13 september 2011

Collectebussen openbreken

De gevulde collectebussen in Den Haag van KWF Kankerbestrijding zijn opengebroken (nadat ingebroken was in een ruimte waar ze één nacht stonden) en de geschatte inhoud van EUR 60.000 is gestolen.

Wanneer je zo'n bericht hoort of leest vraag je je af hoe diep je gezonken moet zijn om tot een dergelijke laffe daad te kunnen komen. Er werden al hoogbejaarden beroofd en dieren op walgelijke wijze mishandeld en nu worden de collectebussen van een fonds voor de bestrijding van een gevreesde ziekte leeggeroofd.

Kan iemand die "buit" met enig genoegen uitgeven? Kunt u zich dat voorstellen? Ik niet.

Het beroerde is verder dat, wanneer dit allerlaagste tuig van de richel ooit gepakt mocht worden, ze niet voor een paar jaar in de bak over de spinselen van hun zieke geest mogen gaan nadenken, maar dat er hooguit een taakstrafje of een voorwaardelijk strafje van een paar maanden voor ze in zit.Goedwillende Hagenaars hebben nu besloten (en daar ook toestemming voor gekregen) om de collecte in Den Haag "over te doen". Hoe vreselijk goed dat ook bedoeld is, doe het niet. Dat geeft die laffe dieven nog het gevoel dat hun daad niet zo erg was, want het geld is immers toch weer "terecht gekomen".

Ik stel me daarbij voor wat er door me heen zou gaan wanneer de collectant voor de tweede keer bij mij aan de deur zou komen. Mijn eerste gift was voor de laffe dieven en dan zou ik het nog eens mogen proberen. Ik moet zeggen dat ik zo'n tweede gift niet door mijn strot zou kunnen krijgen, denkend aan wat er met de eerste gebeurd is. Maar gelukkig woon ik niet in Den Haag.

En - geheel terzijde - mogen goede doelen toch wel wat zorgvuldiger met de opbrengst van hun collectes omgaan en ze niet in een gewone afgesloten ruimte bewaren.
Maar misschien is het veel beter om een alternatief te bedenken voor straat- en huis-aan-huis collectes. Want die zijn toch eigenlijk iets uit ver vervlogen tijden!

10 september 2011

De Akropolis als onderpand

De wensen van eurolanden om een onderpand van Griekenland te krijgen in ruil voor hun steun aan Griekenland brengen mij op de gedachte om de Akropolis als onderpand te verstrekken aan degene(n) die Griekenland "redden" (als dat nog mogelijk is). Het stenen bouwwerk kan dan bij niet nakoming van de verplichtingen door de Grieken te koop gezet worden.

In de eerste plaats is er dan een (kleine) kans dat de Griekse multi-miljardairs eindelijk eens in hun buidel tasten om de nationale eer te redden, want die kerels dragen geen drachme bij om hun land te redden. Ze betalen geen belasting of hooguit een symbolisch bedragje. De Europese belastingbetaler moet hun landje maar redden.

Komen die kerels niet over de brug, dat zou de Akropolis dus voor een ieder te koop moeten worden gezet en desgewenst door de koper afgebroken mogen worden en in zijn eigen land weer opgebouwd worden. Die verplichting zou er wel bij gesteld moeten worden.

Het maakt voor mij overigens geen bal uit of ik dat ding in Griekenland, Amerika of China kan gaan bekijken. Maar hij moet wel beschikbaar zijn voor degenen die hem willen zien.

Voor de Grieken is de dreiging van die verkoop, en de eventuele daadwerkelijke verkoop van hun Nationale Trots een eeuwige vernedering, die ik ze van harte gun en die ze ruimschoots verdiend hebben. Stel u voor: u vaart richting Griekenland en op de plaats waar ooit de Akropolis stond staat nu een bord: "Verplaatst naar .... Aldaar te bezichtigen tussen 9 en 17 uur plaatselijke tijd."

Een dergelijke dreiging en eventuele uitvoering ervan lijkt mij langzamerhand de enige manier om de Grieken tot de orde te roepen en te dwingen zich aan de regels te houden, dan wel een leuk bedrag binnen te halen om de economische puinhoop daar op te ruimen.

06 september 2011

Acceptatie van homo's

Vanuit de homobeweging wordt er steeds uitdrukkelijker op gehamerd dat anderen homoseksualiteit moeten accepteren, en eigenlijk moeten beschouwen als normaal. Ik heb er niet veel moeite mee om homoseksualiteit te accepteren als een bestaand verschijnsel. Ik kan ook wel accepteren dat er nu eenmaal mensen zijn die meer vallen op personen van hetzelfde geslacht.
Maar daar houdt het zo ongeveer mee op. Niemand kan mij wijsmaken, zwijg van laten accepteren, dat homoseksualiteit "normaal" is. In de natuur is de seksualiteit nu eenmaal bedoeld voor de voortplanting, en dat zal niet lukken met twee personen van hetzelfde geslacht. Dat de seksualiteit ook gebruikt wordt voor andere doeleinden is wellicht een gegeven, maar ondersteunt de stelling dat seksualiteit tussen personen van hetzelfde geslacht normaal zou zijn.
Dus dames en heren die hun heil zoeken bij personen van hetzelfde geslacht, ik wil uw belangstelling wel als een bestaand feit accepteren, maar 'normaal' kan ik het niet vinden. Gewoon op biologische gronden. Daar zit geen enkele discriminatie bij. Het zijn gewoon de biologische feiten die mij tot dit standpunt brengen.

04 september 2011

Zalm en Bolkestein

Ex-Eurocommissaris Bolkestein heeft het wijze woord eindelijk in het openbaar gesproken: Griekenland moet uit de euro! Natuurlijk is dat de enige oplossing, want - in willekeurige volgorde - kunnen we onze beurzen vervolgens gaan omkeren voor Portugal, Italië, Ierland, Spanje en Frankrijk.

Toch zijn er ook nog Nederlanders die het licht nog maar half gezien hebben. Een daarvan is Zalm, die ons destijds de euro mede heeft aangesmeerd. Hij wist niet hoe snel hij moest verklaren dat Griekenland NIET uit de euro moest, want dan zouden diverse andere landen (zie boven) volgen en zouden we alleen met Duitsland en Nederland in de euro overblijven.

Meneer Zalm: NOU EN. Wat zou dat. Moeten Nederland en Duitsland de schulden van de rest van Europa gaan betalen en zelf (ook) failliet gaan? Is dat waar u op uit bent? U hbt ons dat ding aangesmeerd onder het voorwendsel dat het zo goed was. maar nu het ding achteraf helemaal niet zo goed blijkt te zijn moeten we de inhoud van onze schatkist dan maar dumpen in de peilloze put die gegraven is door zuid-europese bedriegers?

Kom nou! Bolkestein heeft groot gelijk. Weg met Griekenland uit de Euro, en wat mij betreft gaan wij er ook zo spoedig mogelijk uit! En ik hoop dat meneer Zalm het licht ook ooit zal zien.