14 april 2012

Ontwikkelingshulp

Ik erger me behoorlijk aan de krokodillentranen van links Nederland, nu het ernaar uitziet dat er in het Catshuis (flink?) in het budget voor ontwikkelingshulp zal worden gesneden. Het CDA haalde zelfs een aantal "prominenten" voor de camera die een paar zinnen, gedicteerd door organisaties uit de business, uit hun hoofd geleerd hadden en moesten opzeggen. Onze christen-democraten schroomden er zelfs niet voor om ook de 93-jarige oud-premier De Jong een paar zinnen te laten opzeggen.

Maar ja, voor de ontwikkelingsbusiness staat er dan ook veel op het spel. Want een business is het! U denkt toch niet dat er nog ontwikkelingswerkers zijn die voor een handje rijst en inwoning in een lemen hut hun goede werk doen? En dat de leiding van die organisaties kantoor aan huis houdt om geld te sparen? Als u dat nog denkt wordt het hoog tijd dat u ontwaakt. De ontwikkelingsbusiness is een business als iedere andere busuness, met "Rutte-plus" salarissen en bonussen.

Er gaat groot geld in om, want er is toch genoeg. Vier miljard oftewel vier duizend miljoen. Dat is een bedrag dat u zich niet kunt voorstellen. Ik in ieder geval niet. Ik ken een internationale organisatie die van de nieuwbouw van een kantoorpand afzag, omdat dat een miljard GULDEN, dus nog geen half miljard Euro, zou gaan kosten. Zulke bedragen achtte de directie niet meer beheersbaar en men is daarom overgegaan tot renovatie en uitbreiding van het bestaande gebouw.

In de ontwikkelingsbusiness klagen de heren nu al dat ze (misschien) rond moeten komen van drie duizend miljoen Euro, procentueel nog steeds de hoogste bijdrage die een land (van uw belastinggeld) aan ontwikkelingshulp geeft. Kan er dan geen noodzakelijke hulp gegeven worden van drie miljard Euro? Natuurlijk kan dat!

Dus bezuinig maar op de ontwikkelingsbusiness, dame en heren in het Catshuis. Het is toch al nauwelijks aanvaardbaar dat wij als belastingbetalers de kosten van de crisis moeten betalen. Al die nobele organisaties uit de ontwikkelingsbusiness kunnen ook makkelijk met minder geld rondkomen, als ze de hand eventjes in eigen boezem steken. Dat moeten wij als huishoudens ook doen en dat moeten bedrijven ook doen. En het zou leuk zijn als de jammerende politici ook hun ogen op dit punt eens zouden openen. En nou ben ik warempel nog helemaal vergeten te zeggen dat er veel ontwikelingsgeld - voorzichtig gezegd - op de verkeerde plaatsen terecht komt!

06 april 2012

Belegt u even goed als een gorilla?

Kent u Jacko de beursgorilla? Hij woont in Artis, en 12 jaar geleden kreeg hij een euroton om in aandelen te beleggen. Hij maakte zijn keuze door hem een groot aantal bananen voor te legen en hem daaruit te laten kiezen. Op die bananen stond een nummer, dat correspondeerde met een bepaald Nederlands aandeel.  Sinsdien kiest hj eens per maand een banaan (aandeel) uit om te verlkopen, en uit 64 andere bananen kiest hij er ook een uit (weer correspoinderend met een aandeel) om in zijn portefeuille op te  nemen, ter vervaning van het verkochte aandeel.

Het aardige is dat Jacko beter belegt dan u en ook beter dan de experts van uw bank: in de 12 jaren dat dit experiment nu al duurt, heeft jacko 11 keer de AEX-index verslagen. Zijn vermogen is in die twaalf jaar verdubbeld. Dit is geen fictie, aar realiteit. Op YouTube kunt u (zoek naar Jacko) zo'n maandelijkse wisseling van aandelen zien. Ik heb zelf niet het rendement van Jacko op de beurss gehaald, met de adviezen van mijn bank. Misschien is het toch beter om de portefeuille van Jacko aan te schaffen en zijn maandelijkse wisselingen ook uit te voeren?

Het is in ieder geval goedkoper dan de adviezen van uw bank te laten uitvoeren. En het toont maar eens te meer aan dat het beleggen in aandelen net zo goed at random kan gebeuren als na intensieve studies van "deskundigen". Of zou er in Jacko, als enige tot dusverre bekende gorilla, toch een financieel expert schuil gaan?