13 januari 2009

The woman in White

Ik heb in mijn 'normale' blog kort geleden een stukje over Wilkie Collins geschreven. Hij is de auteur van het in de titel van dit stukje genoemde boek.

Ik ben in dat blog geëindigd met de opmerking dat het jammer is dat Wilkie Collins niet naast bijvoorbeeld zijn vriend Dickens een plaats in de wereldliteratuur gekregen heeft.

Bij nadere studie is mij gebleken dat in ieder geval het boek "The Woman in White" wel degelijk de tand des tijds heeft doorstaan.

Zeker als film. Er zijn in de loop der jaren diverse films van gemaakt en (minstens) twee tv-series. En de grote Andrew Lloyd Webber heeft er een paar jaar geleden een musical van gemaakt.

Van de film- en tv-versies heeft alleen de meest recente het ook tot een dvd gebracht. Maar aangezien die maar twee uur duurt, kan die versie nauwelijks recht doen aan het boek.

Met de musicalversie uit 2004 schijnt het niet goed gegaan te zijn. Er kwam in London nogal wat kritiek op de voorstelling, waarna Lloyd Webber het stuk bewerkte tot versie 2.0. Maar ook die versie verdween betrekkelijk snel uit het Londonse theater.

De vervolgens in Amerika uitgebrachte -sterk ingekorte- versie verdween ook al na 109 voorstellingen.

Conclusie: Lees het boek! Het is een fraai mysterieus verhaal, dat voor zijn tijd (ca. 1860) vlot verteld wordt in de vorm van vertellingen door de achtereenvolgende hoofdpersonen.

Geen opmerkingen: