30 mei 2008

Memorabele uitspraken

We kennen allemaal wel een aantal fraaie uitspraken uit boeken, films of van de tv. Zo is de uitdrukking " .. an offer he can't resist .. " na "The Godfather" een gevleugelde uitspraak geworden en hebben ook Van Kooten en De Bie een aantal fraaie uitspraken aan onze taak toegevoegd. U kent ze zelf even goed als ik.

Toch heeft iedereen zijn persoonlijke favorieten. Zo blijf ik de een kort dialoog-fragment uit een oude film de fraaiste uitspraak vinden die ik in mijn - toch niet meer zo heel jonge - leven gehoord heb. Die uitspraak kwam voor in een oude Amerikaanse film, nog in stemmig zwart-wit, uit de jaren '60 (schat ik) van de vorige eeuw. Maar die film had een Franse titel omdat hij gemaakt was naar een Frans boek.

Het betreft de film "Aimez vous Brahms", naar het boek van Francoise Sagan. Ik heb dat boek zelf nooit gelezen, dus ik weet niet of deze fraaie uitspraak er in voorkomt, of dat hij aan de fantasie van de scenarioschrijver ontsproten is.

In die film, waarvan ik me verder overigens niets meer herinner, komt een scene voor, waarin een vrouw aan een man vraagt (en ik weet zeker dat dat in het Engels gebeurde): "Do you like Brahms?" De - kennelijk ongeletterde - man vraagt daarop: "What are Brahms?" De vrouw zet vervolgens een grammofoonplaat op van het derde deel uit de derde symfonie van Brahms en zegt na enige seconden "Those are Brahms!"

Ik vind dit nog steeds het beste stukje dialoog dat ik in mijn leven ben tegengekomen. Omdat ik daar vandaag, onder het luisteren naar die derde symfonie van Brahms, weer aan moest denken schrijf ik het nu maar eens op in dit blog.

Geen opmerkingen: