22 november 2008

Tuinvogels in de herfst

Na alle ellende uit de afgelopen stukjes vandaag weer eens iets over de natuur, in het bijzonder de vogels in onze tuin.

Nadat we een maand of twee geleden een ijsvogel in de tuin gesignaleerd hebben (hij vloog weer weg voor we hem echt goed konden bekijken) hebben we nog een aantal leuke waarnemingen gedaan.

We krijgen tegenwoordig dagelijks bezoek van een of twee putter(s). Die hebben we al twee jaar niet meer in de tuin gezien. Nu we weer negerzaad (ik weet er geen ander woord voor) hebben opgehangen is minstens een van de putters enkele uren per dag in onze tuin. Een prachtig vogeltje!

Ook de sijsjes (drie stuks) komen af en toe kijken. Ook van die mooie beestjes waar je onmiddellijk je kijker voor pakt. In principe zouden die ook op het negerzaad af moeten komen, maar ik heb ze nog niet bij de silo met negerzaad gezien. Ze zijn in ieder geval aanzienlijk schuwer dan onze vriend de putter.

Vinken zijn in dit seizoen ook veel in de tuin te zien. Die komen vermoedelijk uit Meijendel. Iedere dag zijn er wel een stuk of vijf.

En de zwerm huismussen die hier in de buurt woont doet onze tuin ook een paar keer per dag aan. Daarbij koet u denken aan een stuk of twintig van deze leuke vogeltjes.

Dit is een korte inventarisatie van de vaste bezoekers van onze tuin in dit seizoen.

21 november 2008

De krant van vandaag

Wat leven we toch in een belachelijk land. Ik geef kort commentaar op een aantal berichten uit één en dezelfde krant: Trouw van vanochtend.

- Hoe moet het rookverbod gehandhaafd woorden? Niemand schijnt het te weten. De kleine horecaffers gaan failliet als er niet gerookt mag worden en dat is zo zielig. Dan het rookverbod maar negeren?
Ja, ze gaan misschien failliet als het rookverbod niet gehandhaafd wordt. Dat is heel iets anders. De rokers gaan naar café's waar gerookt wordt, zolang die er nog zijn. Zodra er een stevige handhaving komt is het afgelopen met roken in de horeca en zullen de rokers hun hobby elders moeten beoefenen. Er zijn al rookverboden in bioscopen (herinnert u zich nog dat het daar blauw stond van de rook?), in vliegtuigen, op luchthavens, in treinen en ga maar door. Die werken allemaal voortreffelijk. Maar het is "onmogelijk" in de horeca? Kom nou!

- Een aantal burgemeesters houdt een "wiettop". De meeste van hen zijn voor gecontroleerde legale teelt van wiet, in plaats van een algeheel verbod, ook voor de handel in coffeeshops. Zullen we dan ook maar weer opium-dens gaan openen en die ook gaan tolereren? Nederland is op drugsgebied het enige land in Europa en wijde omstreken waar illegale ("soft")drugs vrij verhandeld worden. Wat willen we daar nu toch mee? We hebben recentelijk kunnen lezen dat de enigen die daar grof aan verdienen criminelen zijn. Willen we dat nu echt?

- Een verwant bericht dat bijna te gek voor woorden is: In Amsterdam willen ze dealers die nep-drugs verkopen hard gaan aanpakken. Dat zijn jongens die gemalen stophoest of andere lekkernijen verkopen als drugs. Wanneer ik dit artikel lees, kan ik er niet meer bij: "nep" dealers gaan we oppakken, en de criminelen die echte drugs verkopen laten we hun gang gaan? Kan het nog gekker?

- Nu er misschien een sluiting dreigt voor (een aantal) coffeeshops zijn er slimme jongens die van die tenten "clubs" willen maken. Dan schijnt - volgens een aantal juristen voor kwaaie zaken - alles formeel weer in orde. Je verandert als coffeeshophouder de naam van "coffeeshop" dus in "coffeeclub" en je zit gebeiteld en je hoeft niet dicht. Nou ja, geen verder commentaar.

- De hogesnelheidslijn "loopt nog meer vertraging op". Lees: "wordt nog duurder". En minister Eurlings was een paar dagen geleden ernstig teleurgesteld dat België en Duitsland niet aan een zelfde miljarden verslindende "oplossing" wilden voor de "IJzeren Rijn". Gelukkig zijn de Belgen (en Duitsers) op dit punt realistischer dan de Nederlanders.

Al deze onzin op één dag in één Nederlandse krant. Ik begin eraan te twijfelen of ik nog veel langer in dit krankzinnige land wil wonen.

17 november 2008

Rookverbod

We hebben in Nederland sinds 1 juli 2008 een algeheel rookverbod in het inwendige van de horeca ingevoerd, en nu blijkt dat zo slap gehandhaafd te worden, dat veel kroegbazen het gewoon zijn gaan negeren of, opgejut door hun collega's, alsnog gaan negeren. Hoe kom je tenslotte het carnaval door in een café zonder rokers? En natuurlijk wordt de zwarte piet daarbij aan de minister doorgespeeld. Hij gaat vandaag met de horecaffers praten Ze hebben inmiddels al gedreigd het verbod geheel naast zich neer te leggen. En ga het dan maar eens handhaven.

Ja, dat kun je blijkbaar in ons land doen. Er is een wet, maar je lapt hem aan je laars. Ik ben benieuwd of de minister zich laat verleiden tot "nadere maatregelen in het belang van de kleine horecaffer". Als hij dat doe heeft hij bij mij alle geloofwaardigheid verloren. Eerst dat elektronische patiëntendossier verknallen en nu misschien ook het rookverbod.

Natuurlijk weet ik wel een leuke "nadere maatregel" waar ik wel iets in zie: Maak niet alleen de kroegbaas strafbaar als er gerookt wordt, maar ook de roker. Dan kun je achter elkaar duizenden euro's ophalen op een zaterdagavond. Zijn daar mensen voor te vinden? In een vol café kruk aan kruk bij de 40 of 50 euro de mens innen?

Laten we het hopen, want we gaan toch echt vreselijk af wanneer we ons de wet laten voorschrijven door kroegbazen. In onze buurlanden is immers wel een rookverbod in de horeca dat - voor zover ik kan nagaan - wordt nageleefd.

07 november 2008

EPD, klunzigheid op klunzigheid gestapeld

"Aan de bewoners van dit adres" staat er op de envelop van minister Klink over het elektronisch patientendossier (EPD). Dat betekent dus al dat een groot deel van de Nederlanders hem niet gekregen heeft. Namelijk degenen met een "NEE NEE"-sticker op hun brievenbus. Het is immers ongeadresseerd drukwerk. En al die mensen die de brief niet ontvangen hebben geven dus - via deze juridisch volstrekt onhoudbare toestemmingsconstuctie - toestemming om hun EPD op straat te gooien. Daarop kom ik hieronder.

Maar dat is nog maar een klein bezwaartje vooraf. Want deze uiterst gevoelige materie is - hoe goed misschien wel bedoeld - dermate klunzig uitgewerkt dat ik me er als ex-overheidsdienaar voor schaam. De gedachte is dat - in eerste instantie - (huis)artsen en apothekers toegang tot het dossier krijgen. Iemand die met de invoering te maken heeft heeft me op de radio verteld dat dit via pasjes gaat. Vraag: "Zijn die pasjes strikt persoonsgebonden?" Antwoord: "Nee".

Daar gaan mijn gegevens. Stel mijn huisarts verschrijft zich in een recept dat hij naar de apotheek stuurt, de apothekersasssistente vraagt even zo'n pasje te leen (als ze er zelf al geen heeft) en belt de arts, maar die krijgt ze natuurlijk niet aan de lijn. Ook daar zit een assistente of telefoniste, die even een pasje leent (of heeft) en de beide dames gaan in mijn dossier zitten snuffelen om te ontdekken waar de fout in het recept zit.

(De volgende is medische gegevens hebben geen betrekking op de auteur van dit blog, voor wie daaraan mocht twijfelen). Die fout is voor hun zo duidelijk, dat ze het zelf wel af denken te kunnen handelen. En passant zitten ze nog even te gniffelen obver het feit dat ik een erectiestoornis heb, verbazen ze zich over het feit dat ik met HIV besmet ben en tenslotte hebben ze een beetje medelijden met mij, omdat ik op het punt sta om te gaan dementeren. Want dat staat allemaal in dat dossier, want het is relevant voor een andere arts.

Gaat het in de praktijk nooit zo? Ik weet niet hoe de waarborgen bij de gemiddelde huisarts en apotheker liggen. Maar wie geeft mij de garantie dat het bovenstaande is uitgesloten?

Tweede probleem: De werkgevers en de zorgverzekeraars. Die hebben volgens de minister geen toegang tot het dossier. En de bedrijfsarts? Of de keuringsarts voor een verzekering? Waarschijnlijk ook niet (als de minister daar al over gedacht heeft). Stel dus dat dat allemaal correct op papier geregeld is, dan kun je wachten op het eerste schandaal waarbij een zorgverzekeraar medische gegevens uit het EPD op de kop getikt heeft.

Kan dat niet? Kom nou! Als er al niet af en toe computers onbewaakt open blijven staan zijn er vast wel werknemers van zorgverzekeraars die een goede relatie hebben met bijvoorbeeld een apothekersassistente. Ik kan nergens vinden welke waarborgen er zijn om misbruik van dat soort situaties te voorkomen. We hebben in ieder geval al een niet waterdicht pasjessysteem.

Maar de grootste bron van lekken zit mijns inziens in de computers van al die duizenden artsen en apothekers die 24 uur per dag aan moeten staan, want de gegevens worden alleen lokaal opgeslagen en worden via een interface ingezien op die lokale computer. Niemand in dit land maakt mij wijs dat minister Klink een gedachte heeft hoe hij de 100%-ige beveiliging van die duizenden computers gaat waarborgen. Alweer vergaande klunzigheid.

Verder is er nog de brief, waar één formuliertje bij zit. Blijkbaar is dat volgens de minister het gemiddelde aantal bewoners op een adres in Nederland. "U kunt ook een kopie maken van dit formulier" zegt de brief. Dat heb ik dus geprobeerd. En toevallig blijkt de kleurstelling van het formulier zodanig te zijn dat er met een zwart-wit kopieerapparaat geen behoorlijke kopie van te maken is.

Dan kun je het formulier nog downloaden en printen. Dat heb ik toen dus maar gedaan. En wat blijkt? Dat formulier op de website heeft een kleurstelling die zich prima leent voor het maken van een kopie! Zou dat toeval zijn? En zou er niemand aan gedacht hebben om dat formulier bij de brief te doen in plaats van dat niet-kopieerbare formulier?

Samengevat: 1) onjuiste adressering, waardoor veel mensen de brief niet ontvangen hebben, 2) een onhoudbaar toestemmingssysteem, 3) geen waterdicht toegangsvereiste bij hulpverleners voor het EPD, 4) geen garanties dat werkgevers en zorgverzekeraars nimmer toegang tot het EPD hebben, 5) geen garanties (als die al te geven zouden zijn) dat de duizenden betrokken computers van zorgverleners niet te hacken zijn, 6) een formulier bij de brief dat niet te kopiëren is.

Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Maar, minister Klink, geeft u eerst maar eens antwoord op het bovenstaande. Ik stuur mijn bezwaar vandaag nog in. De andere bewoners van mijn adres ook.

02 november 2008

Rijkman wil doorgraaien

Een paar dagen te laat omdat ik door ziekte geveld was, maar nog steeds actueel: Rijkman Groenink wil terug naar de ABN AMRO, die hij aan de failliete boedel van Fortis verkwanseld heeft. Daarvoor heeft hij een beloning ontvangen waarvan de omvang kennelijk niet precies bekend is, want ik lees bedragen van 20 tot 30 miljoen Euro. De man heeft een dermate grote plank voor z'n kop dat hij denkt weer een aantal miljoenen bij mijn bank, die door al dat gegraai zo ongeveer de laagste rente uit het land betaalt, te kunnen weghalen.

Vrijwel het hele land is al over de man heen gevallen na zijn hebberige opmerkingen, dus hij zal zijn geweldige kennis, die geleid heeft tot de nationalisatie van ABN AMRO een Fortis en eigenlijk praktisch tot het faillissement van die instellingen, elders moeten aanwenden.
Voor de goede orde herinner ik mijn lezers eraan dat Steve Jobs, de topman van Apple, al jarenlang tevreden werkt voor een salaris van $ 1,00 (één dollar).

Mijn standpunt is kort en goed dat je van een miljoen royaal je hele leven kunt leven. Van die (het gemiddelde uit de pers) 25 miljoen kan Rijkman Groenink dus 25 levens lang royaal leven. Maar dat is voor dit soort "deskundigen" blijkbaar niet genoeg. Hij wil misschien wel 100 miljoen hebben, of een miljard. En kennelijk denkt hij dat hij dat in zijn graf mee kan nemen naar zijn volgende levens, want wat kan hij er anders mee doen? Zijn familie zal ook niet onverzorgd achterblijven als hij het niet mee in zijn graf zou nemen.

Dit soort lui gaan we hopelijk binnenkort in musea (maar liever niet in mausolea) bijzetten, want het is te gek voor woorden om iemand die volledig gefaald heeft en vrijwel het hele Nederlandse financiële systeem naar een nationalisatie geleid heeft überhaupt nog beloond wordt en niet in het gevang terecht komt. Die Rijkman Groenink moet wat mij betreft sowieso al die miljoenen inleveren, waarna ze ten goede kunnen komen aan de klanten van de bank. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geven van een wat minder krenterige rente.

Ik zou zeggen als anderen (want Groenink wil gelukkig niemand meer terug hebben) bij de voormalige ABN AMRO willen komen werken is een salaris van tussen de een en twee ton wat mij betreft ruim betaald. Daar mogen ze het voor doen, en als ze geweldig presteren voor het bedrijf, dus niet voor zichzelf, kan er incidenteel best een bonus van 10.000 Euro bij. Minister Bos heeft vast wel een paar capabele ambtenaren die de staatsbank odie condities kunnen sturen. En wie er geen zin in heeft loopt maar door naar de chinezen en gaat het daar maar proberen.

Daar geloven ze bovendien in meerdere levens, dus wie weet hebben ze daar begrip voor bedragen van vele miljoenen die je in één leven never nooit niet kunt besteden.