10 september 2011

De Akropolis als onderpand

De wensen van eurolanden om een onderpand van Griekenland te krijgen in ruil voor hun steun aan Griekenland brengen mij op de gedachte om de Akropolis als onderpand te verstrekken aan degene(n) die Griekenland "redden" (als dat nog mogelijk is). Het stenen bouwwerk kan dan bij niet nakoming van de verplichtingen door de Grieken te koop gezet worden.

In de eerste plaats is er dan een (kleine) kans dat de Griekse multi-miljardairs eindelijk eens in hun buidel tasten om de nationale eer te redden, want die kerels dragen geen drachme bij om hun land te redden. Ze betalen geen belasting of hooguit een symbolisch bedragje. De Europese belastingbetaler moet hun landje maar redden.

Komen die kerels niet over de brug, dat zou de Akropolis dus voor een ieder te koop moeten worden gezet en desgewenst door de koper afgebroken mogen worden en in zijn eigen land weer opgebouwd worden. Die verplichting zou er wel bij gesteld moeten worden.

Het maakt voor mij overigens geen bal uit of ik dat ding in Griekenland, Amerika of China kan gaan bekijken. Maar hij moet wel beschikbaar zijn voor degenen die hem willen zien.

Voor de Grieken is de dreiging van die verkoop, en de eventuele daadwerkelijke verkoop van hun Nationale Trots een eeuwige vernedering, die ik ze van harte gun en die ze ruimschoots verdiend hebben. Stel u voor: u vaart richting Griekenland en op de plaats waar ooit de Akropolis stond staat nu een bord: "Verplaatst naar .... Aldaar te bezichtigen tussen 9 en 17 uur plaatselijke tijd."

Een dergelijke dreiging en eventuele uitvoering ervan lijkt mij langzamerhand de enige manier om de Grieken tot de orde te roepen en te dwingen zich aan de regels te houden, dan wel een leuk bedrag binnen te halen om de economische puinhoop daar op te ruimen.

Geen opmerkingen: