01 november 2012

Inkomensafhankelijke premie

De linkse kameraden van Samsom hebben onder het toeziend oog van Rutte besloten de premie van de zorgverzekering inkomensafhankelijk te maken. Dat betekent volgens de media dat veel Nederlanders (die volgens de PvdA tot de allerrijksten behoren) per maand 100-250 EUR extra premie geen betalen, waar niets tegenover staat.

Het beginsel van verzekeringen, dat je een premie betaalt die evenredig is met hete risico dat de verzekeraar loopt, wortd nu met voeten getreden. Je betaalt geen premie meer voor de statistische kans dat je zorgverzekeraar je kosten moet vergoeden, evenredig aan de hoogte van de te verwachten kosten, nee, naarmate je naar het oordeel van de linkse kameraden rijker bent moet je meer gaan betalen.

En Rutte zegt dan wel sussend dat de arbeidstoeslag omhoog gaat, dus dat er weinig aan de hand is, maar ik ben met pensioen, en dat pensioen is inmiddels al met meer dan 10% gekort. Voor gepensioneerden geldt dat dus niet. Ook het feit dat de twee hoogste belastingschijven iets omlaag gaan kan mij niet troosten. Dat heeft hier niets mee te maken, want de totale zorgkosten bij de overheid blijven gelijk. Ze worden alleen via een andere (ongebruikelijke) berekening van de premie anders geïnd.

Gaat Albert Heijn nu voortaan bij de kassa ook een hoger bedrag aanslaan bij degenen waarvan hij denkt dat ze wel wat meer kunnen betalen? En kost een auto of een computer, of een boek, of de krant, voortaan ook meer voor degenen die naar het oordeel van de winkelier (of misschien wel de overheid) meer kunnen betalen?

Ja, ik ken de argumenten voor een dergelijk voorstel ook: je moet solidair zijn met degenen die het minder goed kunnen betalen, maar die solidariteit is toch al in de premie verwerkt? De premie is toch niets anders dan de totale kosten gedeeld door het aantal verzekerden? Degenen die nooit ziek zijn betalen in hun premie nu ook mee voor degenen die wel ziek zijn, of die zelfs de premie nauwelijks kunnen betalen. Dat is de solidariteitsgedachte in een verzekering.

Het is veel eerlijker, en vooral begrijpelijker, om kosten die de overheid niet kan dekken dan maar via belastingen te innen, zoals dat al sinds mensenheugnis gebeurt. Als je veel verdient of bezit betaal je meer mee dan degenen die het slecht kunnen betalen. Ik zou mij dus veel makkelijker kunnen vinden in het verhogen van de inkomensbelasting dan in een inkomensafhankelijke premie voor een verplichte verzekering. Dan worden er geen basisprincipes geschonden.

1 opmerking:

Anoniem zei

Ik heb mijn premie en hypotheek rente online berekend op www.finion.nl. Zij vergelijken de producten, voorwaarden en kwaliteit van verschillende verzekeraars op basis wat ik belangrijk vind. Heel erg handig!