27 oktober 2008

De schilder

Vanochtend las ik in de krant dat er steeds meer "mannetjes" als schilder optreden. Ja, vind u het gek ? De reguliere schilder geeft - bij mij althans - geen gehoor of vraagt (zeer) onredelijke prijzen.

Vier jaar geleden heb ik mijn huis, tot mijn tevredenheid, laten schilderen voor € 1600. Ik heb vrij veel houtwerk aan mijn huis. Dat schildersbedrijf bestaat nog, want het staat gewoon in alle telefoon- en bedrijfsgidsen, maar als je het belt (tientallen keren) wordt de telefoon gewoon genomen. Geen belangstelling voor klanten, denk ik dan.

Via telefoongidsen heb ik daarom vier andere erkende schildersbedrijven geselecteerd en gevraagd om een prijsopgave.

Bedrijf 1 kwam kijken, wilde van alles veranderen, en stuurde uiteindelijk een prijsopgave van € 2400.

Bedrijf 2 was in de buurt bezig en zou dezelfde week komen kijken. Er is nooit iemand komen kijken. Wel kwam er een prijsopgave per post van € 3500, die kennelijk geheel uit de duim gezogen was, want iedere specificatie ontbrak.

Bedrijf 3 meldde zich keurig aan de deur en ging alles netjes opmeten. Er kwam een zeer duidelijk gespecificeerde prijsopgave van € 2000.

Bedrijf 4, tenslotte, kwam ook uitgebreid kijken en meten, wilde de dubieuze stukken hout eerst door een timmerman vervangen, want dat komt er binnen een paar jaar toch aan, had verder nog wat goede suggesties, maar was veel te duur. Het schilderwerk (dus zonder de timmerman) werd geoffreerd voor € 2900. Dat is dus € 900 duurder dan bedrijf 3 en € 1300 duurder dan vier jaar geleden.

De keuze - gegeven het feit dat ik het schilderwerk dit jaar perse wilde laten uitvoeren, was dus niet moeilijk: bedrijf 3 kreeg de opdracht. Maar nu komt er voordat ik aan een volgende schilderbeurt toe ben ook nog timmerwerk aan, en de delen die moeten worden vervangen zijn dus voor jan-met-de korte-naam geschilderd. Want dat timmerwerk moet wel binnen - zeg - twee jaar gebeuren.

Als ik mijn eigen ervaring nog eens overzie, vind ik het niet zo gek dat Beun de Haas een belangrijk deel van het schilderwerk voor zijn rekening neemt.
Daar komt nog bij dat - toevallig - alleen bedrijf 3 kon garanderen dat het werk voor half september kon worden uitgevoerd.

Zolang het niet mogelijk is om in maart een schilder voor september te bestellen, verbaast het mij niet dat de mensen naar andere oplossingen gaan zoeken.

08 oktober 2008

De Algemene staats Bank Nederland

Daar zit ik nu bij de De Algemene staats Bank Nederland (AsBN AMRO), voorheen ABN AMRO. Meneer Rijkman Groenink is er met een schandelijk bedrag vandoor gegaan, nadat hij de bank verkwanseld had aan het inmiddels genationaliseerde (en anders failliete) Fortis. Maar dat pleit hem niet vrij. Hij had zijn aandeelhouders best eens kunnen, nee moeten, waarschuwen toen de overname in stemming kwam. Hij zit nu thuis zijn miljoenen te tellen, als een Dagobert Duck, en ik zit bij de staatsbank.

Ik hoop dat u me niet gaat zeggen dar Rijkman Groenink niet heeft kunnen weten dat hij zijn bank verkwanselde aan het op het randje van een faillissement bungelende Fortis. Want want heeft zo'n man anders al die jaren in de top van bankierend Nederland gedaan? Hij wist toch hoe het er bij zijn naaste collega's voorstond? Daar werden hem al die miljoenen toch voor betaald.

Ik hoop in ieder geval één ding: Dat al die lui bij de AsBN AMRO die nu nog belachelijke bedragen betaald krijgen zonder dat daar kennelijk een behoorlijke prestatie tegenover hoeft te staan, hun grijpgrage tengels in het vervolg thuis zullen moeten houden en het met het riante salaris volgens de "Balkenende-norm" moeten doen. Dan is er toch nog iets bereikt. Aangezien er nog wel meer banken genationaliseerd zullen worden kunnen ze waarschijnlijk ook niet vertrekken om bij een andere bank te gaan graaien.

Natuurlijk kan alles altijd erger. De baas van de inmiddels (wel) failliete Amerikaanse bank Lehman Brothers heeft trots bekend gemaakt dat hij in de afgelopen 8 jaar 300.000.000 (driehonderd miljoen) dollar mee naar huis gekregen heeft voor zijn voortreffelijke prestaties. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens meer op. Van dat bedrag kun je 300 levens lang riant leven. En nu is zijn bank failliet, zijn klanten zijn hun spaargeld kwijt en hij heeft $ 300.000.000,00 op de bank. Schandelijk.