28 juli 2012

Ziektekosten bejaarden

Vanochtend stond er weer eens een "wijze" mening van een (jonge) geleerde in de krant: Ouderen moeten zelf hun ziektekosten maar gaan betalen, en daarvoor desnoods hun huis maar verkopen. Wat een egoist!

Geleerde meneer, ik ben wat u zou noemen "bejaard" en ik ga af en toe naar een dokter. Ik schat een of twee keer per jaar. En het kan ook gebeuren dat ik in de toekomst ooit een dure medische behandeling moet ondergaan. Aangezien mijn leven nog niet "voltooid" is, en ik nog veel te doen heb, zou er voor zo'n dure ingreep naar mijn mening, en naar de mening van mijn naasten, alle aanleiding zijn.

U bent het daar met uw egoistische opvattingen niet mee eens. U vindt dat een kerel van 40 die zich de longkanker gerookt heeft alle mogelijke behandelingen gratis moet krijgen, of dat iemand van 50 die zich een hartinfarct gegeten heeft ook alle gratis medische zorg verdient. Maar ik, die zijn hele even netjes geleefd heeft maar wel gedurende dat hele leven een ziektekostenpremie heeft betaald, waar ik vrijwel nooit iets voor terug gekregen heb, moet mijn huis maar verkopen als ik nog eens een dure behandeling nodig heb.

Wat bent u een simpele geleerde en een ongelofelijke egoist! U speelt voor God en u zult wel even beslissen wie er gebruik mag maken van de medische zorg, waar wij allemaal ons hele leven voor betalen. U zult uzelf altijd wel in een groep eten in te delen die recht heeft op behandeling, ook op hoge leeftijd. Uw leven is kennellijk tot op hoge leeftijd van grote waarde. Voor u blijft de medische zorg altijd gratis. Maar voor mij, die de maatschappij op iets bescheidener wijze gediend heeft, is er geen geld. Ik moet mijn huis maar verkopen en als ik dat niet heb, moet ik met mijn leven - dat niets waard is - maar dood gaan.

Bah, wat voor kerel bent u en wat voor opvoeding heeft u genoten?