13 november 2009

Doorwerken tot 67

Onze wijze regering schijnt het er toch door te krijgen: We mogen in de toekomst pas met pensioen wanneer we 67 zijn. De AOW gaat niet eerder in, en de regering wil de pensioenfondsen dwingen om pas vanaf ons 67ste pensioen uit te keren.

Een belachelijk plan. Waarom? Omdat de overheid al jarenlang bij reorganisaties alle 55plussers, 58plussers of 60plussers zonder recht op tegenspraak wegstuurt. En ook in het bedrijfsleven vliegt iedereen eruit die ouder dan (vul maar in) is bij een reorganisatie.

Het gevolg is dat er van alle mensen boven de 55 tot 60 jaar nog maar zo'n 30% betaald werk verricht. Je kunt je tegen zo'n "vrijwillig ontslag" verzetten tot aan de hoogste rechter toe, maar je krijgt nooit gelijk.

Naar mijn stellige overtuiging wordt dit in de toekomst, wanneer we pas met 67 jaar met pensioen mogen gaan, niet beter. Ook dan worden de "oudere jongeren" zonder pardoin weggestuurd bij reorganisaties. Alleen gaat het de werkgevers (inclusief de overheid dus!), bij gebrek aan pensioenvoorziening vanaf 65 (of nog eerder pre-pensioen) wel een massa meer geld kosten dan nu, voor de vertrekregelingen.

Kon de regering niet eens wat beter nadenken en proberen het aantal werkenden van 55plus (of 60plus) van 30% naar - laten we zeggen - 80% te krijgen, gewoon om die mensen de kans te geven om door te werken tot 65,en het niet vanzelfsprekend te vinden dat ze vertrekken?

Nu lijkt het alsof onze wijze regering heel dapper de bevolking twee jaar langer laat doorwerken, maar dat doet ze natuurlijk niet. Ze blijft de mensen op hetzelfde moment op straat zetten als nu, maar dan wel met een "regeling" die twee jaar langer duurt!

En ik moet nog zien hoe makkeliijk de bedrijfspensioenfondsen van bijvoorbeeld Shell, Philips, Unilever, internationale organisaties etc. mee gaan werken aan het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. De pensioengerechtigde leeftijd ligt bij die bedrijven en organisaties al vele jaren op 60 (zestig) jaar.

Regering, zit uzelf niet rijk te rekenen met niets, en schuif de problemen niet door naar toekomstige regeringen en generaties, maar regeer! Zorg dat degenen die dat willen om te beginnen tot 65 jaar kunnen doorwerken! Wat mij betreft mogen de die-hards ook doorgaan tot hun 70ste.

Die flauwekul met de AOW-leeftijd twee jaar verhogen (want meer is er nog niet besloten) stelt als beleidsmaatregel helemaal niets voor, en levert natuurlijk in werkelijkheid niets op. Uiteindelijk zal bovendien wel blijken dat ook daar zoveel haken en ogen aan zitten dat het niet uitvoerbaar is en uiteindelijk niet door zal gaan. Maar dan is onze premier al lang weg.

1 opmerking:

Anoniem zei

Hoe slim kan men in de regering zijn !
Langer doorwerken terwijl er al behoorlijke werkeloosheid heerst.
Waar haalt men de werkgelegenheid voor de mensen die nog aan het arbeidsproces moeten beginnen vandaan ?
Noodgedwongen zullen dezen dus later starten.
Misschien gaat men in Den Haag ooit nog eens "het licht" zien,ik vrees echter dat dit laatste een ijdele hoop is.