Sharia (de in zijn ogen Goddelijke wetgeving) kunnen erkennen?

Kortom het gedrag deze advocaat roept vragen bij mij op, en ik kan er geen vrede kan hebben dat hij als enige in ons land niet op hoeft te staan in de rechtszaal.

Heeft de disciplinaire rechter hem eigenlijk wel gevraagd of hij de uitspraak van de de rechtbank wel erkent en of hij het Nederlandse recht wel erkent?

Mijns inziens heeft godsdienstvrijheid met deze zaak weinig of niets te maken. Natuurlijk mag deze advocaat de godsdienst aanhangen en belijden die hij wil. Maar dat heeft toch niets, maar dan ook helemaal niets, te maken met het tonen van enig (bijna symbolisch) respect voor degene die beslist in het conflict waarin hij optreedt?

Ik meen dat deze advocaat een ander beroep zou moeten kiezen. Een beroep dat hem bij de uitoefening ervan niet in gewetensnood brengt. En ik meen verder dat de disciplinaire rechter beter anders had kunnen beslissen. Wat volgt hierop?

06 december 2009

Komt het hoorspel terug?

In 2004 begon de NPS met het uitzenden van een hoorspel in 475 afleveringen naar de magistrale romancyclus "Het Bureau" van J.J. Voskuil. De afleveringen duurden ieder ca.14 minuten. Totaal dus ongeveer 120 uren! En als extra service voor de luisteraars was het hoorspel tevens zowel als podcast te beluisteren als "gewoon" te downloaden, tot twee jaar na de beëindiging van de uitzendingen. Ik heb van die service gebruikgemaakt en heb niet zo lang geleden, na een aantal onderbrekingen, de laatste aflevering (en daarmee het hele hoorspel) beluisterd.

En wat een prima ervaring! Het was voor mij een even groot genoegen om de boeken te lezen als om naar het hoorspel te luisteren. En over een jaartje begin ik weer opnieuw. Ik kan er geen genoeg van krijgen.

Ook de NPS weet dat er aan alles een einde komt, maar de hoorspelafdeling heeft niet stilgezeten en heeft kort na het voltooien van "het Bureau" een 75-tal Bommelverhalen tot hoorspelen bewerkt. Ook dat project (met nog meer afleveringen dan de 475 van "het Bureau") is nu vrijwel ten einde. Er worden nog wat afleveringen herhaald, maar dan is het op. Maar ook deze mammoet-productie is geheel downloadbaar en van hoge en verslavende kwaliteit.

Het is voor mij nu de vraag of na deze twee grote hoorspelproducties een traditie is ontstaan en er nu dus weer een langdurige hoorspelcyclus wordt geproduceerd. Er heeft een tijd geleden een gerucht gecirculeerd dat men na deze twee cycli de complete Bijbel (van Genesis tot en met Handelingen!) tot een hoorspel wil gaan bewerken. En als die geruchten op waarheid berusten zijn ze daar natuurlijk al lang mee bezig). Dan kan de nieuwe generatie hoorspelliefhebbers weer een paar jaar zijn hart ophalen!

Wat er wat mij betreft veranderd is, is dat ik niet meer via de radio luister, maar op een MP3-speler. De tijden dat ik met rode oortjes naar "Paul Vlaanderen" (tip voor de NPS!!) of "Sprong in het Heelal" op de radio zat te luisteren lijken wel voorbij. Maar wat mij betreft is het hoorspel weer springlevend. Gezien de reacties, richting de NPS, ben ik niet de enige die er zo over denkt!

01 december 2009

Minarettenverbod

Wat kunnen de mensen zich toch druk maken om niets. In Zwitserland
wil men geen minaretten (en niet meer dan dat!). Vindt u dat gek?

Moeten er op de almen tussen de typische houten châlets moskeeën met hoge minaretten komen? Willen we als touristen volgend jaar minaretten in Zwitserland gaan bekijken? Natuurlijk niet. Er is niets mis met u wanneer u er ook zo over denkt.

Wat zou u er bijvoorbeeld van vinden wanneer er op Kinderdijk of in Marken moskeeën zouden verrijzen met hoge minaretten, waar luidruchtig zou worden opgeroepen tot het vrijdaggebed?

U kunt wel zeggen dat dat de geest van de tijd is, maar daar meent u niets van. Moslims? Prima, maar een beetje begrip vragen voor de westerse cultuur, daar is niets mee en het is echt geen
beperking van de godsdienstvrijheid. En het is zeker geen discriminatie!

(Verzonden van mijn Blackberry)

27 november 2009

Het arbeidsverleden van Zalm

Gerrit Zalm, de topman van staatsbank ABN AMRO begint in opspraak te raken. Gisteren waren er opmerkingen over hem in de Kamer en vanochtend stond er een fraaie cartoon over hem in Trouw.

Ik weet niet of ik daar als klant van ABN AMRO blij mee moet zijn. Maar het is een feit dat Zalm in zijn DSB-tijd dik geld verdiend heeft ten koste van mensen die de aangesmeerde woekerverzekeringen niet konden betalen.

En DSB wist dat, of had het moeten weten als zij aan haar onderzoeksplicht voldaan zou hebben. Maar kennelijk wilde men bij DSB geld verdienen over de ruggen van degenen die nu hun huis moeten verkopen.

Het is te hopen dat Zalm zich nu op de een of andere manier gaat inspannen voor "zijn" gedupeerden, want anders zie ik het somber voor hem in.
--
(Verzonden van mijn Blackberry)

19 november 2009

Goede oude KPN

Ik ben geen fan van KPN, maar sinds gisteren denk ik daar wat genuanceerder over.

Ik had een ruis/kraak in mijn vaste telefoonlijn. Op mijn verzoek verscheen er -precies op de afgesproken tijd- een zeer deskundige monteur, voorzien van alle benodigde apparatuur.

De storing bleek tussen de shakelkast (een kilometer verderop) en mijn huis te zitten.

En nu de verrassing: in de tijd dat mijn huis gebouwd werd werden er bij iedere vaste aansluiting twee
telefoonlijnen gelegd. 200% zekerheid. Dus de oplossing was simpelweg om de "reserve" lijn nu te gaan gebruiken. Weg storing!

Ik heb KPN dus lang onderschat. Helaas wordt deze extra veiligheid nu niet meer toegepast. Bezuiniging. Maar goede monteurs hebben ze wel!

--
(Verzonden van mijn Blackberry)

13 november 2009

Mexicaanse griep-prik

Het aanvoeren van argumenten waarom we de prik tegen de Mexicaanse griep (tot op vandaag 22 doden in Nederland) niet zouden moeten halen heeft wat mij betreft nu een absoluut dieptepunt bereikt.

Ik vind het prima wanneer mensen wetenschappelijk verantwoorde kritiek leveren op voorgestelde maatregelen. Ik ben daar zelfs een groot voorstander van. Maar het moet wel leuk blijven. Bij mij heeft een juffrouw die op de radio allerlei nonsens-argumenten aanvoerde de doorslag geven om de prik gisteren te gaan halen.

"Weet u wel dat er KWIK in die prik zit?", gilde de juffrouw in de microfoon. "Nou, u wilt toch zeker geen kwik in uw lichaam?" En ja hoor, ze heeft nog gelijk ook, want er zit een organische kwikverbinding is. Dat soort verbindingen wordt wel meer in de geneeskunde gebruikt.

Maar met die kreet is die juffrouw zo ver afgedwaald van een serieuze discussie, dat ik daar alleen maar op kan antwoorden: "Ja, en er zit ook steenkool in". Iedere organisch-chemische verbinding bevat immers koolstof.

Ik heb mijn eerste prik gisteren gehaald. Over drie weken volgt de tweede. Dan ben ik optimaal beschermd tegen de Mexicaanse griep, en die juffrouw niet. Want ze wil geen kwik in haar fraaie lichaam!

Doorwerken tot 67

Onze wijze regering schijnt het er toch door te krijgen: We mogen in de toekomst pas met pensioen wanneer we 67 zijn. De AOW gaat niet eerder in, en de regering wil de pensioenfondsen dwingen om pas vanaf ons 67ste pensioen uit te keren.

Een belachelijk plan. Waarom? Omdat de overheid al jarenlang bij reorganisaties alle 55plussers, 58plussers of 60plussers zonder recht op tegenspraak wegstuurt. En ook in het bedrijfsleven vliegt iedereen eruit die ouder dan (vul maar in) is bij een reorganisatie.

Het gevolg is dat er van alle mensen boven de 55 tot 60 jaar nog maar zo'n 30% betaald werk verricht. Je kunt je tegen zo'n "vrijwillig ontslag" verzetten tot aan de hoogste rechter toe, maar je krijgt nooit gelijk.

Naar mijn stellige overtuiging wordt dit in de toekomst, wanneer we pas met 67 jaar met pensioen mogen gaan, niet beter. Ook dan worden de "oudere jongeren" zonder pardoin weggestuurd bij reorganisaties. Alleen gaat het de werkgevers (inclusief de overheid dus!), bij gebrek aan pensioenvoorziening vanaf 65 (of nog eerder pre-pensioen) wel een massa meer geld kosten dan nu, voor de vertrekregelingen.

Kon de regering niet eens wat beter nadenken en proberen het aantal werkenden van 55plus (of 60plus) van 30% naar - laten we zeggen - 80% te krijgen, gewoon om die mensen de kans te geven om door te werken tot 65,en het niet vanzelfsprekend te vinden dat ze vertrekken?

Nu lijkt het alsof onze wijze regering heel dapper de bevolking twee jaar langer laat doorwerken, maar dat doet ze natuurlijk niet. Ze blijft de mensen op hetzelfde moment op straat zetten als nu, maar dan wel met een "regeling" die twee jaar langer duurt!

En ik moet nog zien hoe makkeliijk de bedrijfspensioenfondsen van bijvoorbeeld Shell, Philips, Unilever, internationale organisaties etc. mee gaan werken aan het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. De pensioengerechtigde leeftijd ligt bij die bedrijven en organisaties al vele jaren op 60 (zestig) jaar.

Regering, zit uzelf niet rijk te rekenen met niets, en schuif de problemen niet door naar toekomstige regeringen en generaties, maar regeer! Zorg dat degenen die dat willen om te beginnen tot 65 jaar kunnen doorwerken! Wat mij betreft mogen de die-hards ook doorgaan tot hun 70ste.

Die flauwekul met de AOW-leeftijd twee jaar verhogen (want meer is er nog niet besloten) stelt als beleidsmaatregel helemaal niets voor, en levert natuurlijk in werkelijkheid niets op. Uiteindelijk zal bovendien wel blijken dat ook daar zoveel haken en ogen aan zitten dat het niet uitvoerbaar is en uiteindelijk niet door zal gaan. Maar dan is onze premier al lang weg.

31 oktober 2009

Vakkennis

We weten allemaal langzamerhand wel dat de vakkennis van de middenstand niet geweldig meer is. Maar de onderstaande conversatie, vandaag opgevangen bij een textiel-discounter, spant voor mij voorlopig de kroon.

De discounter verkocht bolletjes materiaal om mee te handwerken (breien,haken ...). De bolletjes zage eruit als wol,maar bestonden - blijkens het etiket - uit een mengsel van synthetische materialen. Geen wol dus.

KLANT: "Mevrouw, verkoopt u ook deze bolletjes ook van wol?"
VERKOOPSTER: "Dit is wol, mevrouw."
KLANT: "Nee, dit is synthetisch materiaal. Kijkt u maar op het etiket. Ik zou liever wol hebben."
VERKOOPSTER: "Wat voor wol bedoelt u dan? Dit is echte wol!"
KLANT: "Ik bedoel wol van schapen."
VERKOOPSTER: "Bestaat dat ook? Zo ver gaat mijn kennis niet."

Klant perplex. Einde opgevangen discussie. Geen verder commentaar!

10 oktober 2009

BUMA ziet even het licht

De BUMA was even van plan om webmasters die embedded stukjes video op hun site zetten een rekening te sturen. Dat werd tenminste op het journaal dreigend aangekondigd door een bejaarde heer van de BUMA, die vermoedelijk het internet nog nooit bezocht had.

Nu is hij zo geschrokken van de reacties dat hij het toch maar niet doet. Luisterde hij maar wat vaker naar de internetgemeenschap. Hij had beter zelf vooraf even kunnen bedenken waar het eigenlijk om gaat. Die embedded filmpjes van YouTube zijn naar mijn stellige overtuiging niets anders dan gewone links.

Wanneer je op zo'n link klikt gaat er op de servers van YouTube een stukje streaming Flash video draaien. De webmaster die de link op zijn site gezet heeft, staat daar buiten. Alles gebeurt ergens in de VS. En als YouTube daarmee auteursrechten schendt, moet meneer maar naar YouTube gaan en niet naar de webmaster die een linkje geplaatst heeft.

Maar goed, na veel denken heeft de BUMA ontdekt dat het niet zo verstandig is om die rekeningen te gaan versturen. Laten we er maar geen woorden meer aan vuil maken en de BUMA laten wat het is: Een fossiel uit een vervlogen tijd.

08 oktober 2009

Hiltl

Ik zie de laatste tijd steeds vaker producten en advertenties van een fabrikant van (blijkbaar voortreffelijke) herenbroeken, met de wat wonderlijke naam Hiltl. Nou weet ik niet of ik de enige ben, maar ik krijg bij die naam iedere keer een associatie met de naam van de overbekende oorlogsmisdadiger Adolf H.

Hoe kom je er nu toch bij of je (Duitse) bedrijf Hiltl te noemen? Er zijn toch ook wel namen te bedenken die minder snel associaties oproepen met de "bekende Duitser"? Ik kan er in ieder geval maar moeilijk toe komen om producten van dit bedrijf aan te schaffen.

Of moet ik het bovenstaande maar helemaal vergeten en een herenmodezaak binnenstappen en luidkeels om een Hiltl broek gaan vragen? Ik heb het onbehaaglijke gevoel dat de hele zaak me dan gaat aanstaren. Of moet ik de verkoper de naam van het bedrijf zachtjes in het oor fluisteren, met het gevaar dat men dan onjuiste gedachten over mijn geaardheid krijgt?

Nee, ik geloof dat ik toch maar een broek van een ander merk ga kopen, al is de kwaliteit daarvan misschien wat minder. Want om met de naam Hiltl op mijn achterwerk geborduurd rond te lopen zit me niet lekker!

23 september 2009

Ann Hasekamp overleden

Gisteravond is actrice Ann Hasekamp overleden, minder dan een half jaar na haar echtgenoot Ton Lutz.

Zij was een volle nicht van mij, maar omdat ze aanzienlijk ouder was dan ik zei ik vroeger "tante" tegen haar. Ik heb ook niet veel contact met haar gehad, door dat grote leeftijdsverschil.

Toch wil ik haar hier memoreren
. Zij was - algemeen erkend - een voortreffelijk actrice en heeft niet alleen bij diverse toneelgezelschappen gespeeld, maar ook op tv en film.

De ironie wil dat zij 'wegens gebrek aan talent' destijds geweigerd is op de toneelschool. Haar loopbaan heeft uitgewezen hoe onterecht dat was.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

22 september 2009

E-readers en ebooks

De e-reader rukt in Nederland op, maar de verkoop van Nederlandse ebooks (ik gebruik de ingeburgerde Engelstalige term liever dan de niet echt erkende term "e-boeken") valt tegen.

Ja, vindt u het gek? Wanneer ik de ebook-versie koop van een recent uitgekomen nieuw boek betaal ik (als voorbeeld) niet € 19,95, maar € 16,95. Dat is veel te duur. Wie rekent mij voor dat de noodzakelijke kosten voor een boek zoals selectie, auteursrecht en redelijke winst € 16,95 bedragen, en het drukken, corrigeren van de drukproeven, binden en verspreiden van het fysieke boek slechts € 3,00 bedragen?

Een ebook hoeft niet gedrukt en verspreid te worden en het lift mee op de publiciteit van het papieren boek. (Ik heb tenminste nog nooit een advertentie gezien of gehoord die uitsluitend betrekking heeft op een ebook.) Zelf schat ik dat het drukken, corrigeren van drukproeven,binden en fysiek verspreiden ongeveer de helft uitmaken van de kosten van een boek. Wie het beter weet mag het zeggen. Het is dan ook een principieel onjuiste policy van de uitgevers om een slaatje te willen slaan uit de ebooks. En dat is nu dus terug te zien in de verkoopcijfers.

Kun je dan beter geen e-reader kopen? Nee hoor, er zijn tienduizenden legale gratis ebooks te krijgen. Gewoon van literatuur waarop het auteursrecht verlopen is of van (beginnende) auteurs die hun pennenvruchten gratis onder een Creative Commons licentie ter beschikking stellen. (Nederlandse auteurs die dit doen ben ik overigens nog niet tegengekomen.) En dan zijn er nog enigszins gevestigde auteurs die ook vrijwillig afstand doen van hun auteursrecht.

Waar zijn die gratis boeken uit het publieke domein dan te vinden? In de eerste plaats bij www.gutenberg.org. De boeken die daar ter beschikking gesteld worden zijn gescand en vervolgens met OCR-software in platte tekst omgezet, waarna de scans door vrijwilligers vergeleken zijn met de platte teksten. Deze boeken worden in verschillende formaten op de site van Gutenberg ter beschikking gesteld.

Sites als http://manybooks.net en http://www.feedbooks.com brengen deze boeken in vaak fraaier geformatteerde vorm in omloop, en ook in meer ebook-formaten. Zo hebt u gratis toegang tot een groot deel van de wereldliteratuur, tot aan ongeveer de helft van de vorige eeuw.

Gratis of goedkope boeken van beginnende hedendaagse auteurs zijn bijvoorbeeld te vinden op www.smashwords.com, maar ook op delen van de sites http://www.feedbooks.com en http://manybooks.net. En verspreid over het internet vindt u ook nog websites van auteurs die hun boeken (vrijwel) om niet ter beschikking stellen.

Daarnaast zij er nog sites - waarvan het legale karakter te betwijfelen is - waar je de allernieuwste ebooks van recente bestsellers kunt "lenen". Je download ze gewoon, leest ze op je e-reader en wist ze dan weer uit je collectie. Van dat soort sites geef ik geen url's. Overigens ben ik van mening dat je op dergelijke sites zonder gewetensbezwaren ebooks kunt ophalen van boeken die je voor de volle prijs in de boekhandel al eerder als papieren boek gekocht heb.

Tenslotte is DBNL.nl (digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren) ook bezig de Nederlandse literatuur uit het publieke domein te digitaliseren. Kortom, er is genoeg keuze in ebooks!

En zijn al die boeken uit de wereldliteratuur en van beginnende auteurs u te min, ja, dan moet u naar de reguliere boekhandel en voor veel geld ebooks koppen voor vrijwel de prijs van een papieren boek. Maar in dat geval raad ik u aan om geen e-reader te kopen, maar gewoon papieren boeken. Want dan bent u met een e-reader (inclusief de aanschaf van dat apparaat) veel en veel duurder uit.

16 september 2009

Parkeertarieven

We hebben enige tijd kunnen lezen dat de parkeertarieven in Amsterdam de duurste ter wereld zijn. En het ziet ernaar uit dat andere steden in ons onbeduidende landje - jazeker,onbeduidend, whatever JP Balkenende may say - hard hun best doen om de eerste plaats over te nemen. En dan maar klagen dat de toeristen wegblijven.

Ik wil niet zeggen dat de parkeertarieven de enige reden zijn om elders een vakantiebestemming uit te zoeken, want de horeca doet hier ook erg z'n best om de toeristen weg te jagen. Toeristen vergelijken hun vakantie-uitgaven nu eenmaal met die in eigen land, en dat is o zo gemakkelijk geworden door de Euro.

Neem nou Duitsland. Ik weet daar eigenlijk geen plaats waar je meer dan € 1,00 betaalt voor een uurtje parkeren. Het gebruikelijke tarief is € 0,50 per uur, en in veel plaatsen is het gewoon gratis.

Ook Oostenrijk, waar ik een voortreffelijke vakantie heb doorgebracht, vindt dat parkeren in beginsel gratis moet zijn. In sommige plaatsen moet je wel betalen, en dan is dat ook in de orde van de Duitse tarieven.

Onze plaatselijke overheden denken dar heel anders over: een uurtje parkeren lukt hier nergens onder de € 2,00,maar € 3,00 en meer is helemaal niet ongebruikelijk. En dan maar wachten op de toeristen die dit ook willen betalen. Je kunt langzamerhand zeker goedkoper met de lokale bus naar de stad reizen, en als het iets verder weg is ben je met de trein in veel gevallen ook al goedkoper uit. Alleen al door dat parkeertarief.

11 september 2009

Ventilatie

De rechter heeft het rookverbod voor kleine café
's onderuit gehaald. Nu speelt de minister met de gedachte voor een verplichte ventilatie in die kleine café's.

Maar wanneer er toch geen algeheel rookverbod in openbare gelegenheden - zonder uitzonderingen - komt in het kader van de (algemene) volksgezondheid, waar maakt de minister zich dan nog druk om?

Die kleine café's worden alleen nog door rokers bezocht. En die plegen stuk voor stuk toch een langzame en bewuste zelfmoord. Hang gewoon boven de ingang daarvan (verplicht) een doodshoofd en het probleem is wat mij betreft opgelost.

Degenen die liever een natuurlike dood sterven weten dan waar ze niet moeten komen.

Maar wanneer de minister de volksgezondheid wil beschermen, en niet alleen die van werknemers, is een algeheel rookverbod in het openbaar - dus ook op terrassen! -de enige serieus te nemen optie.--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

29 augustus 2009

Kurkonzert

In veel plaatsen, in Duitsland en Oostenrijk, waarvan de naam met "Bad" begint betaal je "Kurtax". In sommige daarvan kreeg je daarvoor onder meer regelmatig een gratis "Kurkonzert". Deze goede gewoonte is inmiddels helaas aan het verdwijnen. In sommige plaatsen treedt er nog wel een meneer met een keyboard op, die populaire liedjes zingt, maar dat is natuurlijk geen "Kurkonzert".

Het echte "Kurkonzert" bestaat uit licht klassieke muziek, om de geest van de kurende patiënten tot rust te brengen. En dat hebben ze goed begrepen in de Oostenrijkse plaats Bad Gastein, gelegen aan het eind van het Gasteinertal, en omdat er daarachter niets meer is, eigenlijk aan het eind van de wereld.

In Bad Gastein treedt van juni tot en met september zes maal per week een 11 personen sterke selectie op uit het "Johann-Strauss-Orchester Salzburg", onder leiding van Prof. Baldur Pauss. En dat ensemble van hoog geschoolde en dus perfect spelende musici voert werken uit de licht klassieke Oostenrijkse traditie uit, zoals de familie Strauss en een groot aantal hier niet (meer) bekende componisten.

Elk concert heeft een "rode draad" en elk stuk wordt uiterst deskundig door de dirigent ingeleid. En er is bij ieder concert een gratis gedrukt programma. Waar vindt je zoiets nog? Zoals gezegd vinden de concerten plaats van juni tot en met september, maar het repertoire is dermate omvangrijk, dat je zeker vier tot vijf weken lang ieder concert kunt bijwonen zonder ook maar een maal hetzelfde stuk te horen.

Ik weet niet of er nog andere plaatsen zijn waar een dergelijk "Kurkonzert" geëvenaard wordt, maar ik vind dit dermate uniek en de kwaliteit is dermate hoog, dat ik hier graag een grote pluim wil geven aan Prof. Pauss en zijn "Johann-Strauss-Orchester Salzburg"!

Vakantiefoto's van de Oranjes

Het journaal heeft blijkbaar weinig wereldschokkend nieuws te melden en meldde daarom gisteravond dat de Oranjes hun proces tegen het persbureau AP gewonnen hebben. AP mag de in Argentinië gemaakte vakantiefoto's van de Oranjes niet verder verspreiden.

Het kwam op mij wat merkwaardig over dat het NOS Journaal de gewraakte foto's alle vier vervolgens duidelijk liet zien. Ik weet ook wel dat rechterlijke uitspraken alleen tussen partijen gelden, maar ik zou de familie Oranje toch aanraden om ook nog even tegen de NOS te gaan procederen.

Die vordering ligt, lijkt mij, voor toewijzing gereed. Het is toch te gek voor woorden om onder het mom van het verspreiden van nieuws een zojuist tegen een andere partij uitgesproken verbod te negeren en door een smakelijk grijnzende presentator de vier foto's alsnog "luid en duidelijk" te laten zien?

NOS journaal, schaam u!

27 augustus 2009

E-boeken

Ik lees in de krant dat het e-boek een onstuitbare opmars begonnen is. Als gebruiker van dat medium verbaast mij dat niet.

Maar e-boeken waar auteursrecht op rust zijn slechts ca. 20 % goedkoper dan de overeenkomstige gedrukte en gebonden exemplaren en dat verbaast mij wel.

Het hele proces van drukken, binden en verspreiden vervalt, en dat zou maar 20 % van de prijs van het boek zijn? Dat wil er bij mij niet in. Auteurs krijgen in ieder geval maar een paar duppies per boek. (De toppers wat meer.) De rest is winst voor de diverse tussenstadia.

Op deze manier vrees ik dus dat het Nederlandstalige e-boek toch niet zo'n vlucht zal nemen. Zelf zou ik denken dat de kosten voor het vervaardigen en verspreiden van het fysieke boek zo'n 50 % van de kosten vormen. Of snap ik er niets van?
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

25 augustus 2009

Het KNMI

Het moet maar eens afgelopen zijn met de weersverwachting van het KNMI. Het is nu al weken totaal ernaast. Je kunt beter 's morgens even naar de lucht en het gedrag van de dieren kijken wanneer je wilt weten wat voor weer het gaat worden.

Ik krijg sterk de indruk dat degenen die de weersverwachting van het KNMI maken in een afgesloten ruimte zitten, met voor een paar ton aan apparatuur. Die aanschaf moet natuurlijk waar gemaakt worden en het is daarom kennelijk verboden om daarnaast je gezonde verstand nog te gebruiken.

Als het zo blijft kunnen we het KNMI echt wel missen. Als de buienradar maar blijft bestaan. Wanneer laat de politiek zich eens horen? Misschien is het wel moeilijk om een betrouwbare weersverwachting te geven. Laten ze er in dat geval maar helemaal mee stoppen.

Vroeger was er ene meneer Pelleboer die het weer (goed) voorspelde met zijn gezonde verstand, zonder dure apparatuur. Kosten: te verwaarlozen. Wie volgt hem op?

Vakantie in eigen land?

Er wordt gezegd dat veel Nederlanders dit jaar minder te besteden hebben en daarom in eigen land op vakantie gaan. Wat een ondoordachte beslissing (als het waar is)! Natuurlijk kost het minder benzine om binnen Nederland rond te reizen dan elders in Europa, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

Wanneer je op vakantie gaat krijg je intensief met de horeca te maken, en die is vrijwel nergens zo duur en zo slecht als in Nederland. Neem nou een eenvoudige maaltijd (een schotel met vlees, aardappelen en groente). Onder de EUR 15 kom je daar in ons landje niet aan. En dan kijken ze je nog raar aan wanneer je er geen fooi bovenop geeft.

Hoezo een fooi? Is de bediening zo goed? Doen ze iets meer voor je dan van ze verwacht wordt? Ik heb het nog niet meegemaakt. Wat dacht u van twee pannenkoeken voor EUR 16? En toen ik bij het afrekenen EUR 20 gaf vroeg de dienstdoende juffrouw hoeveel ik terug wilde hebben. Toen ik antwoordde "de rest" verstarde haar gezicht en smeet ze het wisselgeld, zonder verder te groeten of bedanken, demonstratief op tafel. Kom je dat in een ander land ook tegen? Ik denk het niet. maar ja, wanneer je daaraan meedoet verpest je zelf de markt.

Ik heb tijdens mijn vakantie met de Oostenrijkse en Duitse horeca te maken gehad, en het was werkelijk een verademing. Een maaltijd-schotel voor EUR 7,50 tot EUR 10, en zonder bedelen gewoon je wisselgeld terug.

En dan de koffie. In ons onvolprezen landje met zijn graaierige horeca betaal je voor een kop koffie EUR 2,50 tot EUR 3. Daarvoor krijg je een lauw, half gevuld bakje voor, dat uren geleden gezet is en dat vaak nog met een voetbad wordt opgediend. Schande! En in een strandtent krijg je er nog een schep zand in ook.

De prijs die ik noemde wil ik heus wel graag betalen voor een kop koffie, wanneer die opgediend wordt zoals het hoort. U weet misschien al niet meer hoe koffie geserveerd hoort te worden. Welnu: een echte kop koffie is vers gezet, wordt in een kopje van een behoorlijk formaat opgediend, en dat kopje ziet er mooi uit. Niet zo'n wit Nederlands horeca-kopje, maar een kopje van een leuk merk. En natuurlijk met een behoorlijk koekje of een bonbon erbij. En - wat ik in Nederland aljaran nergens meer zie - met een glaasje water erbij.

Voor zo'n kop koffie betaal ik graag de prijs die ze hier vragen. En in de landen waar ik geweest ben (Duitsland, Oostenrijk) krijg ik ook zo'n kop koffie. En met een correcte en vriendelijke bediening. Overigens ligt de prijs dan meestal nog onder de EUR 2,50.

Nou ja, al die vakantiegangers in eigen land wens ik veel plezier, maar ik betwijfel of ze het hebben. In ieder geval zijn ze gegarandeerd duurder uit dan in het nabije buitenland.

Er zijn nog wel wat ergernissen in eigen land (de parkeertarieven bijvoorbeeld). Misschien kom ik daar ook nog eens op terug.

28 juli 2009

Zeehonden"jacht"

De EU heeft
een van haar weinige positieve besluiten genomen: bont en vlees van zeehonden komt de Unie niet meer in.

Als je één keer op tv de "jacht" op jonge zeehondjes gezien hebt word je er beroerd van. Een pas geboren diertje probeert weg te hobbelen, maar is volkomen kansloos.

Een kerel met een knuppel komt er achter aan en verbrijzelt de schedel van het diertje. Er blijft een rode plek op het ijs achter. De man ziet het niet eens, want hij verbrijzelt inmiddels weer een andere zeehonden-baby.

Ik weet wel dat die kerels het gewoon als "eerlijke handel" zien en bovendien "zijn er veel te veel" volgens die kerels. Dat zeggen de negers die chimpanzees neerschieten voor "bushmeat" ook. Maar een onderbouwing van deze "wijsheid" heeft niemand ooit gezien.
De natuur tracht de soorten in stand te houden. Soms lukt dat, maar als de hebzucht van de mensen te groot wordt lukt het niet. De zeehonden krijgen nu een iets grotere kans.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

24 juli 2009

Janssen

Nee, dit gaat niet over een fietser. Fietsen kunnen we allemaal, zij het dat de een het sneller kan dan de ander.

Dit gaat over Janssen Pharmaceuticals, een Belgisch bedrijf dat in de vorige eeuw vele bijzondere geneesmiddelen heeft ontwikkeld.

De middelen van Janssen kenmerkten zich door het aanpakken van de oorzaak van een aandoening en pakten niet uitsluitend de symptomen aan.

Ik meen dit te kunnen weten, want ik heb diverse
octrooiaanvragen van Janssen mogen beoordelen en de betreffende octrooien mogen verlenen. Ik heb de idealistische uitvinder toen ook mogen ontmoeten.

Inmiddels is Janssen Janssen niet meer en is de Belg opgeslokt door een international. Nu hebben de idealen plaats gemaakt voor dollartekens.

De krant schrijft vanochtend dat het multinationale Janssen stopt met de productie van een medicijn dat nu 40 jaar oud is, uit de goede tijd dus nog. Er valt niet meer aan te verdienen, zegt de multinational. Meneer Janssen heeft daar al lang niets
Laten we hopen dat dit (ongetwijfeld) prima medicijn nu door een loco-fabrikant wordt overgenomen. De octrooien zijn immers al lang verlopen.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

13 juli 2009

Koopkrachtverlies

Het komt eraan, in uiterlijk 2011: koopkrachtverlies.

Aan die 800 miljoen van die man van Lehman Brothers en de 26 miljoen van Rijkman Groenink, plus al het geld dat die andere veroorzakers van de financiële
crisis meekregen gaan u en ik meebetalen.
De extreem hoge uitgaven die de overheden nu moeten doen om de zaak weer op de rails te krijgen komen uiteindelijk voor rekening van de belastingbetaler.

Het is niet meer te verwachten dat alle Rijkmannen tijdens hun leven nog berouw krijgen. De enige uitzondering daarop lijkt de ABN-AMRO topman die zich een kogel door het hoofd jaagde. De rest heeft het lef niet om iets terug te betalen of andere passende maatregelen te nemen.

En wanneer ze dan uiteindelijk - zonder al hun geld- in het hiernamaals voor hun schepper staan,zijn ze eindelijk gelijk aan alle anderen.
En als er geen hiernamaals is, zijn ze in de grond ook gelijk aan al hun medemensen en vergaan ze even snel.

Maar inmiddels mogen u en ik voor hun zonden betalen.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

11 juli 2009

China voorbeeld voor EZ

Als u bij Economische Zaken
of de buitendiensten daarvan werkt, treft u tegenwoordig een internetfilter op uw rijks-pc aan.

Sites als hyves, mijnalbum, youtube en twitter zijn (soms gedeeltelijk) geblokkeerd. Het gaat er mij hier niet om dat ik niet begrijp waarom minister Van der Hoeven liever niet heeft dat die sites onder werktijd gebruikt worden. Dat begrijp ik echt wel.

Maar waarom wordt de Chinese, Noord-Koreaanse, Iraanse (etc.) methode gebruikt? Waarom wordt er geen toezicht gehouden door de chefs op hun medewerkers, maar wordt de methode uit dictatoriaal geregeerde landen gebruikt?

Ik vind dit een voorbeeld van de makkelijkste weg, waarbij je je zelfs kunt afvragen of die niet in strijd met de grondwet is. Maar daar heeft EZ vast niet over nagedacht.

Overigens zijn de meeste van dit soort internetfilters eenvoudig te omzeilen door een vpn'etje op te zetten. De handleidingen daarvoor zijn (hoe kan het ook anders) nu juist te vinden op sites uitd de bovengenoemde landen, en straks uiteraard op sites van medewerkers van EZ. Een internetter laat zich nu eenmaal niet zo snel vangen!
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

09 juli 2009

Chrome

Het kom eigenlijk niet uitblijven. Google komt met een eigen (gratis) besturingssysteem
voor de pc. Voor telefoons hebben ze er al een.

Naast het steeds logger wordende Windows (opstarttijd nadert de vijf minuten) komt er nu dus een vederlicht systeem (geschatte opstarttijd 10-30 seconden) dat voornamelijk gericht zal zijn op het internet en de daar aanwezige applicaties van Google.

We moeten daar blij mee zijn. Linux is nog niet echt doorgebroken, maar degenen die een vollediger systeem dan Chrome willen, kunnen - na het faillissement van Microsoft - nog altijd kiezen uit Linux en Mac.

Het oude Microsoft-fabeltje dat bestanden tussen verschillende besturingssystemen niet uitwisselbaar zouden zijn gaat al lang niet meer op. Bovendien is Microsoft ook al van plan de "open" document-standaard te kiezen.

Wat wordt het bij u? Houdt u uw Mac of uw Linux distributie, of gaat u over op Chrome? Reken er in ieder geval maar vast op dat er nooit nog een Windows 8 komt.

En voor het geval u het niet wist: Linux, Mac en Chrome zijn sterk verwant. Windows is het buitenbeentje.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

07 juli 2009

Oeigoeren

Het wordt steeds moeilijker om het wereldnieuws te volgen en in de wereld in te burgeren. We moesten al weten waar allerlei verre landen, samen te vatten onder de term "Verweggistan", liggen.

Nu komt bij de verplichte inburgeringscursus als wereldburger ook de noodzaak om te weten wat Oeigoeren zijn. Vroeger mocht je misschien zeggen dat dat Chinezen zijn die ook Turks spreken, maar nu is het een Funkelnagelneue minderheidsgroep.

We hebben hier in Nederland kennelijk ook al een paar honderd Oeigoeren. Op zich is dat interssant, maar het NOS journaal vertelt er niet bij of ze bij ons nu Chinese of Turkse restaurants exploiteren, want de. term "Oeigoerisch Restaurant"
levert -nog- geen treffers op.

Beste lezer, ik wil de onderdrukking van minderheidsgroepen niet bagatelliseren, maar om iedere minderheidsgroep nu onmiddellijk tot een etnische noviteit met een eigen cultuur te promoveren gaat mij toch wel wat te ver.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

Taxi

In Amsterdam loop je inmiddels de kans dat de dienstverlening van je taxichauffeur
zo ver gaat dat hij je dood slaat. Of die kerel daarvoor opgepakt. Is en -zo ja- er met meer dan een taakstrafje afkomt heb ik niet gelezen.

Ik reis al jaren niet meer met taxi's. Nou ja, als het letterlijk een kwestie van leven en dood is (even afgezien van het in de eerste zin genoemde risico) zal ik het nog wel doen. Maar dat is het toch wel.

De laatste keer dat ik een taxi genomen heb, was een jaar of twee gelden toen ik om 23:00 uur op het station stond en niet naar huis wilde lopen.

De afstand van het station naar mijn huis is -vrijwel exact- vier kilometer. De allochtone chauffeur scheurde met een snelheid van 90 km/uur naar mijn huis en de meter stond toen op EUR 20!

Dat was dus de laatste keer. Ik kan mijn geld wel beter besteden dan door EUR 5 per km aan openbaar vervoer uit te geven.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

03 juli 2009

Van Wilders af

Ik lees vanochtend in de krant dat "de politieke partijen" een manier menen te hebben gevonden om "van Wilders af te komen".

Inhoudelijk kan ik er niet op ingaan, omdat ze het bekend maakten op de dag dat het zomerreces begon. Maar het is te hopen dat de geheimzinnige truc niet werkt.

Wilders zwengelt op een aantal punten het politieke debat aan en dat schijnt knap lastig te zijn voor de gevestigde politiek. Die regelt de zaken liever handjeklap. Iets soortgelijks hebben we met Fortuyn gezien.

Daar hebben we helaas de afloop niet van mogen meemaken, omdat Fortuyn vermoord werd voordat hij goed in actie kon komen, en onvoldoende backup had.

Het is te hopen dat Wilders wel kan laten zien of hij daadwwerkelijk iets tot stand kan brengen en de politiek open kan breken, anders zitten we in no time weer met een politiek die driehoog-achter tot stand wordt gebracht.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

01 juli 2009

En hoe bevalt Ubuntu na een maand?

Ik heb Windows nu ongeveer een maand geleden vaarwel gezegd, en ook de nooit geactualiseerde versie van Xandros op de EeePC de rug toegekeerd. Ik werk nu dus ongeveer een maand uitsluitend nog met Ubuntu Linux. En hoe bevalt dat? Ik kan wel zeggen: Nog steeds meer dan uitstekend.

Ubuntu biedt de mogelijkheid om voor vrijwel iedere toepassing een geschikt Linux-programma te installeren. Dat was onder Xandros nogal anders! Ik zie dan ook definitief af van het installeren van Wine, de Linux omgeving waarbinnen Windows programma's draaien. Je schakelt tenslotte over of niet.

Zijn er dan helemaal geen nadelen? Ja, maar die hebben voornamelijk te maken met het vinden van geschikte software en het leren werken daarmee. Dat kost me eigenlijk wel een massa tijd. Maar het is tenslotte vakantietijd en die operatie hoef je meer één keer uit te voeren. Want ik blijf bij Ubuntu.En als ik dat niet zou doen ga ik echt niet meer terug naar Windows.

Technisch vind ik Ubuntu superieur in vergelijking met Windows. De gehate blauwe schermen heb ik onder Ubuntu nog nooit gezien. En ook het keer op keer "weet u het zeker?", waar Windows je steeds mee ergert bestaat voor mij niet meer.

Het meeste tijd zal gaan zitten mijn nieuwe genealogie-software. Dat is eigenlijk een verhaal apart, waar ik nog eens op terugkom. Het korte verhaal is, dat het overbrengen van je gegevens van het ene programa naar het andere via GEDCOM wel werkt zonder dataverlies, maar dat allerlei gegevens in andere velden terecht komen dan je zou wensen.

Het installeren van software kost soms overigens nog steeds moeite. In de repositories van Ubuntu staan soms verouderde versies van gewenste software. Dan kun je een ".deb" bestand installeren, maar als dat er niet is, weet ik het ook (nog) niet. Hoezoń "tarball" werkt snap ik echt niet.

Maar dat is het zo'n beetje. Voor veel door mij gebruikte toepassingen heb ik inmiddels zelfs prettigere software gevonden dan onder Windows, dus wat wil je nog meer? Conclusie na een maand Ubuntu: "Ik zeg: doen!"

Truc van Balkenende

Trouw geeft vanochtend een nogal ont
hutsend beeld van onze premier.

In het debat over de brand in het Catshuis gebruikte JPB de woorden "onzorgvuldig, onjuist en onvolledig" over het gedrag van zijn ambtenaren, die cruciale informatie "onder de pet" hebben gehouden.

De politieke truc hierachter is dat Kok in 1999 met precies deze woorden de politieke levens van twee ministers uit zijn kabinet redde. Daar zou JPB - kennelijk met politiek succes - naar kunnen verwijzen als het Catshuis-vuur hem te na aan zijn schenen zou komen te liggen.

Onze premier heeft dus via een politieke truc zijn hachje gered en daardoor niet hoeven toegeven dat hij zelf de verantwoordelijkheid voor de Catshuis-doofpot zou moeten dragen.

Ik zal geen moeite doen dit gedrag een mooie naam te geven. Het is gewoon - hoewel kennelijk "politiek correct" - oneerlijk. In hoeverre het in een christelijke politeik past laat ik graag aan de lezer over.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

30 juni 2009

Oplader voor alle mobieltjes

De grote fabrikanten van mobiele telefoons hebben besloten om binnenkort met één oplader voor alle mobieltjes te komen.

Dat is een mooi idee, maar het lost de problemen maar zeer gedeeltelijk op. Ik hoef dan voor een nieuwe telefoon geen nieuwe oplader te krijgen (kopen?).

Maar ik heb thuis ook nog een oplader liggen voor mijn camera, mijn laptop, mijn pda, mijn mp3-speler en nog een paar verdwaalde opladers.

Dus waarom gaan de producenten van álle elektronica niet eens om de tafel zitten? Dat ene opladertje in de paar jaar lost mijn (en uw) problemen in ieder geval nog lang niet op!
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

24 juni 2009

Brinkman snapt er niets van

Brinkman heeft een rapport uitgebracht waarin hij het land laat weten hoe de papieren pers gered moet worden: Stel een heffing in op alle internetabonnementen, en gebruik dat geld voor de redding van de papieren (nieuws)pers.

Heeft Brinkman eigenlijk zelf wel eens op het internet rondgekeken? Waarschijnlijk niet. Anders zou hij weten dat er op het internet aanzienlijk meer te vinden is dan gratis nieuws van de media die ook in druk verschijnen.

Wil hij de bejaarden die af en toe e-mailen met hun kleinkinderen laten betalen om NRC-Handelsblad of de Volkskrant te redden? Wil hij de gebruikers van Wikipedia laten betalen om de kranten te redden? Of stelt hij weer eens gewoon een nieuwe belasting voor die in de algemene middelen verdwijnt?

Het is allemaal niet duidelijk en behoorlijk irritant. Wel is mij duidelijk hoe de papieren nieuws-pers iets kan doen om de energie die gestoken wordt in internet-sites enigszins te gelde te maken: De kranten kunnen hun sites alleen gratis voor hun abonnees ter beschikking stellen en voor anderen een abonnementsprijs vragen. Dit is bij binnen- en buitenlandse nieuwsmedia een niet zo ongebruikelijke policy. Dan betalen alleen zij die op gratis (kwaliteits)nieuws uit zijn. Want dat is de groep waar Brinkman - al dan niet terecht - iets van wil vangen.

Verder stoort het mij dat Nederland - als enig land ter wereld - ooit kwam met plannen om hard discs extra te belasten omdat je er eventueel illegale muziek of illegale films op zou kunnen downloaden. En dat zonder zich af te vragen of dat wel eerlijk is tegenover die gebruikers van een hard disc die legaal betalen om muziek of films te downloaden.

En nu wil meneer Brinkman dan het hele internet maar eens gaan belasten omdat hij vindt dat nieuws niet gratis mag zijn. Laten de nieuwsmedia zelf maar beslissen of ze hun producten en diensten gratis ter beschikking gesteld mag worden! Daar is geen meneer Brinkman voor nodig.

Dit uiterst oneerlijke en onredelijke (en natuurlijk ook slecht doordachte) plan is een bespreking eigenlijk nauwelijks waard. Maar je moet toch ergens heen met je woede over deze domheid. De eerste (niet officiële) reactie van minister Plasterk was gelukkig al erg wijs. Laten we het hele rapport van Brinkman maar snel vergeten en hem terugsturen naar zijn vrienden uit de bouw-wereld. Daar valt echt nog wel wat te doen in deze tijd van recessie.

05 juni 2009

De uitslag

De grote overwinnaars gisteren waren de PVV en D66. Nu kunt u zeggen dat er dus geen duidelijke uitspraak ligt, maar als je naar het hele beeld kijkt is er toch echt een tegenstemming tegen het Europa zoals dat nu in Brussel vorm gegeven wordt.

Naar mijn mening komt dat omdat de EU zo uit haar voegen gegroeid is dat niemand meer begrijpt wat daar precies gebeurt. Vergelijk het maar met die Amerikaanse mega-banken die omgevallen zijn omdat ze zelf niet meer begrepen welke (complexe) producten ze kochten en verkochten.

Als je niet meer weet wat je bedrijf / instelling doet ga je ten onder. Dat geldt ook voor de EU. Het is dus zaak dat degenen die het puin veroorzaakt hebben het ook weer gaan ruimen en vervolgens doorgaan met een organisatie die ze wel begrijpen.

Tenslotte nog meneer Andriessen die beweert dat de PVV nihilistisch is. Fout, meneer Andriessen. De PVV is tegen de ongecontroleerde uitbreiding van de EU. Dat is een duidelijke boodschap.

Het mag dan lastig zijn om landen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen weer uit de Unie te zetten of terug in de wachtkamer te zetten, maar is er iemand die iets beters weet?
Crisis in de EU? Zo gaan ze het waarschiknlijk noemen, maar als ze zich in Brussel aan hun eigen regels en voorwaarden hadden gehouden en af en toe de bevolking eens geraadpleegd hadden (misschien kpmt daar de winst van D66 wel vandaan) was het nooit zover gekomen.

--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

04 juni 2009

Verkiezingen voor Europa

Er zijn vandaag verkiezingen voor het Europees Parlement, of heeft u dat niet gemerkt? Heeft u overigens iets gemerkt van campagnes? Ik in ieder geval niet. Nou ja, toevallig heb ik meneer Van Balen gisteren op de radio horen zeggen dat we vooral op hem moesten stemmen, omdat hij dan de 17000 overbodige Europese regels (zoals het beruchte ladderverbod) zou helpen verdwijnen. Ook vertelde vorige week een hoogbejaarde lijstaanvoerder van het CDA dat we op hem moesten stemmen, maar hij vergat er helemaal bij te zeggen waarom. Misschien weet hij dat zelf ook niet.

Wie gelooft er nog in het Europa van de 27 landen (met nog tig landen in de wachtkamer)? Toen de EU nog de EG was, met 12 lidstaten, was het nog enigszins begrijpelijk. Toen kon je ook af en toe nog eens lachen, bijvoorbeeld om Vredeling, die dronken -met champagneflessen- voor de lol in Brussel ramen ingooide. Dat waren nog eens tijden! Nu is het lachen ons wel vergaan.

De EG werd langzaam uitgebreid (zonder u en mij iets te vragen) van EG tot een EU van 17 lidstaten. En als klap op de vuurpijl werden daar van de ene op de andere dag nog eens 10 landen aan toegevoegd (weer zonder u of mij iets te vragen). Tenslotte werden daar Bulgarije en Roemenië nog eens aan toegevoegd (opnieuw zonder u en mij iets te vragen).

Je bent dus geneigd om tegen de EU te stemmen, maar dat kan niet. Ook was er ooit een klokkenluiderspartij van de werkelijk integere EU-ambtenaar Van Buitene, die de corruptie binnen het verenigde Europa aan de orde stelde. Maar hij is inmiddels dermate tegengewerkt en getreiterd, dat hij nu een burn-out heeft.

Nu blijft er dus weinig anders over dan het uitbrengen van een linkse of rechtse proteststem. Het maakt mij geen bal uit of u nu linksom of rechtsom gaat met uw proteststem. SP of PVV, het is allebei even goed. Als ze in Brussel maar eens te horen krijgen dat de Europese burgers niet tevreden zijn met de uit zijn voegen gegroeide EU!

25 mei 2009

Van Xandros naar Ubuntu. WOW

Ik was vorig jaar een van de eersten die een Asus Eee kocht. Nu noemen ze zo'n apparaat een netbook en heeft iedereen er een. Ik kocht hem op de eerste dag dat hij in de reguliere handel was. Dat was een hele cultuurschok: van Windows naar Linux. Vooral de manier van installeren van programma's was flink wennen. En de programma's die je graag zou gebruiken waren vaak niet beschikbaar voor de Asus-variant van Linux. Maar nu blijkt toch wel heel duidelijk dat dat aan Asus lag.

In Linux moet je je updates en nieuwe programma's als "pakketten" ophalen op de website van "jouw" Linux leverancier. Asus moest daar dus voor zorgen, maar dat doet hij niet. Nu was ik het helemaal zat, en besloot ik over te schakelen op Ubuntu Netbook Remix. Ik heb daarvan een .img file gedownload, heb hem met een 'imagewriter' op een USB- stick gezet, en -na hem geprobeerd te hebben, net zoals bij een "live cd"- heb ik hem geïnstalleerd op een SD kaartje, dat keurig in je Eee past.

De installatie verliep perfect, dus daar ga ik nu niet op in. Onmiddellijk na de installatie worden je taalbestanden aangevuld, waarna (vrijwel) alles in het Nederlands vertaald blijkt te zijn. En wat een verschil met Xandros (van Asus)! Ubuntu ziet er VEEL professioneler uit. En het aantal programma's dat je via Ubuntu kunt installeren is zo groot dat het je gaat duizelen. Trouwens van updates weten ze ook bij Ubuntu: Onmiddellijk a de installatie en het bijwerken van de taalbestanden blijken er (in de versie die nog maar één maand jong is) 69 (negen en zestig) updates te zijn. De meeste zijn veiligheids-updates. Iets waar Xandros (Asus) niet aan deed.

En dan kun je aan de slag, niet met Firefox 2.11,maar met Firefox 3.x; niet met OpenOffice org 2.0, maar met versie 3.0. En ga zomaar door. Geen problemen? Jawel, sommige programma's zijn wat instabiel. Maar alle programma's met een Ubuntu-icoontje in de lijsten staan waarvan je kunt installeren werken perfect. Het heeft het me wat moeite gekost om overal Nederlandse spellingscontrole te krijgen, hoewel dat op de meeste plaatsen al in orde was onmiddellijk na de installatie.

Tenslotte kostte het wat moeite om Flash aan de gang te krijgen. Je krijgt een keuze uit drie plug-ins. Kies die van Adobe en het loopt gesmeerd.
Misschien doen zich in de komende weken nog wat problemen voor, maar Ubuntu is verre te verkiezen boven een versie van Linux die door de leverancier niet bijgehouden wordt!

13 mei 2009

Gordon sluit Nederland uit

Hoeveel respect je ook voor de opvattingen
van Gordon kunt hebben, hij heeft een finaleplaats voor Nederland in het Eurovisie songfestival onmogelijk gemaakt.

Eerst verklaarde hij dat hij, wanneer een homo-demonstratie in Moskou met geweld uiteengejaagd zou worden, niet mee zou doen in de finale.

Dat lijkt me voor de mensen die de punten uitdelen al voldoende om een stem op Nederland in de halve finale zinloos te achten. Nederland zal immers hoogstwaarschijnlijk toch niet in de finale verschijnen.

Zijn standpunt is sindsdien gewijzigd, maar -hoewel gesteund door minister Plasterk en de NOS- nu volstrekt onduidelijk. De kans dat Nederland naar de finale doorgaat is daarmee nog steeds nul.

Ik vind het prima dat Gordon voor de rechten van homo's opkomt. Maar hij moet dat dan wel zo doen, dat hij de Nederlandse deelname aan het songfestival, waarvoor hij voor veel geld is ingehuurd, daar niet aan opoffert. Hij dupeert bovendien zijn collega-"toppers".

Gordon blijkt dus, wanneer het gaat om het vertegenwoordigen van zijn land, onbetrouwbaar te zijn. Of heeft hij de hoop dat Nederland in de finale komt al opgegeven? Dan is hij onsportief door dat niet toe te geven.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

08 mei 2009

Meneer Coutinho

In de publiciteit over de Mexicaanse griep verschijnt
er steeds een meneer Coutinho in beeld. Hij is de baas van het RIVM en daarmee vermoedelijk de belangrijkste adviseur van onze overheid op dit gebied.

Ik heb die man nog nooit iets andrs horen zeggen dan dat preventieve maatregelen geen zin hebben. Iedereen reist over de hele wereld en zo'n ziekte verspreidt zich dus toch wel.

Dus geen reisverbod naar Mexico en geen inreisverbod voor Mexicanen / personen die uit Mexico terugkomen. Heeft die man soms aandelen in de Mexicaanse toeristenindustrie? Of heeft hij aandelen in fabrikanten van een vaccin of van virusremmers?

Alle ziektegevallen buiten Mexico zijn er gekomen vanuit Mexico. "Does that ring a bell, mr. Coutinh
Als meneer Coutinho niet met een beter verhaal komt mag hij van mij vertrekken. Aan zijn persoonlijke hobby's hebben we niets.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)
riep.

06 mei 2009

Wageningen

De organisatoren willen kennelijk van het defilé in Wageningen af en daar hebben ze een wel heel doorzichtige strategie voor bedacht.

Vanaf 2009 mogen de "jonge veteranen" daar -als het aan de organisatie ligt- niet meer meelopen. En dan is de organisatie van het defilé in Wageningen er in een paar jaar van af.

Vanzelfsprekend verschijnen
er ieder jaar immers minder "oude" veteranen. Niemand heeft het eeuwige leven. Doorzichtig hè, om er op deze manier van af te komen.

Maar de bevolking van Wageningen, en de "jonge" veteranen zelf, hebben -terecht- lak aan deze stinkende truc. Gisteren hebben alle veteranenn oud en jong, gewoon meegelopen.

Laten we hopen dat dit zo blijft. Onze overheid en haar tentakels willen blijkbaar van alle herdenkingen en festiviteiten af. Wanneer "het volk" dat negeert kan de viering van 4 en 5 mei gewoon doorgaan! En zo hoort het!
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

04 mei 2009

Ton Lutz overleden

In de media wordt - terecht - aandacht besteed aan het overlijden van de belangrijke Nederlandse acteur Ton Lutz. Voor een necrologie hoeft u niet bij mij te zijn. Daar zorgen de media goed voor.

Wat ik helaas mis in de berichten in de pers, die ik gelezen heb, is zijn langdurige huwelijk, tot aan de dag van zijn overlijden, met Ann Hasekamp, een actrice die gezien haar leeftijd ook al lang uit de schijnwerpers verdwenen is.

Ann en Ton Lutz hebben vele jaren lief en leed met elkaar gedeeld en hebben elkaar tijdens hun toneelcarrières geïnspireerd.

Ik wil dit even gezegd hebben, al was het maar omdat Ann Hasekamp een volle nicht van mij is. Zij is de dochter van een oudere broer van mijn vader en zij is overigens een stuk ouder dan ik.

Ik wil haar naam hier nog eens vermelden gezien de belangrijke rol die zij in het leven van Ton Lutz gespeeld heeft. En natuurlijk wil ik haar sterkte toewensen.

--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

19 april 2009

Leuren met de OV chipkaart

Jaren geleden heb ik een voordeelabonnement bij ns gehad. Daar ben ik mee gestopt omdat ik er te weinig gebruik van maakte.

Een olifant vergeet nooit. Nou, de ns ook niet. Ze hebben mijn gegevens uit een bijna vergaan bestand gehaald (mag dat eigenlijk wel?)
en proberen mij nu een abonnement op een gepersonificeerde ov chipkaart te slijten. U weet wel, zo'n vrij reizen kaart voor criminelen.

Er is blijkbaar weinig belangstelling voor die kaarten, en dan proberen ze het maar eens met de oude fossielen. Want die hebben de krant misschien niet goed gelezen. Of ze hebben de gedetailleerde fraude-handleiding op interne niet gezien.

Ik blijf het aanbieden van die ov chipkaart zien als het uitlokken van misdrijven, van harte gesteund door onze overheid.

Kamer, word nu toch eens wakker en verbied dat ding!
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

18 april 2009

CDA en PVV

Prominenten uit het CDA spreken zich er vandaag in Trouw
over uit dat zij nooit met de PVV in een regering willen zitten. Dit getuigt van enige helderziendheid, want tot 2011 kan er nog van alles in beide partijen gebeuren.

De meest prominente prominent uit het CDA blijkt nog steeds ex-premier Dries van Agt te zijn. De man die met een tijdmachine uit de 18de, of misschien de 17de, eeuw in de 20ste eeuw geimporteerd werd.

Ik zie hem nog staan in 1977: "We buigen niet naar links en we buigen niets naar rechts", waarbij hij een wat houterig dansje uit zijn eigen tijd (de 18de of 17de eeuw) maakte. En vervolgens boog hij naar links, want het CDA moet nu eenmaal altijd buigen om in de regering te komen.

Nu buigt hij dus niet naar ultrarechts. Dat zal dan wel eindigen in een buiging naar ultralinks, de SP, want linkser hebben we niet meer in Nederland.

Of wordt er uiteindelijk door de huidige generatie van het CDA toch anders gebogen dan de partijfossielen zouden willen?
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

10 april 2009

De Passionen

Het is weer hoogseizoen voor de Passionen, in het bijzonder
die van J.S. Bach, en meer in het bijzonder de Matthäus Passion. Omdat dit een mobiel blog is ga ik ze niet uitgebreid vergekijken en val ik met de deur in huis. Ik heb namelijk een zeer duidelijke favoriet.

Dat is de uitvoering van Brilliant Classics, jawel, die van de kruidenier. Die uitvoering is zowel op cd als op dvd te koop. Voor drie keer geen geld overigens, en dat is niet duur voor het beste van het beste.

In die uitvoering wordt de alt-partij namelijk gezongen door de countertenor Michael Chance. Wanneer die man zijn aria's maar zingt mag de rest van de uitvoering van mij desnoods middelmatig zijn (wat overigens bij Brilliant Classics niet het geval is). U gelooft me waarschijnlijk niet dat wanneer Chance zijn mond opendoet de tranen in mijn ogen staan. Dat hoeft u ook niet te geloven.

Maar deze man weet de luisteraar en kijker zoiets wondermoois voor te toveren, dat je je oren haast niet meer kunt geloven.

Laat al die beroemde dirigenten hun versies maar presenteren. Wanneer Michael Chance er niet bij is valt het voor mij altijd tegen!
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

28 maart 2009

Pensioen

Er staat vandaag een stuk in Trouw met de strekking dat een "abrupt pensioen" lichaam en geest schaadt. Dat zal wel komen van een dertiger die er geen ervaring mee heeft. Het is in ieder geval - naar mijn ervaring - grote onzin.

In de eerste plaats komt (pre)pensioen nooit "abrupt". Iedereen die tot 10 kan tellen ziet het al 10 jaar aankomen. En dus bereid je je erop voor. Je start je hobby's, waar je geen tijd voor had, weer op en je kijkt daarnaast uit naar verdere zinvolle tijdbesteding.

Als je een muziekinstrument bespeelde krijg je daar nu eindelijk weer de tijd en de rust voor. Als je literaire aspiraties hebt kun je eindelijk eens proberen een boek te schrijven. En als je je daarvoor open stelt gaan de vrijwilligersorganisaties aan je trekken.

Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een nieuwe stoel te kopen en daarmee van 8 tot 8 voor het raam te gaan zitten en de rest van de dag achter de tv door te brengen.

Dat is niet goed voor je gezondheid, en als die dertiger uit de krant daarop doelde heeft hij gelijk.
Ik vraag me inmiddels af waar ik ooit de tijd vandaan haalde om iedere dag naar kantoor te gaan.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

26 maart 2009

Marktplaats

Veel mensen zijn enthousiast over marktplaats.nl. Ik niet. Ik geef daar twee redenen voor.

In de eerste plaats ritselt het er van de gestolen goederen en bent u dus medeplichtig aan heling wanneer u er een "koopje" haalt.

Daar ben ik door een schade-expert van een verzekering op attent gemaakt: Is er bij u ingebroken? Zoek naar uw spullen op marktplaats en u zult ze waarschijnlijk vinden. Ik vond ze er, maar de politie had geen zin om er achteraan te gaan.

In de tweede plaats bent u meestal in de winkel op de hoek, en zeker bij een winkelketen, goedkoper uit.

Ik heb dat laatst weer eens ervaren toen ik een e-book reader wilde kopen. Op marktplaats worden die door spijtoptanten regelmatig aangeboden "zo goed als nieuw" of "nog in de doos". (U weet toch dat die kreten niets zeggen?) Maar dan wel voor een prijs waar geen winkel hem voor kan verkopen.

Bent u dus op zoek naar koopjes? Surf een paar uurtjes langs de binnen- en buitenlandse online winkels en u bent bijna altijd een stuk voordeliger uit.

--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

25 maart 2009

Leugens van een colporteur van Ziggo

Gisteren kwam er een colporteur van Ziggo bij mij aan de deur. Met een keurige legitimatie bij zich en een outfit van Ziggo aan. Ik heb een tv en "Z1 internet" (2 Mb/s) abonnement van Ziggo. Dat kost me samen ongeveer € 39 per maand. De colporteur wilde mij een "basis alles in 1" pakket verkopen (€ 39,95 per maand).

Hij vertelde mij daartoe de volgende leugens: Leugen 1) "Ziggo wil alle oude Casema-contracten nu omzetten in nieuwe Ziggo contracten." Ik ben ervan overtuigd dat ik al een Ziggo contract heb. Ik ga dat voor zo'n colporteur niet opzeggen.

Leugen 2) "Ik bied u nu "Ziggo alles in 1" aan, dat precies hetzelfde is wat u nu heeft, alleen zit er telefonie bij, die dus eigenlijk gratis voor u is." De leugen is: In Ziggo "basis alles in 1" zit internet van 1 Mb/s, terwijl ik nu Z1 van 2 Mb/s heb. De telefonie is dus niet gratis, maar die koop ik erbij door het inleveren van de helft van mijn internetsnelheid.

Toen ik dat opmerkte kwam de - zeer ernstige - leugen 3): "Ik mag u dit eigenlijk niet zeggen, maar het internet in "basis alles in 1" is nu vrijwel overal al 2 Mb/s, gaat binnen drie maanden maar 4Mb/s, en in het najaar zelfs naar 10 Mb/s, alles zonder prijsverhoging. Uw "Z1" internet blijft daarentegen gelijk."

Daarna kwam de (waarschijnlijke) leugen 4): "U hebt nu een jaarcontract, en ik biedt u een maandcontract, dus meer vrijheid, aan." Dat heb ik nog niet nagekeken,maar het klinkt erg onwaarschijnlijk en zoals gezegd zou het mij verbazen wanneer ik nog een Casema contract heb.

Waarom ik beleefd ben gebleven weet ik niet. Ik vroeg hem om een folder van Ziggo waar dit allemaal in stond. Hij gaf mij een folder. Maar toen hij weg was bleek geen van de "voordelen" die hij genoemd had erin te staan. Alles stond erin zoals ik dacht dat het was. Voor de zekerheid heb ik het nog eens op de website van Ziggo nagekeken. Daar stond precies dezelfde informatie als in de folder. Vandaar dat ik het hierboven over "leugens" heb.

Ik heb een mail naar de klantenservice van Ziggo gestuurd waarin ik mij beklaagde over de vele leugens die mij namens Ziggo verteld waren. Citaat uit het antwoord van de klantenservice (na minder dan een dag overigens) "Ziggo maakt gebruikt van externe partijen voor de verkoop van onze producten. Helaas komen er wel eens klachten over de verkeerde informatie die zij aan onze klanten verstrekken. (...) De informatie op onze website is uiteraard wel correct."

Ik vind dat een zo groot bedrijf als Ziggo toch wel mag weten wat voor soort colporteurs ze langs de deur van hun klanten sturen. En eigenlijk vind ik het beneden de stand van een serieus bedrijf om met colporteurs te werken.

Hoeveel mensen zouden er door die man bedrogen zijn en nu op halve snelheid zitten te internetten, in de hoop dat die snelheid aan het eind van het jaar vertienvoudigd zal zijn?

24 maart 2009

Het gaat mis in het torentje

Binnenkort komt onze regering trots met een politiek akkoord
tevoorschijn waarin de maatregelen om de crisis te bestrijden staan.

Omdat het een politiek akkoord is heeft het weinig te maken met de beste manier om de crisis te bestrijden. De partijen halen gewoon hun stokpaardjes uit de kast.

Zo zal de pensioenleeftijd - of in ieder geval de AOW-leeftijd - wel omhoog gaan, zullen de "rijken" doorgaan met het betalen van AOW premie, ook als ze al AOW-gerechtigd zijn en kunnen gepensioneerden kortingen op hun pensioen tegemoet zien.

En degenen die de crisis veroorzaakt hebben lachen in hun vuistje. Rijkman Groenink houdt zijn 26 miljoen en al die andere leeghoofdige managers levren ook niets in. Jan-met-de-pet en Piet-met-het-witte-boord betalen het gelag, samen met de oudjes.

Dat is het sociale gezicht van het kabinet-Balkenende.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

23 maart 2009

BeBook of iLiad?

Ik heb me de laatste week nogal verdiept in (hardware) e-book-readers. Eerst heb ik e-books op mijn laptop gelezen, maar dat valt op den duur toch wel erg tegen. Daarna ben ik ze gaan lezen op mijn PDA. Ik heb daar het voortreffelijke programma uBook voor. Dat gaat erg goed, maar het scherm is aan de kleine kant (diagonaal zo'n 10 cm), vooral als je gewoon thuis zit. Vandaar mijn studie naar hardware readers.

Eerste constatering: Die zijn behoorlijk duur. Maar direct daarna: Ze willen maar niet goedkoper worden. De technologie schijnt nog steeds duur te zijn. En de prijzen blijken ook nog recht evenredig te zijn met de grootte van het scherm! Weer een aanwijzing dat de e-ink technologie nog duur is.

Aanvankelijk was mijn keuze op de BeBook gevallen. Een Chinees product, identiek aan de Hanlin V3 en nog een paar merken. Die kan veel formaten aan en ziet er goed uit. Wanneer u overigens ook WiFi op dat apparaat wilt, moet u nog even wachten, want dat komt er voor de BeBook in de loop dit jaar aan. Ik vind dat ik de boeken er ook wel via een USB-ingang op kan zetten, dus ik ga niet extra betalen voor WiFi.

Mijn enthousiasme voor de BeBook nam echter sterk af toen ik hem bij de Mediamarkt in levende lijve ben gaan bekijken. Het scherm is echt een stuk kleiner dan ik dacht aan de hand van de foto's op internet (zo'n 15 cm diagonaal). Het apparaat is dus wel enige verbetering ten opzichte van een PDA, maar niet genoeg. Ik vind het scherm echt te klein. Het formaat van een pocketboek is voor mij zo ongeveer de norm.

Maar als u er een wilt kopen: Hier zijn de prijzen. Bij winkels overal € 330. Niemand geeft een cent korting. Bij Mybebook.com betaalt u € 298 plus € 10 verzendkosten, en als u even een kortingsbon ophaalt (hier) komt u inclusief verzendkosten op € 283. Allemaal relatief te duur. Bij http://www.play.com betaalt u GBP 230, oftewel ongeveer € 250, inclusief verzendkosten. Dat is daarom de beste deal die ik kon vinden. Het viel me verder op dat er op de bekende veilingsites meestal nog meer voor gevraagd wordt dan de "adviesprijs" van € 330!

Maar goed, ik ben me nu zelf gaan oriënteren op de iLiad van iRex,met een scherm van zo'n 15 cm diagonaal. Dat begint erop goed te lijken. Nog steeds iets minder dan A5, maar de volgende sprong is de iLiad met een A4-scherm, en die kun je eigenlijk niet meer meenemen. Ik ga daarom waarschijnlijk voor de "Book edition" van de iLiad. Geen WiFi. Dat hebt u er voor € 100(!) meer desgewenst bij. En als u echt A4 wilt, kunt u bij iRex dus ook terecht. Rekent u de prijs zelf maar uit (recht evenredig met het oppervlak). De iLiad "Book edition" viel mij bij bezichtiging in een Selexyz boekhandel beslist niet tegen.

Ook bij de iLiad moet je met een kaarsje zoeken naar enig voordeel ten opzichte van de adviesprijs van € 500. Informatique rekent € 15 minder (zonder verzendkosten), en een mij (nog) onbekend bedrijf (OBCS) doet het voor € 65 minder dan de adviesprijs, inclusief verzendkosten. Dat zal dus wel de beste deal zijn. Nu nog even wennen aan die prijs.

Tenslotte zijn er nog de Kindle van Amazon en de e-reader van Sony. Aan de prijzen daarvan kunt u zien dat die hooguit een scherm hebben als de BeBook. Voor mij te klein. Bovendien willen die beide readers een eigen format voor de boeken, waardoor ze niet echt aantrekkelijk zijn voor de fans van de gratis Gutenberg teksten.

Nog even denken, en u hoort nog van me. Om de tijd te doden ben ik maar weer eens in een papieren boek begonnen. Dat voelt wel erg raar aan na een paar jaar e-boeken lezen!

14 maart 2009

Reageren op de crisis

Wie de "schuldige" is/zijn aan de huidige crisis is misschien moeilijk te zeggen. Wel is zeker dat er bij de schuldige(n) - overdreven en buitenproportionele - hebzucht achter zat.

Ik ben het niet eens met de econoom in mijn krant die zegt dat we allemaal aan die hebzucht leden. Makkelijk geld willen verdienen is toch echt wel iets anders dan de boeken manipuleren en dubieuze producten verkopen.

Maar hoe wordt er op de crisis gereageerd? Onze regering begon slagvaardig en hoopvol, maar is nu verzonken geraakt in een politiek klaverjas-spel waar niemand iets beter van zal worden. En onze wijze minister Donner heeft inmiddels bedacht dat de gepensioneerden het gelag maar moeten betalen.

Er is maar één mannetje in het ganse land dat beweert dat hij alles heeft zien aankomen. Tevens is hij de enige in het land die nog steeds beweert dat de invoering van de euro ons niets gekost heeft.

Weet u het nog niet? Nout Wellink van de Nederlande Bank is zijn naam. Maar als hij alles aan heeft zien komen, waarom heeft hij zijn mond dan niet opengedaan? Dat zou toch bij zijn verantwoordelijkheden moeten horen.

Volgens mij gaat hij snel met pensioen. Dan heeft hij er alle tijd voor om uit te rekenen wat die euro ons werkelijk gekost heeft. Of gaat hij net als Kok het circuit van de goed betalende bijbaantjes in?
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

08 maart 2009

Garantie? Dell: "nee"; Sony: "ja"

Ik sprak deze week een gedupeerde koper van een computer van Dell. Hij had een computer gekocht met de standaard 1 jaar garantie. Minder dan een maand na afloop van dat eerste jaar begaf de harde schijf het. Mijn zegsman nam eerst contact op met de fabrikant van de schijf, waarschijnlijk omdat hij al eerdere ervaringen had met de coulance van Dell.

De fabrikant vroeg het serienummer en zei vervolgens dat hij geen garantie kon geven, omdat de schijf "zonder garantie gekocht was" door Dell. (Kan dat? Een apparaat leveren en op dat moment je handen er vanaf trekken?)

Het daarop volgende contact met Dell is nauwelijks interessant. "Een jaar is een jaar. U had garantie kunnen bijkopen. Een prettige dag nog". Wetende dat procederen over € 105 voor de consument niet interessant is, durft Dell zich zo bot op te stellen. Ze geven een jaar, en de rest moet je mar bijkopen. Goedkoop is dat overigens niet.

Ik heb soortgelijke ervaringen met Dell. Het modem-ethernet kaartje van mijn laptop begaf het (wat het modemdeel betreft) kort na het eerste jaar. (Dit speelt dus een aantal haren geleden, toen we nog internetten met een modem.) Reactie van Dell: "Een jaar is een jaar. U had garantie kunnen bijkopen. Een prettige dag nog". Nu moet ik er wel bij zeggen dat de verkoper die ik vervolgens aan de lijn kreeg zo eerlijk was om te zeggen dat ik voor ongeveer € 50 een nieuw modem in de computerhandel kon kunnen kopen, terwijl Dell daar ongeveer het dubbele voor zou rekenen (afgezien van de verzendkosten).

Een feit is dus dat Dell lak heeft aan het consumentenrecht, wetende dat ttoch niemand gaat procederen om een paar tientjes terug te krijgen.

Een heel andere ervaring had ik met Sony. Mijn Sony camera werkte niet meer na drie jaar. Mijn leverancier was al lang "out of business", maar los daarvan ga ik voor reparaties na de garantieperiode liever naar de fabrikant dan naar de leverancier. Op naar Sony dus. De camera werd beleefd aangenomen en ik zou bericht krijgen zodra hij klaar was. Ik heb de limiet waarbij reparatie mocht plaatsvinden zonder prijsopgave maar gelijk verdubbeld, want een nieuwe camera wilde ik toch niet kopen.

Later dan beloofd kreeg ik bericht dat de camera opgehaald kon worden. Tussentijds had ik al gehoord dat er een onderdeel besteld moest worden. Er zat een keurige rekening bij van (ik weet het precieze bedrag niet meer, naar laten we zeggen) € 160. Tot mijn verbazing stond er op de regel eronder "Tegemoetkoming in de reparatiekosten: € 160". Er bleef dus over om te betalen: € 0.

Kijk, dat is nu een fabrikant die wel begrip heeft voor de rechten van de consument. Het was blijkbaar niet redelijk dat dit onderdeel het na drie jaar al begaf, dus betaalde Sony het zelf en rekende ook geen arbeidsloon. Drie keer raden wat het merk van mijn volgende camera is!

04 maart 2009

PCM naar de Belgen

De krantenuitgever PCM wordt, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid,
overgenomen door de Vlaamse Persgroep. Aangezien mijn krant, Trouw, bij PCM hoort is dit iets om even bij stil te staan.

In de eerste plaats hoop ik dat er deze keer wel iemand goed kijkt of de Belgen de koop kunnen betalen, want ik zit niet te wachten op een herhaling van het drama met de ABN AMRO.

Dat zou erop neerkomen dat onze zuiderburen 'Trouw' omdopen tot 'Fideel' en vervolgens ontdekken dat ze de overname toch niet konden betalen. Onzin? Belgen blijven tenslotte Belgen.

In het gunstigste geval zou dat scenario erop neerkomen dat ik eindig met een nieuwe versie van de Staatscourant. En de zaak zou dan weer op de rails gezet moeten worden door een oude rot uit de krantenwwreld, laten we zeggen Henk van der Meyden (of hoe spel je dat eigenlijk?)

Laten we maar hopen dat het bovenstaande een boze droom is en PCM veel succes toewensen!
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

01 maart 2009

Premier Wilders?

Met dank aan het gerechtshof en aan de Britse autoriteiten is de PVV van Geert Wilders volgens de (niet altijd betrouwbare) peilingen van Maurice de Hond nu de grootste politieke partij van het land. Nog een paar van dit soort "incidenten" en onze volgende premier heet Wilders.

Het blijft natuurlijk wel een beetje wonderlijk dat Wilders nu vervolgd wordt (onder meer voor de film Fitna), terwijl in enkele moskeeën de imams hel en verdoemenis mogen preken over heidenen zoals u en ik, en zij daar wel mee wegkomen. Dat is overigens in Fitna te zien.

Ook de weigering van de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk om Wilders het land niet binnen te laten is niet helemaal begrijpelijk. Onze minister van buitenlandse zaken heeft overigens zijn uiterste best gedaan om daar iets tegen te doen. Zie zijn berichtjes daarover op Twitter.

Het mocht niet baten. Nu is het afwachten of onze volgende premier inderdaad Wilders heet. Wanneer hij veroordeeld wordt, wordt de kans daarop ongetwijfeld weer een stuk groter.

25 februari 2009

De (dode) muis die brult

Ik lees vanochtend in een nieuwsbrief dat de onderneningsraad van Fortis 'tegen de verkoop van de zakelijke onderdelen van Forts' is. Want "dan blijft er wel erg weinig van Fortis over".

Maar dames en heren uit de ondernemingsraad, Fortis is failliet en bestaat alleen
nog (en alleen in naam) bij de gratie van een nationalisatie. Dat faillissement heeft uw Belgische werkgever te danken aan blufpoker.

Uw bolknak rokende Belgische baas dacht de ABN AMRO te kunnen kopen zonder die bank te kunnen betalen.

Een wat lagere toon zou uw ondernemingsraad daarom beter staan. Anders schrapt meneer Zalm het merk Fortis misschien ook nog. U hebt getoond niet te kunnen bankieren. Nu is meneer Zalm aan zet. U hebt nu te slikken wat hij beslist. Uw bank bestaat niet meer.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

21 februari 2009

Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering is een van de merkwaardigste producten uit de branche. Misschien is hij wel in strijd met het begrip "verzekering" en zou daarom verboden moeten worden.

Waarom? Omdat een verzekering bedoeld is om je financieel in te dekken tegen een onzekere gebeurtenis.

Maar de uitvaart is helemaal niet onzeker. Alleen het tijdstip is (enigszins) onzeker. De branche gebruikt een paar argumenten om je van de 'noodzaak' van dit wanproduct te overtuigen.

Het belangrijkste is dat je je nabestaanden niet met de kosten wilt opzadelen. Maar er is toch altijd wel een nalatenschap? En de nabestaanden die de uitvaart van hun dierbaren niet (al dan niet uit de nalatenschap) willen betalen zijn geen knip voor hun neus, en zeker geen nalatenschap, waard.

En tenslotte: U kunt bij handgeschreven codicil uw wensen voor uw uitvaart vastleggen. Niet afsluiten zo'n nepverzekering dus. Terug naar de orde van de dag.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

20 februari 2009

Nederlands beste Twitteraar?

Dat is toch wel onze minister van buitenlandse zaken, Maxime Verhagen. Ik heb hier al eens eerder over hem geschreven. Wanneer je zijn tweets volgt weet je precies wat hij (beroepsmatig) doet.

Hij tweet ook wel eens dat hij naar de kapper of naar de fysiotherapeut gaat, maar zijn privé leven houdt hij zorgvuldig (en terecht) buiten Twitter. Er zijn tenslotte grenzen.

Maar zijn beroepsmatige activiteiten kun je tot in detail volgen op Twitter. En hij illustreert een en ander vaak nog met een leuk fotootje ook. En dan beantwoordt hoj veel tweets van volgers ook nog eens.

Ik vraag me wel eens af wat er van Twitter over moet blijven wanneer hij minister-af zal zijn. Zal hij dan stoppen? Dat kan haast niet, want de man is compleet verslaafd aan Twitter.

Het zal dan waarschijnlijk voor derden minder interssant worden, tenzij hij weer een ivoor veel mensen interessante baan krijgt.

Deze minister weet in ieder geval erg goed wat "open government" is! Kortom, ga naar http://www.twitter.com/MaximeVerhagen en volg 's lands beste twitteraar!

19 februari 2009

Omgaan met de crisis

Leren omgaan met een economische crisis blijkt voor velen nog moeilijk. Zo kun je bij een ondernemer met een struisvogelmentaliteit nu een cursus 'bikramyoga' gaan volgen. Ik vind dit soort berichten te bizar om zelfs maar op te zoeken wat dat is.

Anderen, zoals een cd-winkel in Den Haag, krimpen in door personeel te ontslaan en in een kleiner pand eenzaam de laatste jaren tot het pensioen uit te zingen.

En er komen weer sollicitatiecursussen. Dat is, mits vriendelijk geprijsd, ook geen slecht idee.

Verder beweren de supermarkten dat hun huismerken door de crisis populairder worden. Daar geloof ik niets van. Ze halen de A-merken gewoon uit de schappen om goedkoper te lijken. Maar als je echt goedkoop uit wilt zijn kun je beter naar Aldi of Lidl gaan dan het huismerk van ah door je strot te persen.

Er zijn dus nog maar weinig ondernemers die door hebben hoe je met een economische crisis moet omgaan. Ook het graaien is nog niet afgeschaft. "Liever failliet met een leuke bonus dan, net als iedereen, inleveren" denken de Rijkmannen onder ons nog steeds. Omgaan met een crisis is blijkbaar moeilijk.

18 februari 2009

De Blackberry

Ik heb bij de verlenging van mijn abonnement voor mijn mobiele telefoon deze keer weer een nieuw toestel uitgezocht. Een Blackberry 8310 om precies te zijn. Dat heeft me enige studie gekost, want bij T-Mobile zeiden ze me dat ik daarvoor een speciaal (extra) abonnement moest afsluiten. Toen was dat € 23,80 per maand, bovenop het telefonie-abonnement. Een rijkeluis-abonnement dus.

Met zo'n speciaal "BIS"-abonnement kun je voor je e-mail een "push" service opzetten voor maximaal 10 accounts. Dat wil zeggen dat je op hetzelfde moment waarop een e-mail op de server binnenkomt, hem ook op je telefoon krijgt. Leuk als je zo belangrijk bent als president Obama of premier Balkenende, maar dat ben ik nu eenmaal niet en ik moet er ook niet aan denken dat er bij iedere nieuwsbrief en licht- of geluids-signaal afgaat en ik mijn telefoon dan te voorschijn moet halen.

Dus eerst ben ik gaan studeren of er een alternatief is. En natuurlijk is dat er, want er zijn meer onbelangrijke mensen zoals ik, die toch de Blackberry handig vinden. Er is voor e-mail een (gratis) programmaatje LogicMail voor de Blackberry, waarmee je op een tijdstip waarop je dat uitkomt kunt kijken of er nieuwe mail is. Dat is dus opgelost. Je moet er welaan denken om als uitgaande server gmail in te stellen. De server van je internet provider werkt alleen als je via zijn netwerk met het internet verbonden bent.

Nu de browser nog, want de ingebouwde browser werkt alleen met zo'n Obama / Balkenende abonnement. Dat is nog simpeler: Je installeert gewoon (vanaf je desktop) Opera mini, een perfect browsertje voor telefoons. Het enige dat je, na het installeren van LogicMail en Opera mini, niet kunt is downloaden. Als je dat probeert wordt steeds je Blackberry-browser geopend, die je er vervolgens op wijst dat er 'geen service geïnstalleerd is'.

Daar is overigens ook een hack voor. Een meneer uit Vietnam heeft die gepubliceerd. Maar met zo'n gloednieuwe telefoon waag ik me daar nog even niet aan.

Ik ben nu zeer tevreden met mijn Blackberry, die gewoon gebruik maakt van een standaard mobiel telefoon-abonnement. In tegenstelling tot mijn vorige telefoons is dit apparaat zeer geschikt om mee te e-mailen. Dat komt door het handige qwerty-toetsenbordje en het handige formaat van het schermpje.
Verder blijven de overige functies een kwestie van smaak.

Het CPB

Dat was even schrikken gisteren. Het CPB gaf de somberste economische voorspellingen uit haar bestaan.

Ter relativering het volgende.

Er komt nog steeds water uit de kraan en Nuon levert - zolang je bereid bent om ook de "transportkosten" te betalen - nog steeds gas en stroom. En niets wijst erop dat dit bedrijf en zijn concurrenten failliet zullen gaan.

Als consumenten blijken we nu zelfs meer geld te besteden te hebben dan voor de recessie, maar we houden stevig de hand op de knip. Consuminderen noemt de milieubeweging dat.

Consuminderen hebben we toch altijd al gewild? Nu is de test daar of we het echt willen en kunnen, en of het bedrijfsleven erop kan inspelen.

Bedrijven die onzin verkopen zullen wel over de kop gaan of moeten omschakelen op andere producten. Zo krijgen de dames er waarschijnlijk een paar rimpeltjes bij. Maar dan zullen er ook minder proefdieren "nodig zijn".

Het fileprobleem zal kleiner worden. Dat zal echter wel ten koste van de autobranche. Omshakelen op -eerlijke- reparaties dus.
Dit zijn maar een paar simpele micro-economische gedachten, want het zit hier en daar ook wel wat ingewillelder in elkaar. Dat bersef ik heus wel.

Maar vergeet, tenslotte, vooral niet dat het CPB een overheidsinstantie is. Ze berekenen alles zoals de overheid het aan ze vraagt.
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

12 februari 2009

Twitterend de wereld rond

Twitter is inmiddels een razend populaire website. Je kunt er korte mededelingen plaatsen en er links naar andere applicaties, zoals blogs, automatisch laten opnemen.

Het aantal Nederlandse twitters (twitteraars?) neemt snel toe. Een van de bekendste is onze minister van buitenlandse zaken, Maxime Verhagen. Je vraagt je af wanneer en waar hij twittert, want hij plaatst vaak een stuk of tien tweets per dag, plus nog eens de @-tweets als reactie op vragen en opmerkingen.

Wanneer je hem volgt op www.twitter.com/maximeverhagen krijg je een goed beeld wat onze minister van buitenlandse zaken zoal doet. En dat is heel wat! Ik kan iedereen met enige interesse in politiek darom aanraden om onze minister te volgen. En als je dat doet via een eigen twitter account kun je nog met hem communiceren ook.

Een fraai voorbeeld van open overheidsbeleid. Ga zo door, minister!
--
(Verzonden vanaf mijn Blackberry / Sent from my Blackberry)

10 februari 2009

De taalunie wil het niet weten

Bij het personeelsblad van mijn ex-werkgever (bij de overheid) zat deze keer een leuk boekje van de taalunie, met allerlei leuke taaltips. Ook handig voor de inburgering van mijn vrouw overigens.

Maar ik heb één punt van sterke kritiek: De taalunie wil maar niet aanvaarden dat de e-mail inmiddels zowel in onze cultuur als in ons taalgebruik ingeburgerd is.

In dit boekje uit 2009 staat namelijk: "Voor e-mail bestaat echter nog steeds geen algemeen aanvaard Nederlands equivalent". En dus moeten we dit woord - volgens de taalunie - maar beter ontwijken.

Maar, beste taalunie, voor 'computer' hebben we ook geen equivalent en ook niet voor 'downloaden' en tientallen andere woorden. Moeten we ons daarom vermoeien in allerlei gezochte omschrijvingen?

Of ligt het misschien wel mede aan de taalunie dat er nooit serieus nagedacht is over aanvaardbare alternatieven?
Of - en dat denk ik zelf- zal het de gemiddelde Nederlander een zorg zijn dat er op bepaalde gebieden nu eenmaal nieuwe woorden uit het buitenland onze taal binnenkomen?

Tenslotte: Wanneer spraken de Fransen eigenlijk nog voor het laatst over een 'ordinateur' en was het gebruik van buitenlandse woorden in Frankrijk strafbaar?

07 februari 2009

De appeltjes van Oranje

Vanuit Paleis Noordeinde worden, volgens het ANP, fondsen beheerd in vreemde landen om fiscale voordelen te behalen. Van wie die fondsen precies zijn wordt niet duidelijk vermeld. Alleen de naam van Prinses Christina is onverbloemd genoemd. Maar er is blijkbaar meer.

Ik ga er daarom, tot er nadere berichten uit Paleis Noordeinde komen, van uit dat de hele familie een paar appeltjes van Oranje voor de dorst onder een fiscaal vriendelijk klimaat geparkeerd heeft.

En zo komt er in dit seizoen van de belastingaangifte nog een leuke tip uit de hoogste regionen. Het ANP haast zich om erbij te vermelden dat het allemaal legaal is. Rennen naar de bank dus.

Maar ook al zou dit allemaal legaal zijn, het is bepaald geen fraai voorbeeld van het Paleis Noordeinde! In deze tijden van recessie de appeltjes van Oranje snel in veiligheid brengen. Durft Wouter Bos een paar van die appeltjes te plukken?

Rookcafé voor de rechter

Er zijn horecaffers die de asbakken weigeren weg te halen, "want anders gaan ze failliet". Grote onzin. Deze excessen komen alleen voor omdat er een aantal café's blijven weigeren om rookvrij te worden.

Sluiten al die overtreders! "Bij een borrel hoort een rokertje". Grote flauwekul. Vroeger mocht je roken in de bioscoop "omdat dat zo gezellig was". Dat mag allang niet meer en er is geen bioscoop (daaraan) failliet gegaan.

Daarna kwamen de bussen, treinen en vliegtuigen. Vervolgens de openbare gebouwen en kantoren. Ook die zijn niet op de fles gegaan door het rookverbod.

Nu die vieze, stinkende café nog. Als er nergens meer gerookt wordt in de café's is het "probleem" zo opgelost. Sluiten al die overtreders dus! Niet een paar weekjes, maar voorgoed! Probleem opgelost.

05 februari 2009

Pensioen wanneer?

De discussie laait weer op: Pas met pensioen wanneer we 67 zijn. Nu niet als gevolg van de vergrijzing, maar in verband met de kredietcrisis.

De eerste kanttekening hierbij is en blijft dat de overheid, die dit steeds verzint, het "goede" voorbeeld zou moeten geven. Bij de overheid vertrekken bij een reorganisatie anno 2009 nog steeds als eersten degenen bij wie het pensioen of de vut in zicht is.

En trouwens, wie wil die "ouwe zakken" nou in dienst houden? Niemand. Ook de overheid niet. Ze presteren minder en kosten meer dan de jongelui.

Nog erger is het plan van een paar ultra-linkse rakkers om de pensoienen van de "rijken" extra te korten als de pensioenfondsen te weinig geld hebben.

Dat is zo UITERST onrechtvaardig bij een VERPLICHT pensioensysteem, waar iedereen een inkomensafhankelijke premie betaalt voor een inkomensafhankelijk pensioen, dat ik er maar verder niet op inga!

04 februari 2009

Meer oude detectives

Ik heb hier wel eens geschreven dat ik tegenwoordig graag oude detectives, in digitaal formaat, lees. Inmiddels ben ik daar al enige tijd mee bezig en kan ik een tussenbalans opmaken.

Het boek dat ik nu lees, en waarover ik in mijn mobiele blog ook al geschreven heb, is een van mijn toppers: "The Woman in White" van Wilkie Collins. Prima boek en vlot geschreven (ca. 1850!). Bij Gutenberg zijn nog meer boeken va Collins te downloaden, dus dat ga ik zeker doen. Collins heeft een prima schrijfstijl. Dit boek is grotendeels in dagboekvorm geschreven, maar achtereenvolgens door verschillende karakters. De plot blijft verrassend.

Een andere topper uit het "vroege detective" repertoire vind ik "The Leavenworth Case" van Anna Katherine Green. Ook dat verhaal zit goed in elkaar en blijft boeien (mij althans).
Een ander boek van deze schrijfster viel mij echter wat tegen: "The Circular Study". Daarin gaat het over de 'afrekening' naar aanleiding van gebeurtenissen die dertig jaar eerder plaats vonden. Op mij komt zoiets wat gezocht over.

Het deed mij een beetje denken - en dat schijnt niet toevallig te zijn - aan de werkwijze van de Franse schrijver Emile Gaboriau, overeigens uitgebreid in het Engels vertaald. Hij schreef een detective met de titel "Monsieur Locoq", maar als je wilt weten wat er achter al die mysteries zit moet je ook het veel dikkere "The Honor of the Name" lezen. Dat beschrijft pas de reeks gebeurtenissen in een (ver) verleden, die geleid hebben tot de gebeurtenissen in "Monsieur Lecoq". En dat was een geijkte werkwijze van Gaboriau. Overigens: U moet eerst "Monsieur Lecoq" lezen.

Anna Katherine Green krijgt van mij nog een nieuwe kans. Zij heeft een hele reeks boeken geschreven en inspireerde onder meer de grote schrijfster van detectives Agatha Christie. Die nieuwe kans lijkt me dus wel terecht.

Een verdere topper uit het verleden is de schrijver Fergus Hume. Ik heb zijn "Mystery of a Hansom Cab" met veel plezier en in één adem uitgelezen. Ook van hem zijn tig andere boeken bij Gutenberg te downloaden.

Ook heb ik met extreem veel plezier de enige detectiveroman van A.A. Milne: "The Red House Mystery" gelezen. Zeer onderhoudend en goed opgebouwd. Misschien kost het de ervaren moderne lezer van detectives niet te veel moeite om de plot te raden, maar dan nog is het een uiterst onderhoudend boek. Zeer aanbevolen!

Een beetje vreemde eend in deze bijt is "The Mystery of Mary" van Grace Livingston Hill. Deze schrijfster met een zeer streng Christelijke achtergrond schreef doorgaans (vanuit de christelijke moraal verantwoorde) romantische boeken, maar in dit boek hangt een erg goede mysterieuze sfeer. Ik heb het dan ook met zeer veel plezier gelezen.

Ik denk dat ik in het bovenstaande voor het moment genoeg aanraders uit het repertoire van de voorlopers van de moderne detective heb genoemd om u enige tijd bezig te houden. Ik kom zeker nog wel eens terug op dit onderwerp.

De Ahold top

Beter laat dan nooit. Het hoger beroep tegen de Ahold top heeft inmiddels gediend, en de grote baas Van der Hoeven komt er glansrijk mee weg.

Hij moest nog wel even zijn portemonnee uit zijn kontzak trekken en daar dertig briefjes uit halen, maar daarmee was de kous af. Hij hoeft de bak niet in. Het recht heeft zijn loop gehad.

Die dertig mille zijn voor hem zoiets als voor u en mij E 30. Vrijwel niets. Van de rechtbank moest hij nog een paar ton betalen, voor hem ook niet echt veel. En daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dat deed pijn.

Nu gaat hij over tot de orde van de dag en als hij hetzelfde geintje nog eens uithaalt gaat hij niet eens sowieso de bak in. Het recht heeft zijn loop gehad. Volgende zaak.

03 februari 2009

Racende eenden

Niet alleen mensen hebben ijspret, maar ook dieren! Achter mijn huis loopt een sloot en die was gisteren nog met een laagje ijs bedekt.

En de eenden daar anuseerden zich kostelijk! Ze kwamen keer op keer langs met een groepje, niet wandelend, maar rennend!

Het is op zich al een aardig gezicht wanneer eenden wandelen, maar deze dieren bewogen zich zo snel mogelijk voort. Hard lopend en soms zelfs "schaatsend" op hun platte stappers.

De eerste keer denk je er weinig van, maar wanneer ze keer op keer langskomen, van links naar rechts en dan weer van rechts naar links moet het toch wel waar zijn: eenden met ijspret!

01 februari 2009

De Toppers

Ik schijf dit terwijl ik naar de Nederlandse finale van het Eurovisie Songfestival zit te kijken. Een paar indrukken.

De Toppers zijn geen team. Ze staan naast elkaar, en een paar bewegingen worden ongeveer gelijktijdig gemaakt, maar daar houdt het wel zo ongeveer mee op. Ieder staat oor zichzelf te zingen. Ze bewegen niet altijd gelijktijdig; een essentiële fout! Als ze geen echt team worden gaat het voor Nederland weer niet lukken.

De liedjes vallen mij nogal tegen, maar dat kan aan mijn leeftijd liggen. Ik vind de oude songfestival-liedjes waarmee de uitzending wordt opgeleukt een stuk beter.

Voorlopig vind ik liedje 4 nog het best. (Eigenlijk moet ik zeggen 'het minst slecht'.) Daarop moeten ze nog flink oefenen wat presentatie betreft en dan moeten we er maar weer het beste van hopen.

De gouden tijden voor Nederland in het songfestival lijken nu toch wel voorgoed voorbij. Jammer. Waarom proberen we het eigenlijk niet weer eens met een liedje in het Nederlands?

29 januari 2009

Hartverscheurend

In Trouw van gisteren stond een hartverscheurende fotoserie. Die ging over het op "humane wijze" doden van varkens (als doden ooit "humaan" kan zijn).

Varkens worden met CO2-gas gedood. De fotoreportage liet dat zien. Een big liep rustig rond, maar naarmate de gasconcentratie toenam werd het dier onrustig en uiteindelijk probeerde hij in paniek uit het hok te klimmen en schreeuwde het uit.

Wat gaan wij toch op een walgelijke manier met dieren om. Het kan de slachthuizen geen bal schelen. Die willen vriendelijke en aanhankelijke dieren zo snel mogelijk veranderen in ham en karbonades.

Maar wilt u daaraan mee blijven doen? Kijk dan toch eerst nog eens in Trouw van 28 januari 2009. Ik werd er beroerd van. Voorlopig voor mij geen vlees. Er zijn echt genoeg alternatieven.

Twee dagen gratis in de metro

Studenten van de Radboud universiteit in Nijmegen, hadden eerder al onomstotelijk bewezen hadden dat de huidige ov-chipkaart niet veilig is en nooit veilig zal worden.

Zij hebben nu ten gerieve van reporters van Radio Rijnmond zo'n kaartje gemanipuleerd. En, anders dan de staatssecretaris bij hoog en laag beweerde, werd deze fraude niet binnen 24 uur ontdekt, maar kon er met het kaartje twee dagen gratis gereisd worden.

Weliswaar wordt er nu beweerd dat de fraude wel degelijk binnen 24 uur ontdekt was, maar dat overtuigt niet.

Dames en heren van Radboud, ga zo door en help dit onding de wereld uit. Ik ben als belastingbetaler graag bereid om aan een nieuw, maar dan echt veilig, kaartje mee te betalen. Weg met de ov-chipkaart!

28 januari 2009

Geen premier Donner

Ik heb het niet bij het juiste eind gehad. En onder ons gezegd, gelukkig maar. Het blijft gewoon premier Balkenende.

De premier heeft vriend en vijand er luid en duidelijk van op de hoogte gebracht dat hij het voorzitterschap van de Europese Commissie niet ambieert. Hij voelt zich, volgens mijn krant, nog senang in het torentje.

Na de misser in mijn vorige stukje kunnen we dus weer overgaan tot de orde van de dag en weer kritiek uitoefenen op het Nederlandse beleid van onze premier.

Want een van de functies van een politicus blijft natuurlijk het van stof voorzien van pers en bloggers. En daar is onze premier altijd goed in geweest.

26 januari 2009

Gaat u naar Thailand?

Als het antwoord hierop bevestigend is, weest u dan zeer voorzichtig met uitspraken over de Koninklijke familie.

U heeft onlangs kunnen lezen dat de Australische auteur Harry Nicolades drie jaar de gevangenis in moet omdat hij in een roman, waarvan zeven exemplaren verkocht zijn, een paar zinnen geschreven heeft die beledigend voor de Kroonprins geacht zijn door de Thaise rechter.

Hij kreeg de minimum straf van drie jaar. Maximaal had hij 15 jaar kunnen krijgen. Als u ooit iets over Thailand grschreven heeft, ga dan zorgvuldig na of dit beledigend zou kunnen zijn voor de Koninklijke familie.

Ik kan hier geen voorbeelden geven, want dan zou ik me ook aan het misdrijf lese majeste schuldig maken. Sinds eind vorig jaar wordt daar zeer streng op gecontroleerd.

Ook gerenommerde media als de BBC en CNN hangen aanklachten boven het hoofd. U bent hierbij, in uw eigen belang, gewaarschuwd.

21 januari 2009

Premier Donner?

Onze premier JPB wordt genoemd als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. En reken maar dat hij daar zin in heeft. Dat heeft hij volgens Trouw dan ook al laten weten. Dan kan hij eindelijk werken in een omgeving waar iedereen voor de EU is.

Maar wie moet JPB in Nederland als premier opvolgen? Het zal wel een CDA'er moeten wezen. En bij die gedachte krijg ik boze dromen.

Want met mijn beperkte politieke blik zie ik minister Donner al naar voren springen. Door een gemaakte blunder bij de laatste formatie gedegradeerd van Justitie naar Sociale Zaken. Wordt het voor hem geen tijd voor politiek eerherstel?

Dan komen wij met een regent uit de 19de eeuw als premier te zitten. Is er nog hoop op een alternatief?

20 januari 2009

Royal Bank of Scotland

Ook de RBS blijkt zich zwaar vertild te hebben aan de aankoop van delen van ABNAMRO. De bank is in feite failliet en het hangt nog uitsluitend van de Britse overheid af of hij kan blijven bestaan.

RBS zelf probeert de schuld door te schuiven naar het (ex-)management van ABNAMRO, u weet wel, sobere Rijkman.

Maar die vlieger gaat niet op. Als je een bedrijf koopt onderzoek je de boeken. En als je die niet snapt haal je er een deskundige bij die het wel snapt.

Maar RBS gaf er, net als Fortis, de voorkeur aan om met een dikke portefeuille te wapperen en slechts met een half oog in de boeken te kijken.

Het ziet er nu naar uit dat ik als klant van ABNAMRO de lachende derde ben. Alle dubieuze zaken zijn uit de portefeuille verdwenen en de staat garandeert mijn saldo.

ABNAMRO heeft over het afgelopen jaar zelfs winst gemaakt. Kom daar vandaag-de-dag maar eens om in de bankwereld!

17 januari 2009

Gaza

Wat vind ik van de Israëlische inval in Gaza? Dat zult u van mij niet te horen krijgen. De vrijheid van meningsuiting in ons land strekt zich niet zover uit dat ik mijn mening daarover kan geven zonder dat dit gevolgen voor mij kan hebben. Ik heb er achteraf dan ook al spijt van dat ik op de site van Trouw in een enquête mijn stem heb gegeven voor een van de twee landen.

Wanneer ik iets tegen Israël zeg wordt er waarschijnlijk door instantie die onvoorwaardelijk achter Israël staat aangifte tegen mij gedaan. Dan ben ik een anti-semiet of een neo-nazi. Misschien word ik dan zelfs wel als potentieel terrorist gezien. Ik kijk dus wel uit om iets lelijks over Israël te schrijven!

Kijk maar eens naar wat er over Gretta Duisenberg heen kwam toen zij als privé persoon op de thee ging bij Arafat. En kijk maar eens wat een bekend advocaat aan het doen is: Hij wil via ee rechterlijk bevel de volksvertegenwoordiger Van Bommel uit de Kamer weren, omdat hij in een pro-Palestijnse demonstratie meeliep! Nee, een mening die maar enigszins anti-Israël of pro-Palestina is, is volstrekt onmogelijk in dit land.

Maar wanneer ik iets lelijks over de Palestijnen zeg snap ik niets van de autonomie van Israël. De Palestijnen schieten vanuit Gaza raketten (van Chinese makelij overigens) op Israël af. En dat land wil alleen zijn grenzen en zijn burgers (met militair geweld) beschermen. daar is toch niets mis mee?

En nu mag Israël Gaza binnenvallen om daar een eind aan te maken. Dat daarbij veel doden aan Palestijnse kant vallen is onvermijdelijk en dat spijt Israël dan ook zeer. Ook dat er al een paar door de VN opgerichte scholen vernield zijn spijt Israël oprecht. Het zal naar die incidenten een grondig onderzoek instellen.

Israël en de Palestijnen verkeren nu al in staat van oorlog sinds onder auspiciën van de VN de staat Israël is opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog. In het gebied dat nu Israël heet (nou ja, Israël heeft uit veiligheidsoverwegingen de grenzen wel een paar keer moeten bijstellen) woonden toen de Palestijnen.

Die moesten toen plaats maken voor het goede doel. Want geen enkel land wilde na de oorlog de Joden opnemen. En bovendien wilden de Joden weer naar het land Kanaän terug, waar ze duizenden jaren geleden gewoond hadden (en waar ze toen ook al heel wat hebben moeten afvechten om het te behouden). En met de erfenis van die VN-beslissing zit de wereld nu nog. En dat zal tot in lengte van jaren wel zo blijven. Je kunt de Joden moeilijk weer uit Israël wegsturen.

Maar ik heb er geen mening over wie er meer in zijn recht staat. Dat kan gewoon niet in Nederland. Nou ja, een pro-Israël houding is hier geloof ik nog wel toegestaan. Maar als ik dat standpunt zou kiezen weet u toch ook niet of ik het echt zou menen?