29 december 2007

Meer software voor uw PDA

Ik heb een tijdje geleden een aantal (zeer) nuttige programma's voor uw PDA genoemd. Er zijn er nog veel meer, en daar noem ik er vandaag een paar van. Haal ze op op Pocket PC Freeware.

Voor de liefhebbers van adventure games (of role playing games) zijn er twee toppers voor de PDA:
- Transport Tycoon De Luxe, kortweg ttd, nu Open ttd. Daarvoor hebt u een aantal files van de voormalige commerciële versie nodig, maar die kunt u via Google wel vinden. Ik had ze tenminste binnen een paar minuten gevonden. Hiervoor is de beste downloadlocatie E soft. Een verwijzing naar een handleiding vindt u daar ook via twee muiskliks. De graphics zijn prachtig, maar de tekst is wat klein. Om te oefenen kunt u daaropm het programma ook op uw PC installeren (ook met toevoeging van die oude commerciële files).
- Een wat eenvoudiger layout heeft "Space Trader", maar ook dat met adventure game kunt u lang bezig zijn. Dat bevat een uitstekende help-functie.

- De grootste flop op dit gebied was voor mij helaas "Pocket Humanity". Een heel aardig concept, maar het programma ritselt van de bugs en is daarom vrijwel niet te gebruiken.

Dan zijn er nog enkele uiterst nuttige, bijna onmisbare, programma's. Ik noem WKtask, een uiterst handige 'task manager', waar u programma's ook werkelijk mee kunt afsluiten wanneer u op de daarvoor uit Windows bekende knop drukt, en tevens een handige opstarter voor programma's. Dan is er SP TimeSync, waarmee u de klok van uw PDA gelijk kunt zetten met een atoomklok.

Verder is er een zeer handige "today plugin" (TodayAgenda) die uw agenda, uw taken en de verjaardagen van uw contactpersonen tot 30 dagen vooruit op uw "vandaag" scherm kunt weergeven, in kleur en het lettertype zoals u dat wenst. Dat programma verving bij mij een drietal andere programma's.

Met vTap hebt u een programma dat video's opzoekt op het internet en ze feilloos weergeeft, desgewenst op het volledige scherm. Hoewel de meeste video's van YouTube afkomstig zijn, kunt u er ook de video's van bijvoorbeeld nieuwssites mee afzoeken. En als bonus kunt u er de Engelstalige versie van Wikipedia mee doorzoeken en bekijken. Een fantastisch programma!

Tenslotte (voor vandaag) is er nog een fraaie muziekspeler (GSPlayer), die niet alleen MP3 kan weergeven, maar (met plugins) ook MIDI en MWA. Voor mij is die MIDI speler een openbaring. Eerder had ik gelezen dat het afspelen van MIDI op een PDA technisch niet mogelijk is. Het kan dus blijkbaar wel.

Zoals gezegd vindt u al deze programma's op de in het begin van dit stukje genoemde site, door de plaatselijke zoekmachine even te gebruiken. Wanneer u deze programma's en die uit mijn vorige stukje (afhankelijk van uw persoonlijke smaak) installeert hebt u uw desktop of laptop bijna niet meer nodig!

23 december 2007

Poirot

Ik ben een redelijk grote fan van Hercule Poirot. Ik heb een aantal boeken waar hij in voorkomt gelezen, en diverse (zeg maar vele) afleveringen van de gelijknamige tv-serie gezien. Wat mij erg aan deze fictieve speurder boeit is zijn methode van werken. Die wordt al in het eerste boek waar hij in voorkomt besproken:

Poirot stelt bij het betreden van de plaats van het misdrijf altijd eerst alle (beschikbare) feiten vast. Het feitencomplex wordt later eventueel nog aangevuld met gegevens uit interviews, maar hij houdt zich strikt aan vaststaande feiten.

Zodra hij een theorie ontwikkeld heeft, toetst hij die aan alle beschikbare feiten. Hij bouwt er pas op door wanneer de theorie ook klopt met al die feiten. Is er maar één feit dat niet in de theorie past, dan verwerpt hij de theorie en ontwikkelt noodgedwongen een nieuwe. Hij verdoezelt dus niet dat ene feit dat niet in zijn theorie past.

En dat is nu zijn sterke punt. Wanneer politie en justitie diezelfde methode zouden volgen, zouden justitiële dwalingen vrijwel uitgesloten zijn (behalve natuurlijk in gevallen waarin er maar erg weinig vaststaande feiten zijn). En met name de beruchte "tunnelvisie" wordt door de werkmethode van Poirot uitgesloten. In gevallen waarin politie of justitie in zo'n tunnelvisie terecht komen klopt de theorie niet met alle feiten.

Uit dit stukje kunt u zien dat een fictieve detective wel degelijk waardevolle tips voor zijn niet-fictieve collega's heeft.

Neem nu de zaak tegen Lucia de B. Ik heb geen oordeel over de inhoud van de zaak, omdat ik er te weinig van weet. Mevrouw de B kan heel goed de dader zijn. Maar na wat ik er in de pers over gelezen heb ben ik ervan overtuigd dat in die zaak de theorie ("Lucia de B. is de dader") niet aan alle feiten getoetst is.. Er is volgens mij hier en daar een vaststaand feit onder het tapijt terecht gekomen is.

Wanneer in die zaak de methode-Poirot toegepast werd (wat na de heropening ongetwijfeld zal gebeuren) was een heropening niet nodig geweest.

Ook in de Deventer moordzaak lijkt een tunnelvisie aanwezig geweest te zijn, zowel bij justitie als bij opinie-onderzoeker de Hond, die zonder zich te zeer überhaupt goed in de feiten te verdiepen een dader aanwijst.

Misschien zouden de werkjes van Agatha Christie wel verplichte kost op de politieschool moeten zijn!

08 december 2007

Nog vuilere energie

De energiebedrijven, waar ik (lees mijn vorige stukje) toch al geen hoge pet van op heb, maken het nu nog bonter:

Enige tijd geleden is er op de tuinders uit het Westland aandrang uitgeoefend om apparatuur aan te schaffen waarmee een zekere recirculatie van energie kan plaatsvinden en waarbij dus (zeer schone) energie vrijkomt. Daar is op grote schaal door de sector gevolg aan gegeven: De tuinders hebben de apparatuur aangeschaft en verkopen de daarmee opgewekte energie aan hun energiebedrijf.

Maar de heren energieleveranciers hebben de tuinders nu laten weten dat zij de in hun bedrijven opgewekte energie niet meer willen kopen. Er zijn onlangs namelijk een paar kolencentrales op de Maasvlakte geopend, en die moeten ook draaien. Daarnaast hebben de heren geen behoefte meer aan (schone) energie van de tuinders.

Om bedrijfseconomische redenen geven de energiebedrijven dus de voorkeur aan de vuile energie boven schone energie. Schade voor de sector tuinbouw (afgezien van de aanschafkosten van apparatuur): € 60 miljoen per jaar! In tijden van nood leer je je vrienden kennen!

Het is te hopen dat de politiek zal ingrijpen.De tuinders hebben inmiddels een lobby gestart. Maar de betrouwbaarheid van de energiebedrijven komt weer eens in een fraai daglicht te staan.