20 oktober 2007

IMSLP uit de lucht

Ik heb eerder de site van IMSLP in dit blog genoemd. IMSLP is (of sinds vandaag was) een zeer grote site waar bladmuziek, waar naar de overtuiging van de beheerder van de site geen auteursrecht meer op rustte, gedownload kon worden.

De site is sinds vandaag uit de lucht. Een grote muziek-uitgever (Universal Editions; hierna ook UE) heeft de student die de site onderhield door een advocaat een dreigbrief laten schrijven dat hij ook muziek gepubliceerd had waar nog auteursrecht op rustte, dat in handen was van UE.

De student heeft natuurlijk geen geld om tegen een grote uitgever te gaan procederen, en omdat de brief niet specifiek genoeg was om precies na te gaan welke muziek eventueel verwijderd zou moeten worden heeft hij de hele site maar gesloten. Doodzonde.

Universal Editions (zie de website) is een bedrijf dat (onder meer) bladmuziek verkoopt. Aan de prijzen kan ik niet zien waar nog wel, en waar geen auteursrecht meer op rust. En dat is nu precies mijn bezwaar tegen veel uitgevers van bladmuziek. Het gaat naar mijn mening niet aan om bladmuziek tegen dezelfde hoge prijzen te verkopen, of daar nu auteursrecht op rust of niet.

Het is dus te hopen dat iemand bereid is het werk van IMSLP voort te zetten. Maar gezien de toon die UE in zijn brief gebruikt (zie het forum van IMSLP voor de tekst) zal er wel iemand met lef en met geld voor nodig zijn.

Geen opmerkingen: