24 oktober 2007

IMSLP (verdere ontwikkelingen)

Ik vind het volgen van de IMSLP-zaak zo de moeite waard, omdat daarin de principiële vraag aan de orde is hoever auteursrecht (of in het algemeen IE-rechten) geldt (gelden) over het internet. Universal Editions zegt: "de strengste wet die ergens ter wereld geldt, geldt over het internet". Maar IMSLP zegt: "de wet van het land waar de server staat geldt voor de betreffende website". De stellingen zijn duidelijk, nu even kijken waar de redelijkheid ligt.

Op het forum van IMSLP gaat de discussie onverminderd door. Een interessante, zeer recente, ontwikkeling is, dat Universal Editions (UE) nu deelneemt aan de discussie! Niet via hun advocaat (die eerder dreigbrieven aan IMSLP heeft geschreven), maar mensen uit de organisatie.

Ze zijn bij UE blijkbaar erg geschrokken van wat ze teweeg hebben gebracht. De hele muziekwereld valt nu over UE heen. En het zou me niet verbazen wanneer de ondoordachte zet van het (voorlopig?) om zeep helpen van IMSLP ten koste zal gaan van de business van UE. UE zegt nu (poeslief) dat het nooit hun bedoeling was om IMSLP uit de lucht te halen, maar ze zeggen niet (duidelijk) wat ze dan wel wilden. Althans ze noemen geen werkbare alternatieven.

UE beweert dat het de auteursrechten van de zielige nabestaanden van componisten als Bela Bartok in Oostenrijk moet beschermen. Maar dat doen ze door de commercieel interessante werken uit te geven en de minder lucratieve werken in hun kluizen op te bergen. Niet erg overtuigend dus. Daarentegen is een van de doelstellingen van IMSLP het toegankelijk maken van alle muziek (die vrij van auteursrechten is) via het internet. Commercieel aantrekkelijk of niet.

De heren van UE beweren verder dat zij nu eenmaal de Oostenrijkse auteursrechten moeten beschermen. Maar de manier waarop ze dat willen doen komt erop neer dat de strengste auteurswet ter wereld voor het hele internet zou moeten gelden. (Dit even afgezien van de onzinnige maatregel die ze voorstellen om internetgebruikers te filteren aan de hand van IP adressen. Dat is vanzelfsprekend onuitvoerbaar.)

Op het forum van IMSLP wordt nu onder meer als tegenargument gebruikt dat onder de taliban alle muziek in Afghanistan verboden was. Moeten dan, omdat je vanuit Afghanistan ook op het internet kunt komen, alle sites die met muziek te maken hebben (en daar hoort natuurlijk ook de site van Universal Editions bij!) verboden worden? Ik hoop het niet. Het kan toch niet zo zijn dat de strengste wet ter wereld op een bepaalde gebied over het hele internet moet gelden voor dat gebied?

De server van IMSLP staat in Canada. Bij alle bladmuziek waarop in Canada geen, maar elders nog wel auteursrechten bestaan, staat (stond) een waarschuwing. Net zoals die op de site van Gutenberg voor literatuur staat. Dat moet toch genoeg zijn? Wanneer een Oostenrijker in Canada bladmuziek koopt die daar vrij van auteursrecht is, maar in Oostenrijk nog niet, en hij neemt die mee naar huis, dan worden er toch geen auteursrechten geschonden? Maar wat is er dan anders aan wanneer die zelfde Oostenrijker in Canada bladmuziek binnenhaalt op zijn computer?

Het ziet ernaar uit dat Universal Editions het onderspit gaat delven. Want een steeds groter deel van de muziekminnende wereld gaat zich in de discussie mengen en kiest partij tegen UE. Een boycot van UE binnen die wereld lijkt mij al niet meer ondenkbaar. UE zou de zaak daarom beter nu kunnen oplossen door haar excuses openlijk aan te bieden en aan IMSLP een leuk bedrag te doneren om verder te gaan. Dat lijkt langzamerhand de beste oplossing voor beide partijen.

Geen opmerkingen: