12 september 2012

Nog even een kort overzicht

Roemer: Kijk eens hier, we moeten de zaken socialer aanpakken. Daar gaan wij voor en dat komt bij ons goed voor elkaar. De zorgpremie moet inkomensafhankelijk worden. (Noot: dat is hij al!)

Samsom: Ik kan geen enkele garantie geven, maar wij staan bij de pvda voor een eerlijke verdeling van de lasten en wij vinden dat Europa ons meer te bieden heeft dan het ons kost.

Rutte: Wij gaan door op de ingeslagen weg. We hebben erg veel bereikt (paar vage voorbeelden). Als links aan de macht komt is dat een ramp voor het land.

Wilders: De PVV wil uit de euro en uit de EU. Als u op Rutte stemt krijgen de Grieken een blanco cheque en hoeven ze zich aan geen enkele voorwaarde te houden. Wij willen die miljarden aan ons eigen land besteden.

Pechtold: Bij ons stemt u voor een stabiel middenkabinet. Er moeten bevoegdheden aan Brussel worden overgedragen, ook bevoegdheden die vergaand zijn. (Wil daarvan geen voorbeelden geven).

Buma: Met het CDA komen we sterker uit de crisis, maar als een ander Nederland, waar de lasten eerlijker verdeeld zijn. (Eigenlijk blijft zijn hele verhaal in dergelijke vaagheden hangen).

Nou ja, weet u wat u doet? U ziet maar. Uiteindelijk zal het wel niet veel uitmaken wat u stemt, als ik de bovenstaande heldere uiteenzettingen nog eens nalees.

Ik heb al gestemd, maar ik ben gisteravond, door mijn ergernis over de vaagheden en algemeenheden toch nog van partij veranderd!

De verkiezingen van 2012

Gisteravond was er dan eindelijk het laatste verkiezingsdebat in de huidige campagne. En het was weer een slappe en droevige vertoning. Het bleef weer bij inhoudsloze gemeenplaatsen.

De NOS had nog het leuke idee gekregen om ook een paar relevante vragen van kiezers uit de zaal te laten beantwoorden. Een van de beste vragen was wat er gebeurt als Griekenland uit de Eurozone vertrekt.

Die vraag moest beantwoord worden door Wilders en Rutte. Wilders kwam er nog het beste af. Rutte wist alleen te zeggen dat Griekenland niet uit de Eurozone moest, en dat wat hen betreft ook niet hoefde. Wilders maakte in ieder geval een paar relevante opmerkingen: de Grieken kunnen dan een eigen economie opbouwen, hun Drachme devalueren en zaken blijven doen met bijvoorbeeld de rest van Europa. Dat kan niet anders dan waar zijn. Wat er verder voor nadelige kanten voor Nederland (Europa) aan zitten weet Wilders ook niet precies.

Anders gezegd: Rutte wist het niet, en liet dat duidelijk merken. Wilders wist het ook niet echt, maar maakte in ieder geval een paar ter zake doende opmerkingen. Nou ja, het zal wel niet gebeuren zolang de PVV (en geestverwanten uit andere EU-landen) de macht in Europa niet kan kunnen overnemen, of alle Eurolanden het niet willen. De overige lijsttrekkers die nog iets mochten zeggen over dit onderwerp, wisten er helemaal niets van te maken.

Toen we een aantal jaren geleden mochten stemmen voor of tegen de "Europese grondwet", en 65% van de Nederlandse kiezers tegen stemde, werd de uitslag volledig genegeerd door de politiek.

De campagne die toen gevoerd werd door de voorstanders van die "grondwet" was beneden ieder peil. Met name Balkenende en zijn politieke vrienden voerden een campagne die uitsluitend op het zaaien van angst was gebaseerd. Het CDA had prominenten van het CDA uit betere tijden uit hun rustplaatsen gehaald. En die wisten precies wat er zou gebeuren: de elektriciteit zou uitvallen, er zou oorlog komen en er zouden natuurrampen komen. Wat een onzin!

Gelukkig heeft geen enkele partij nu dit soort onzin verkondigd. Maar behalve de PVV is er geen enkele partij geweest die de mogelijkheid dat Griekenland al dan niet vrijwillig uit de Eurozone zal vertrekken serieus wilde bespreken. En dat terwijl de internationale financiële wereld een dergelijk vertrek al lang aan het voorbereiden is. Maar om de PVV niet in de kaart te spelen mag dat blijkbaar niet in de debatten gezegd worden.

Mijn contactpersoon bij de Staatsbank zegt al geruime tijd dat "geen land meer failliet kan gaan dan Griekenland gegaan is." En geloven de politieke partijen (met uitzondering van de PVV) werkelijk dat we ooit nog iets terugzien van al dat geld waarmee we Griekenland "steunen"?

Je kunt vinden dat Griekenland in de Eurozone moet blijven, maar geef dan ruiterlijk toe dat wij (en andere Europese landen) daarvoor diep in de buidel moeten tasten en het geld dat we al gestort hebben nooit meer terug zullen zien.

Gelukkig is de campagne weer voorbij en vandaag mogen we voor één keer onze mening geven, en moet de politiek daar echt naar luisteren. Maar dat is helaas maar voor één dag, want morgen gaat Rutte in Brussel weer miljarden weggeven en zijn de politieke vijanden van vandaag weer dikke vrienden, die na wat geharrewar (om de kiezer te laten geloven dat hij echt iets te zeggen had) weer overgaan tot de orde van de dag en in een nu nog ondenkbaar kabinet gaan zitten.