27 november 2009

Het arbeidsverleden van Zalm

Gerrit Zalm, de topman van staatsbank ABN AMRO begint in opspraak te raken. Gisteren waren er opmerkingen over hem in de Kamer en vanochtend stond er een fraaie cartoon over hem in Trouw.

Ik weet niet of ik daar als klant van ABN AMRO blij mee moet zijn. Maar het is een feit dat Zalm in zijn DSB-tijd dik geld verdiend heeft ten koste van mensen die de aangesmeerde woekerverzekeringen niet konden betalen.

En DSB wist dat, of had het moeten weten als zij aan haar onderzoeksplicht voldaan zou hebben. Maar kennelijk wilde men bij DSB geld verdienen over de ruggen van degenen die nu hun huis moeten verkopen.

Het is te hopen dat Zalm zich nu op de een of andere manier gaat inspannen voor "zijn" gedupeerden, want anders zie ik het somber voor hem in.
--
(Verzonden van mijn Blackberry)

19 november 2009

Goede oude KPN

Ik ben geen fan van KPN, maar sinds gisteren denk ik daar wat genuanceerder over.

Ik had een ruis/kraak in mijn vaste telefoonlijn. Op mijn verzoek verscheen er -precies op de afgesproken tijd- een zeer deskundige monteur, voorzien van alle benodigde apparatuur.

De storing bleek tussen de shakelkast (een kilometer verderop) en mijn huis te zitten.

En nu de verrassing: in de tijd dat mijn huis gebouwd werd werden er bij iedere vaste aansluiting twee
telefoonlijnen gelegd. 200% zekerheid. Dus de oplossing was simpelweg om de "reserve" lijn nu te gaan gebruiken. Weg storing!

Ik heb KPN dus lang onderschat. Helaas wordt deze extra veiligheid nu niet meer toegepast. Bezuiniging. Maar goede monteurs hebben ze wel!

--
(Verzonden van mijn Blackberry)

13 november 2009

Mexicaanse griep-prik

Het aanvoeren van argumenten waarom we de prik tegen de Mexicaanse griep (tot op vandaag 22 doden in Nederland) niet zouden moeten halen heeft wat mij betreft nu een absoluut dieptepunt bereikt.

Ik vind het prima wanneer mensen wetenschappelijk verantwoorde kritiek leveren op voorgestelde maatregelen. Ik ben daar zelfs een groot voorstander van. Maar het moet wel leuk blijven. Bij mij heeft een juffrouw die op de radio allerlei nonsens-argumenten aanvoerde de doorslag geven om de prik gisteren te gaan halen.

"Weet u wel dat er KWIK in die prik zit?", gilde de juffrouw in de microfoon. "Nou, u wilt toch zeker geen kwik in uw lichaam?" En ja hoor, ze heeft nog gelijk ook, want er zit een organische kwikverbinding is. Dat soort verbindingen wordt wel meer in de geneeskunde gebruikt.

Maar met die kreet is die juffrouw zo ver afgedwaald van een serieuze discussie, dat ik daar alleen maar op kan antwoorden: "Ja, en er zit ook steenkool in". Iedere organisch-chemische verbinding bevat immers koolstof.

Ik heb mijn eerste prik gisteren gehaald. Over drie weken volgt de tweede. Dan ben ik optimaal beschermd tegen de Mexicaanse griep, en die juffrouw niet. Want ze wil geen kwik in haar fraaie lichaam!

Doorwerken tot 67

Onze wijze regering schijnt het er toch door te krijgen: We mogen in de toekomst pas met pensioen wanneer we 67 zijn. De AOW gaat niet eerder in, en de regering wil de pensioenfondsen dwingen om pas vanaf ons 67ste pensioen uit te keren.

Een belachelijk plan. Waarom? Omdat de overheid al jarenlang bij reorganisaties alle 55plussers, 58plussers of 60plussers zonder recht op tegenspraak wegstuurt. En ook in het bedrijfsleven vliegt iedereen eruit die ouder dan (vul maar in) is bij een reorganisatie.

Het gevolg is dat er van alle mensen boven de 55 tot 60 jaar nog maar zo'n 30% betaald werk verricht. Je kunt je tegen zo'n "vrijwillig ontslag" verzetten tot aan de hoogste rechter toe, maar je krijgt nooit gelijk.

Naar mijn stellige overtuiging wordt dit in de toekomst, wanneer we pas met 67 jaar met pensioen mogen gaan, niet beter. Ook dan worden de "oudere jongeren" zonder pardoin weggestuurd bij reorganisaties. Alleen gaat het de werkgevers (inclusief de overheid dus!), bij gebrek aan pensioenvoorziening vanaf 65 (of nog eerder pre-pensioen) wel een massa meer geld kosten dan nu, voor de vertrekregelingen.

Kon de regering niet eens wat beter nadenken en proberen het aantal werkenden van 55plus (of 60plus) van 30% naar - laten we zeggen - 80% te krijgen, gewoon om die mensen de kans te geven om door te werken tot 65,en het niet vanzelfsprekend te vinden dat ze vertrekken?

Nu lijkt het alsof onze wijze regering heel dapper de bevolking twee jaar langer laat doorwerken, maar dat doet ze natuurlijk niet. Ze blijft de mensen op hetzelfde moment op straat zetten als nu, maar dan wel met een "regeling" die twee jaar langer duurt!

En ik moet nog zien hoe makkeliijk de bedrijfspensioenfondsen van bijvoorbeeld Shell, Philips, Unilever, internationale organisaties etc. mee gaan werken aan het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. De pensioengerechtigde leeftijd ligt bij die bedrijven en organisaties al vele jaren op 60 (zestig) jaar.

Regering, zit uzelf niet rijk te rekenen met niets, en schuif de problemen niet door naar toekomstige regeringen en generaties, maar regeer! Zorg dat degenen die dat willen om te beginnen tot 65 jaar kunnen doorwerken! Wat mij betreft mogen de die-hards ook doorgaan tot hun 70ste.

Die flauwekul met de AOW-leeftijd twee jaar verhogen (want meer is er nog niet besloten) stelt als beleidsmaatregel helemaal niets voor, en levert natuurlijk in werkelijkheid niets op. Uiteindelijk zal bovendien wel blijken dat ook daar zoveel haken en ogen aan zitten dat het niet uitvoerbaar is en uiteindelijk niet door zal gaan. Maar dan is onze premier al lang weg.