27 november 2007

Vuile energie

Er wordt de laatste tijd weer agressief reclame gemaakt voor 'groene energie' of 'schone energie'. De reclamejongens kunnen u uitleggen dat dat twee verschillende dingen zijn. Voor mij is het allebei één dubieuze pot nat. Leest u maar verder.

Essent spant op dit moment de kroon met het verspreiden van de grootste onzin op energie-gebied: Een paar keer per dag roepen ze door de radio dat ze koffieschillen verbranden, en dat dat 'groene' (of 'schone') energie oplevert.
Weliswaar komt er bij de verbranding van die schillen CO2 vrij, maar tijdens de groei van de plant heeft die plant ook CO2 opgenomen. De winning van energie uit koffieschillen is "dus" CO2-neutraal en "dus" schoon.

Dit is echt de grootste onzin die ik in jaren gehoord heb en het is eigenlijk gewoon bedrog. Ik noem een paar kleine puntjes van kritiek op deze reclame: De koffieschillen worden uit verre landen (waarschijnlijk Brazilië) naar Nederland getransporteerd. Komt daarbij geen CO2 bij vrij? En wat blijft er daarna nog over van de 'CO2-neutrale' winning van energie? En staat de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de verbranding van koffieschillen in enige verhouding tot de door de planten opgenomen energie? En zo ja in welke verhouding?

Maar veel fundamenteler is het volgende punt van kritiek: Steenkool geldt algemeen als een 'vuile' brandstof. Maar steenkool is ontstaan uit (hoofdzakelijk) plantenresten. En die planten hebben toch ook CO2 opgenomen tijdens hun leven? OK, ik geef toe dat dat wat langer geleden is dan bij die koffieplanten, maar volgens de redenering van Essent is kolen-energie dan toch ook 'groene' of 'schone' energie?

Bah, wat een onzin toch. Koffieschillen verbranden is schoon, omdat de energie die destijds door de plant is opgenomen (en dus uit het milieu verdwenen was) weer in het milieu wordt terug gebracht. Wat is daar schoon aan? Besparing aan CO2 ongedaan maken?

Ik ben geen klant van Essent, maar mijn leverancier (Nuon) is niet veel beter. Daar kunnen ze er ook wat van: Herinnert u zich dat dat bedrijf tientallen miljoenen had geïnvesteerd in een voetbalclub die uiteindelijk failliet ging? De dik betaalde directeur van Nuon vond "niets mooier dan een goed draaiende voetbalcub" en stopte mijn goede geld dus in een failliete boedel.

Een week (ja, u leest het goed: één week) nadat dit bekend was geworden werd ik door Nuon opgebeld of ik geen groene energie van ze wilde afnemen. Het was wel wat duurder dan niet-groene energie, maar dan had je ook wat! Daar heb ik nou geen woorden voor. Commentaar overbodig.

Geef mij maar kernenergie ('rode energie'). Dat is pas echt schone energie, want er komt helemaal geen CO2 vrij bij de winning. Maar kernenergie willen ze me niet verkopen, omdat dat politiek zo gevoelig ligt. Waar moet het nu toch heen met de energie-branche?

18 november 2007

Dierenpark met inheemse dieren

Onlangs ben ik in Bielefeld, in het Teutoburger Woud (in Duitsland ) geweest, en een van de aardigste attracties daar is het dierenpark. Dat is een dierenpark, waar je alleen inheemse dieren kunt zien, dus dieren die in dat gebied nog in het wild leven, of dieren die er niet zo lang geleden nog in het wild leefden.

Zo zie je er ratten en muizen, maar ook beren en allerlei soorten daar tussenin. Het park is ruim en diervriendelijk opgezet en (haast niet te geloven) gratis toegankelijk. Dat is nog eens een leuk en leerzaam initiatief van de locale overheid!
Je ziet er wilde zwijnen, allerlei soorten vogels (dat is nu weer niet zo diervriendelijk in die kooien), ezels, gemzen, herten, zilvervossen en noemt u maar op. Of weet u ook niet meer welke dieren in dit gebied van de wereld zouden moeten rondlopen?

Als ik nu weer lees dat men op de Veluwe op grote schaal wilde zwijnen wil gaan uitmoorden, en hoe enkele leden van de Engelse Koninklijke familie onlangs beschermde vogelsoorten stonden neer te knallen, moet er kennelijk nog heel wat gedaan worden aan het natuurbewustzijn van de gemiddelde Europeaan. Een inheems dierenpark is daarbij een mooi begin. Misschien een idee voor de Veluwe?