17 augustus 2012

Volmacht voor de verkiezingen

Mijn broer wil mij machtigen om voor hem zijn stem uit te brengen voor de verkiezingen van 12 september 2012. Daar is een formulier voor, en dat heet "L8". Mijn broer moet daarop zijn gegevens invullen, ik de mijne, en we moeten het allebei ondertekenen. En nu komt het:

Als de volmachtgever (mijn broer) en de gemachtigde (ik) in verschillende gemeenten wonen, moet de gemachtigde (ik) bij zijn gemeente een verklaring halen dat hij daar als kiesgerechtigd staat ingeschreven. Daar is ruimte voor op het L8-formulier. Pas daarna kan de volmachtgever (mijn broer) het formulier om mij te machtigen bij zijn gemeente indienen. Zijn gemeente stuurt mij dan t.z.t. een stembiljet.

Opgewekt ging ik dus die verklaring (zoals gezegd: ongetekend al voorgedrukt op het L8-formulier) halen bij mijn gemeente. De dame achter het loket zei mij dat ze die verklaring niet kon en mocht geven. Het formulier moest daarvoor eerst bij de andere gemeente geweest zijn (waar het vandaan kwam), en die gemeente zou het dan naar mijn gemeente terug moeten sturen. Een zinloos retourtje TNTPost dus, en dan mocht ik terugkomen.
.

Ik legde (nog steeds kalm en beleefd) aan de maar doorkakelende (vrouwelijke) ambtenaar uit dat het formulier dan in een carrousel terecht zou komen, want de gemeente waar mijn broer woont wil het formulier pas aannemen wanneer de verklaring van mijn gemeente erop staat. Nee hoor, als ik het formulier naar de andere gemeente zou sturen zou alles in orde komen, vond de loketambtenares.

Ze haalde er nog twee collega's bij, en voor ik het wist stonden er vervolgens drie kakelende vrouwen onjuistheden tegen mij te verkondigen. Je kunt namelijk eenvoudig op de site van de kiesraad nakijken hoe de procedure is (dat heb ik voor de zekerheid thuis nog eens gedaan) en ik heb gelijk: mijn broer kan (mag) het formulier pas indienen als de verklaring van mijn gemeente erop staat.

Ik stond dus machteloos. Mijn gemeente weigerde haar gedeelte van het L8-formulier in te vullen, en dan gaat het feest niet door en kan ik niet bij volmacht stemmen. Dat wordt uiteindelijk de Nationale Ombudsman, vrees ik.

Het enige wat ik nog kon doen was het schrijven van een e-mail op poten naar B&W van mijn gemeente. De ontvangst daarvan is inmiddels bevestigd en een antwoord kan ik binnen zes weken, dus lang na de verkiezingen, tegemoetzien. In die mail maak ik ernstig bezwaar tegen de weigering van de betreffende ambtenaar om een (m.i. verplichte) verklaring af te geven.

Ik heb een termijn gegeven om mij alsnog te laten weten dat ik de verklaring kan komen halen, en daarna gaan alle beschikbare klachtenprocedures van start. Maar daar krijg ik natuurlijk nooit meer tijdig een volmacht mee.

Zo zie je maar weer eens wat een macht loketambtenaren hebben. Ze kunnen je door hun koppigheid en onkunde zelfs verbieden om het kiesrecht bij volmacht uit te oefenen!

1 opmerking:

Rene Hasekamp zei

AANVULLING: Ik heb ook een formulier op de site van de Kiesraad ingevuld, en daar gaat men serieus met reacties om! Ze hebben de gemeente Oegstgeest dezelfde dag nog telefonisch de les gelezen! Ook hebben ze een stuk meegestuurd waarin de procedure nog een precies beschreven wordt. Dat gezaghebbende stuk kan ik volgende week meenemen. Prima service! Nu zal het volgende week waarschjnlijk toch nog gaan lukken!