06 september 2011

Acceptatie van homo's

Vanuit de homobeweging wordt er steeds uitdrukkelijker op gehamerd dat anderen homoseksualiteit moeten accepteren, en eigenlijk moeten beschouwen als normaal. Ik heb er niet veel moeite mee om homoseksualiteit te accepteren als een bestaand verschijnsel. Ik kan ook wel accepteren dat er nu eenmaal mensen zijn die meer vallen op personen van hetzelfde geslacht.
Maar daar houdt het zo ongeveer mee op. Niemand kan mij wijsmaken, zwijg van laten accepteren, dat homoseksualiteit "normaal" is. In de natuur is de seksualiteit nu eenmaal bedoeld voor de voortplanting, en dat zal niet lukken met twee personen van hetzelfde geslacht. Dat de seksualiteit ook gebruikt wordt voor andere doeleinden is wellicht een gegeven, maar ondersteunt de stelling dat seksualiteit tussen personen van hetzelfde geslacht normaal zou zijn.
Dus dames en heren die hun heil zoeken bij personen van hetzelfde geslacht, ik wil uw belangstelling wel als een bestaand feit accepteren, maar 'normaal' kan ik het niet vinden. Gewoon op biologische gronden. Daar zit geen enkele discriminatie bij. Het zijn gewoon de biologische feiten die mij tot dit standpunt brengen.

Geen opmerkingen: