29 januari 2009

Hartverscheurend

In Trouw van gisteren stond een hartverscheurende fotoserie. Die ging over het op "humane wijze" doden van varkens (als doden ooit "humaan" kan zijn).

Varkens worden met CO2-gas gedood. De fotoreportage liet dat zien. Een big liep rustig rond, maar naarmate de gasconcentratie toenam werd het dier onrustig en uiteindelijk probeerde hij in paniek uit het hok te klimmen en schreeuwde het uit.

Wat gaan wij toch op een walgelijke manier met dieren om. Het kan de slachthuizen geen bal schelen. Die willen vriendelijke en aanhankelijke dieren zo snel mogelijk veranderen in ham en karbonades.

Maar wilt u daaraan mee blijven doen? Kijk dan toch eerst nog eens in Trouw van 28 januari 2009. Ik werd er beroerd van. Voorlopig voor mij geen vlees. Er zijn echt genoeg alternatieven.

Twee dagen gratis in de metro

Studenten van de Radboud universiteit in Nijmegen, hadden eerder al onomstotelijk bewezen hadden dat de huidige ov-chipkaart niet veilig is en nooit veilig zal worden.

Zij hebben nu ten gerieve van reporters van Radio Rijnmond zo'n kaartje gemanipuleerd. En, anders dan de staatssecretaris bij hoog en laag beweerde, werd deze fraude niet binnen 24 uur ontdekt, maar kon er met het kaartje twee dagen gratis gereisd worden.

Weliswaar wordt er nu beweerd dat de fraude wel degelijk binnen 24 uur ontdekt was, maar dat overtuigt niet.

Dames en heren van Radboud, ga zo door en help dit onding de wereld uit. Ik ben als belastingbetaler graag bereid om aan een nieuw, maar dan echt veilig, kaartje mee te betalen. Weg met de ov-chipkaart!

28 januari 2009

Geen premier Donner

Ik heb het niet bij het juiste eind gehad. En onder ons gezegd, gelukkig maar. Het blijft gewoon premier Balkenende.

De premier heeft vriend en vijand er luid en duidelijk van op de hoogte gebracht dat hij het voorzitterschap van de Europese Commissie niet ambieert. Hij voelt zich, volgens mijn krant, nog senang in het torentje.

Na de misser in mijn vorige stukje kunnen we dus weer overgaan tot de orde van de dag en weer kritiek uitoefenen op het Nederlandse beleid van onze premier.

Want een van de functies van een politicus blijft natuurlijk het van stof voorzien van pers en bloggers. En daar is onze premier altijd goed in geweest.

26 januari 2009

Gaat u naar Thailand?

Als het antwoord hierop bevestigend is, weest u dan zeer voorzichtig met uitspraken over de Koninklijke familie.

U heeft onlangs kunnen lezen dat de Australische auteur Harry Nicolades drie jaar de gevangenis in moet omdat hij in een roman, waarvan zeven exemplaren verkocht zijn, een paar zinnen geschreven heeft die beledigend voor de Kroonprins geacht zijn door de Thaise rechter.

Hij kreeg de minimum straf van drie jaar. Maximaal had hij 15 jaar kunnen krijgen. Als u ooit iets over Thailand grschreven heeft, ga dan zorgvuldig na of dit beledigend zou kunnen zijn voor de Koninklijke familie.

Ik kan hier geen voorbeelden geven, want dan zou ik me ook aan het misdrijf lese majeste schuldig maken. Sinds eind vorig jaar wordt daar zeer streng op gecontroleerd.

Ook gerenommerde media als de BBC en CNN hangen aanklachten boven het hoofd. U bent hierbij, in uw eigen belang, gewaarschuwd.

21 januari 2009

Premier Donner?

Onze premier JPB wordt genoemd als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. En reken maar dat hij daar zin in heeft. Dat heeft hij volgens Trouw dan ook al laten weten. Dan kan hij eindelijk werken in een omgeving waar iedereen voor de EU is.

Maar wie moet JPB in Nederland als premier opvolgen? Het zal wel een CDA'er moeten wezen. En bij die gedachte krijg ik boze dromen.

Want met mijn beperkte politieke blik zie ik minister Donner al naar voren springen. Door een gemaakte blunder bij de laatste formatie gedegradeerd van Justitie naar Sociale Zaken. Wordt het voor hem geen tijd voor politiek eerherstel?

Dan komen wij met een regent uit de 19de eeuw als premier te zitten. Is er nog hoop op een alternatief?

20 januari 2009

Royal Bank of Scotland

Ook de RBS blijkt zich zwaar vertild te hebben aan de aankoop van delen van ABNAMRO. De bank is in feite failliet en het hangt nog uitsluitend van de Britse overheid af of hij kan blijven bestaan.

RBS zelf probeert de schuld door te schuiven naar het (ex-)management van ABNAMRO, u weet wel, sobere Rijkman.

Maar die vlieger gaat niet op. Als je een bedrijf koopt onderzoek je de boeken. En als je die niet snapt haal je er een deskundige bij die het wel snapt.

Maar RBS gaf er, net als Fortis, de voorkeur aan om met een dikke portefeuille te wapperen en slechts met een half oog in de boeken te kijken.

Het ziet er nu naar uit dat ik als klant van ABNAMRO de lachende derde ben. Alle dubieuze zaken zijn uit de portefeuille verdwenen en de staat garandeert mijn saldo.

ABNAMRO heeft over het afgelopen jaar zelfs winst gemaakt. Kom daar vandaag-de-dag maar eens om in de bankwereld!

17 januari 2009

Gaza

Wat vind ik van de Israëlische inval in Gaza? Dat zult u van mij niet te horen krijgen. De vrijheid van meningsuiting in ons land strekt zich niet zover uit dat ik mijn mening daarover kan geven zonder dat dit gevolgen voor mij kan hebben. Ik heb er achteraf dan ook al spijt van dat ik op de site van Trouw in een enquête mijn stem heb gegeven voor een van de twee landen.

Wanneer ik iets tegen Israël zeg wordt er waarschijnlijk door instantie die onvoorwaardelijk achter Israël staat aangifte tegen mij gedaan. Dan ben ik een anti-semiet of een neo-nazi. Misschien word ik dan zelfs wel als potentieel terrorist gezien. Ik kijk dus wel uit om iets lelijks over Israël te schrijven!

Kijk maar eens naar wat er over Gretta Duisenberg heen kwam toen zij als privé persoon op de thee ging bij Arafat. En kijk maar eens wat een bekend advocaat aan het doen is: Hij wil via ee rechterlijk bevel de volksvertegenwoordiger Van Bommel uit de Kamer weren, omdat hij in een pro-Palestijnse demonstratie meeliep! Nee, een mening die maar enigszins anti-Israël of pro-Palestina is, is volstrekt onmogelijk in dit land.

Maar wanneer ik iets lelijks over de Palestijnen zeg snap ik niets van de autonomie van Israël. De Palestijnen schieten vanuit Gaza raketten (van Chinese makelij overigens) op Israël af. En dat land wil alleen zijn grenzen en zijn burgers (met militair geweld) beschermen. daar is toch niets mis mee?

En nu mag Israël Gaza binnenvallen om daar een eind aan te maken. Dat daarbij veel doden aan Palestijnse kant vallen is onvermijdelijk en dat spijt Israël dan ook zeer. Ook dat er al een paar door de VN opgerichte scholen vernield zijn spijt Israël oprecht. Het zal naar die incidenten een grondig onderzoek instellen.

Israël en de Palestijnen verkeren nu al in staat van oorlog sinds onder auspiciën van de VN de staat Israël is opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog. In het gebied dat nu Israël heet (nou ja, Israël heeft uit veiligheidsoverwegingen de grenzen wel een paar keer moeten bijstellen) woonden toen de Palestijnen.

Die moesten toen plaats maken voor het goede doel. Want geen enkel land wilde na de oorlog de Joden opnemen. En bovendien wilden de Joden weer naar het land Kanaän terug, waar ze duizenden jaren geleden gewoond hadden (en waar ze toen ook al heel wat hebben moeten afvechten om het te behouden). En met de erfenis van die VN-beslissing zit de wereld nu nog. En dat zal tot in lengte van jaren wel zo blijven. Je kunt de Joden moeilijk weer uit Israël wegsturen.

Maar ik heb er geen mening over wie er meer in zijn recht staat. Dat kan gewoon niet in Nederland. Nou ja, een pro-Israël houding is hier geloof ik nog wel toegestaan. Maar als ik dat standpunt zou kiezen weet u toch ook niet of ik het echt zou menen?

15 januari 2009

De ov-chipkaart

Hoe komen we van dat ding af, dat ons alleen maar extra geld kost en geen enkel voordeel voor ons heeft, en waarmee bovendien criminelen op onze kosten gaan reizen?

Het antwoord lijkt me erg simpel, maar het is even doorbijten. We moeten dat ding gewoon massaal boycotten. Dan is het zo afgelopen.

Dus Rotterdammers, als dat onveilige en extra dure kaartje verplicht wordt in de metro, even doorbijten en niet met de metro reizen. Jullie zijn uitgekozen als eerste slachtoffers. Laat zien dat je tegen dat ding bent en laat de metro leeg rijden.

Ik doe mee zodra het ding in mijn regio verplicht wordt. Eerder kan ik jullie niet steunen.

Even een geheugensteuntje: Naast de onveiligheid van de ov-chipkaart wordt uw kaartje zeker duurder. Al was het maar omdat dat ding geen verschil ziet tussen twee enkele reizen en een retour.

14 januari 2009

Nuon

Nuon gaat over in buitenlandse handen. Hopelijk levert dat voor de klanten enig voordeel op. Het huidige Nuon kan ik niet anders zoien als een club van ordinaire bedriegers.

Jaren geleden hebben ze eens tientallen miljoenen in een failliete voetbalclub gestopt. Dat was de hobby van de toenmalige baas. Een kerel met een bolknak in z'n hoofd. De week erna werd ik door Nuon opgebeld of ik geen groene stroom wilde afnemen. Het was wat duurder, maar dan had je ook wat.

Nu is die hele groene-stroom business sowieso bedrog, want ze kopen in Zweden 'groene certificaten' en mogen vervolgens energie uit steenkool als 'groene energie' leveren.

Tenslotte de vaste prijs. Ze adverteren met het vastzetten van de prijs, terwijl volgens de regels in juli de energieprijzen gegarandeerd omlaag gaan. De energieprijs hangt immers af van de olieprijs, maar loopt een half jaar achter.

Laten we hopen dat het bedrijf dat de tent gaat overnemen eerlijker is. Moeilijk is dat niet.

13 januari 2009

The woman in White

Ik heb in mijn 'normale' blog kort geleden een stukje over Wilkie Collins geschreven. Hij is de auteur van het in de titel van dit stukje genoemde boek.

Ik ben in dat blog geëindigd met de opmerking dat het jammer is dat Wilkie Collins niet naast bijvoorbeeld zijn vriend Dickens een plaats in de wereldliteratuur gekregen heeft.

Bij nadere studie is mij gebleken dat in ieder geval het boek "The Woman in White" wel degelijk de tand des tijds heeft doorstaan.

Zeker als film. Er zijn in de loop der jaren diverse films van gemaakt en (minstens) twee tv-series. En de grote Andrew Lloyd Webber heeft er een paar jaar geleden een musical van gemaakt.

Van de film- en tv-versies heeft alleen de meest recente het ook tot een dvd gebracht. Maar aangezien die maar twee uur duurt, kan die versie nauwelijks recht doen aan het boek.

Met de musicalversie uit 2004 schijnt het niet goed gegaan te zijn. Er kwam in London nogal wat kritiek op de voorstelling, waarna Lloyd Webber het stuk bewerkte tot versie 2.0. Maar ook die versie verdween betrekkelijk snel uit het Londonse theater.

De vervolgens in Amerika uitgebrachte -sterk ingekorte- versie verdween ook al na 109 voorstellingen.

Conclusie: Lees het boek! Het is een fraai mysterieus verhaal, dat voor zijn tijd (ca. 1860) vlot verteld wordt in de vorm van vertellingen door de achtereenvolgende hoofdpersonen.

11 januari 2009

Wilkie Collins

Zoals ik hier al eens eerder vermeld heb lees ik graag (via Gutenberg) oude Engelstalige literatuur. Onlangs heb ik daartussen weer eens een parel ontdekt. Het betreft de Engelse schrijver Wilkie Collins, wiens boek "The Woman in White" ik nu aan het lezen ben. Ik heb het boek nog (lang) niet uit, maar ik ben er nu al laaiend enthousiast over.

Wilkie Collins was een tijdgenoot en vriend van Charles Dickens. Hij was een vriend zowel literair gezien (hij publiceerde in een tijdschrift van Dickens) als persoonlijk. De dood van zijn vriend Dickens heeft hem dermate aangegrepen dat hij daarna nauwelijks nog schreef.

Deze Wilkie Collins had een schrijfstijl die duidelijk "moderner" was dan die van zijn grote tijdgenoten als Charles Dickens en Jane Austen. Het boek "The Woman in White" leest in ieder geval vlot weg en is zelfs een echte "page turner".

Wilkie Collins weet in dit boek vanaf het begin een mysterieuze spanning op te bouwen en te handhaven. Een goede vondst in "The Woman in White" is, dat het verhaal achtereenvolgens door verschillende personen die een rol in het boek spelen verteld wordt. Nadat de belangrijkste inbreng van een bepaalde persoon beëindigd is, wordt de ik-plaats ingenomen door een andere persoon. Deze verteltrant is uitermate boeiend en bij mijn weten zelden vertoond. Hierdoor maken we kennis met de verschillende invalshoeken vn verschillende personen. Bovendien heeft iedere persoon zijn eigen verteltrant.

We spreken hier over een boek uit de 19e eeuw, dus u moet geen expliciete liefdesscènes verwachten en er rekening mee houden dat dingen als een echtscheiding of zelfs het verbreken van een verloving in die tijd vrijwel ondenkbaar waren. Maar als u eens een goed geschreven "mystery" wilt lezen, dan kan ik "The Woman in White" van harte aanbevelen.

Voor mij is het niet goed begrijpelijk waarom een schrijver als Wilkie Collins niet naast Dickens tot het vaste Engelstalige repertoire is blijven behoren. Gelukkig hebben we het onvolprezen Gutenberg project (http://www.gutenberg.org) en kunnen we toch naar hartenlust van zijn werk kennis blijven nemen!

08 januari 2009

De Haitink Kerstconcerten

In de zeventiger, maar vooral in de tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft het Concertgebouworkest onder leiding van chef-dirigent en Mahler-specialist Bernard Hairink bijna alle symfonieen van Gustav Mahler op de Eerste Kerstdagen in die tijd uitgevoerd. De concerten werden op radio en televisie live uitgezonden.

Gezien de grootsheid van Haitink in het algemeen, en als dirigent van Mahler in het bijzondern, waren deze concerten van een zeer hoog artistiek gehalte.

Wie schetst mijn verbazing toen ik gisteren een dvd-box zag met al deze concerten, en nog wel voor de bijna symbolische prijs van E 24,95!

Een aanrader voor degenen die de concerten nog eens willen terugzien. Maar ook voor degenen die voor een lage prijs met top-uitvoeringen van de symfonieen van Mahler willen kennismaken.

Te koop bij de "klassieke vakhandel", een keten van winkels, gespecialiseerd in klassieke cd's en dvd's.

06 januari 2009

Het weerbericht

Gisteren was het weer zover: Alle weerberichten waarschuwden ervoor dat het streng zou gaan vriezen: -9 tot -15. Dat is nogal wat. Dus: Kranen buiten aftappen, auto van de handrem enzovoort. (Dat aftappen van buitenkranen had ik overigens al rond Kerstmis gedaan.) En nu maar wachten op die strenge vorst. Rond middernacht was de temperatuur nog maar net een graadje onder het vriespunt gedaald.

En vanochtend bleek het weer eens loos alarm. De minimum temperatuur bij mij in de tuin was niet lager geweest dan -4,5. Nou, dat hebben we deze winter al eerder gezien, zonder dat dat tot paniek van het KNMI en aanverwante instellingen leidde. Hoe komt het toch dat de weerberichten er zo vaak naast zitten? Die -4,5 had ik zelf ook wel kunnen voorspellen aan de hand van de temperatuur rond middernacht.

Er zal elders in het land vast wel hier en daar (nee, sorry, niet hier) strenge vorst geweest zijn, maar ook het regionale weerbericht gaf aan dat het in mij regio minstens -9 zou worden. En dat riepen ze vanochtend nog steeds voor de komende nacht! Proberen die lui hun gezicht te redden door de voorspelde vorst dan maar een nachtje op te schuiven?

Als al die instituten met hun peperdure apparatuur het niet beter kunnen dan ik op mijn natte vinger of dan de Enkhuizer almanak, dan mogen ze wat mij betreft opgeheven worden. Misschien moeten ze minder op hun van dure software voorziene computers kijken, en daarvoor in de plaats gewoon een thermometer in hun tuin zetten (zoals ik) en een bakje dat de eventuele neerslag opvangt. Waarschijnlijk geeft dat betere resultaten!

Met excuses aan degenen bij wie het wel 15 graden gevroren heeft. Maar in mijn woonplaats was dat echt niet het geval!

03 januari 2009

Alleen vandaag

In de recessie moet je als handelaar inventief zijn om toch nog wat te verkopen.

Een nieuwe trend op dit gebied is het aanbieden van artikelen voor een lagere prijs, die maar één dag geldig is.

Zo kreeg ik gisteren een folder in de bus van het postorderbedrijf Conrad (prima zaak overigens), vol met aanbiedingen die maar op één datum geldig zijn.

En in de krant van vanochtend staat een aanbieding voor een forse dvd-set die alleen vandaag fors in prijs verlaagd is.

Op die manier kun je als consument een beetje van de recessie profiteren. Maar het moet natuurlijk niet ontaarden in het kopen van dingen die je niet nodig hebt of die je eigenlijk niet wilt kopen. Dan profiteert niet de klant, maar uitsluitend de verkoper!

01 januari 2009

Joseph

Terwijl u gisteravond naar de overjarige en doorgaans grove grappen van de meest zelfingenomen man uit Nederland zat te kijken, heb ik me wel geamuseerd.

Ik heb namelijk gekeken naar de verfillming van "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat". Gewoon op Nederland 2, dus zonder reclame.

Ik heb zelden zo'n verfrissende musical gezien. Het toch behoorlijk pittige bijbelverhaal is met een grote dosis luchtigheid en humor op het scherm gezet in een prima bezetting.

De film is, in ieder geval in ons land, volkomen onbekend gebleven en dat verdient hij zeker niet!

Het is te hopen dat de huidige Nederlandse theaterproductie ook de film uit het stof haalt en dat de dvd hier spoedig te koop is!