28 december 2009

Vaccinatie

De campagne om meisjes te vaccineren tegen de dodelijke
baarmoederhalskanker is grotendeels mislukt. Ook de vaccinatiecampagne tegen Mexicaanse griep was maar matig succesvol.

Nu moet ik zeggen - en dat heb ik hier al eens eerder geschreven - dat meneer Coutinho van het RIVM nu niet bepaald overtuigend overkomt. Maar hij heeft natuurlijk wel verstand van zijn vak. PR moet hij echter overlaten aan anderen.

Het kwade genius achter het mislukken van de vaccinaties blijkt een bloemschikster geweest te zijn, die nergens voor geleerd heeft, behalve voor het schikken van bloemen.

Zij heeft zich een paar weken of maanden over vaccineren ingelezen op internet en achtte zich toen extreem deskundig. En in tegenstelling tot meneer Coutinho heeft zij wel aanleg voor PR.

Laten we nuchter blijven en toch maar liever luisteren naar echte deskundgen. We gaan tenslotte ook niet naar een bloemschikster als we ziek zijn. Ik tenminste niet.
--
(Verzonden van mijn Blackberry)

14 december 2009

Respect voor de rechter

Een moslim-advocaat weigert al geruime tijd om op te staan wanneer de rechter de rechtszaal binnenkomt. Hij erkent alleen de macht van (zijn) God en wil kennelijk voor niemand anders opstaan. Hij is daarvoor in eerste instantie terecht gewezen, maar het disciplinaire Hof van de advocatuur heeft hem in beroep gelijk gegeven.

Zijn recht om zijn godsdienst te belijden dient gerespecteerd te worden, en als zijn geloof hem verbiedt om in de rechtbank zijn "meerdere" te erkennen hoeft hij niet op te staan. Aldus de uitspraak van het Hof in een paar worden. Ook mag deze advocaat een hoofddeksel van zijn eigen keuze (een soort puntmuts) in de rechtszaal dragen. Hij mag, tenslotte, ook zittend pleiten. Allemaal als gevolg van zijn vrijheid van godsdienst.

Deze zaak verdient mijns inziens een paar kanttekeningen.

Het is naar mijn beste weten overal gebruikelijk (ook in de streken waar hij van stamt) om op te staan wanneer de rechtbank binnenkomt, als een vorm van respect voor de instantie die het geschil gaat beslechten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij voor iets of iemand anders niet nog meer respect mag hebben.

De betreffende advocaat denkt er anders over. Hij meent alleen op te hoeven staan voor het in zijn ogen hoogste gezag. Wanneer hij er zo over denkt, erkent hij dan wel de uitspraken van de rechtbank als bindend? Eigenlijk kan dat haast niet, wanneer hij geen respect toont voor het college dat een uitspraak in het geschil gaat doen, waarin hij als advocaat betrokken is. En erkent hij het Nederlandse recht wel? Dat kan ook haast niet. Hij zou toch alleen maar de Sharia (de in zijn ogen Goddelijke wetgeving) kunnen erkennen?

Kortom het gedrag deze advocaat roept vragen bij mij op, en ik kan er geen vrede kan hebben dat hij als enige in ons land niet op hoeft te staan in de rechtszaal.

Heeft de disciplinaire rechter hem eigenlijk wel gevraagd of hij de uitspraak van de de rechtbank wel erkent en of hij het Nederlandse recht wel erkent?

Mijns inziens heeft godsdienstvrijheid met deze zaak weinig of niets te maken. Natuurlijk mag deze advocaat de godsdienst aanhangen en belijden die hij wil. Maar dat heeft toch niets, maar dan ook helemaal niets, te maken met het tonen van enig (bijna symbolisch) respect voor degene die beslist in het conflict waarin hij optreedt?

Ik meen dat deze advocaat een ander beroep zou moeten kiezen. Een beroep dat hem bij de uitoefening ervan niet in gewetensnood brengt. En ik meen verder dat de disciplinaire rechter beter anders had kunnen beslissen. Wat volgt hierop?

06 december 2009

Komt het hoorspel terug?

In 2004 begon de NPS met het uitzenden van een hoorspel in 475 afleveringen naar de magistrale romancyclus "Het Bureau" van J.J. Voskuil. De afleveringen duurden ieder ca.14 minuten. Totaal dus ongeveer 120 uren! En als extra service voor de luisteraars was het hoorspel tevens zowel als podcast te beluisteren als "gewoon" te downloaden, tot twee jaar na de beƫindiging van de uitzendingen. Ik heb van die service gebruikgemaakt en heb niet zo lang geleden, na een aantal onderbrekingen, de laatste aflevering (en daarmee het hele hoorspel) beluisterd.

En wat een prima ervaring! Het was voor mij een even groot genoegen om de boeken te lezen als om naar het hoorspel te luisteren. En over een jaartje begin ik weer opnieuw. Ik kan er geen genoeg van krijgen.

Ook de NPS weet dat er aan alles een einde komt, maar de hoorspelafdeling heeft niet stilgezeten en heeft kort na het voltooien van "het Bureau" een 75-tal Bommelverhalen tot hoorspelen bewerkt. Ook dat project (met nog meer afleveringen dan de 475 van "het Bureau") is nu vrijwel ten einde. Er worden nog wat afleveringen herhaald, maar dan is het op. Maar ook deze mammoet-productie is geheel downloadbaar en van hoge en verslavende kwaliteit.

Het is voor mij nu de vraag of na deze twee grote hoorspelproducties een traditie is ontstaan en er nu dus weer een langdurige hoorspelcyclus wordt geproduceerd. Er heeft een tijd geleden een gerucht gecirculeerd dat men na deze twee cycli de complete Bijbel (van Genesis tot en met Handelingen!) tot een hoorspel wil gaan bewerken. En als die geruchten op waarheid berusten zijn ze daar natuurlijk al lang mee bezig). Dan kan de nieuwe generatie hoorspelliefhebbers weer een paar jaar zijn hart ophalen!

Wat er wat mij betreft veranderd is, is dat ik niet meer via de radio luister, maar op een MP3-speler. De tijden dat ik met rode oortjes naar "Paul Vlaanderen" (tip voor de NPS!!) of "Sprong in het Heelal" op de radio zat te luisteren lijken wel voorbij. Maar wat mij betreft is het hoorspel weer springlevend. Gezien de reacties, richting de NPS, ben ik niet de enige die er zo over denkt!

01 december 2009

Minarettenverbod

Wat kunnen de mensen zich toch druk maken om niets. In Zwitserland
wil men geen minaretten (en niet meer dan dat!). Vindt u dat gek?

Moeten er op de almen tussen de typische houten châlets moskeeën met hoge minaretten komen? Willen we als touristen volgend jaar minaretten in Zwitserland gaan bekijken? Natuurlijk niet. Er is niets mis met u wanneer u er ook zo over denkt.

Wat zou u er bijvoorbeeld van vinden wanneer er op Kinderdijk of in Marken moskeeën zouden verrijzen met hoge minaretten, waar luidruchtig zou worden opgeroepen tot het vrijdaggebed?

U kunt wel zeggen dat dat de geest van de tijd is, maar daar meent u niets van. Moslims? Prima, maar een beetje begrip vragen voor de westerse cultuur, daar is niets mee en het is echt geen
beperking van de godsdienstvrijheid. En het is zeker geen discriminatie!

(Verzonden van mijn Blackberry)