16 juli 2007

Geen HCC dagen

De vereniging HCC heeft in de afgelopen week vermoedelijk het einde van de vereniging ingeluid. In een mail aan alle leden en in de pers maakte de HCC namelijk bekend dat er dit jaar geen HCC dagen zullen worden gehouden, en dat de opzet van de dagen vanaf 2008 'herzien' zal worden.

Nu waren de HCC dagen voor veel leden de belangrijkste reden om lid te worden van de HCC. Een computertijdschrift kun je ook in de winkel kopen. Maar een beurs waar ze ongeveer € 15 entree voor vragen gratis bezoeken is altijd leuk. Je kon daar apparatuur kopen tegen prijzen die ver beneden de gangbare winkelprijzen lagen, en verder was en een soort 'rommelmarkt' waar allerlei leuke dingen te koop waren die niet gemakkelijk elders te vinden zijn.

Vooral de stands van de grote computerketens waren interessant. Daar waren echte koopjes te vinden die alleen gedurende de drie HCC dagen golden. Zoals ik na de vorige HCC dagen hier gepubliceerd heb, viel de beurs het afgelopen jaar zwaar tegen, door gebrek aan goede exposanten. Waaraan dat lag weet ik niet, maar hert HCC-bestuur heeft daarna niet besloten de beurs in haar oude glorie te herstellen, maar is bij de pakken gaan neerzitten en zal 'de opzet gaan herzien'.

Dat deze beslissing een groot aantal opzeggingen van het lidmaatschap ten gevolge zal hebben is wel zeker. En de HCC leed toch al sterk aan ledenverlies. Wat een domme reactie om nu te besluiten de HCC dagen niet te houden en wellicht helemaal af te schaffen, want een goede andere opzet is niet denkbaar. Het ging om de koopjes.

Dat de HCC overbodig aan het worden is weten we allemaal, want tien jaar geleden was er nog behoefte aan een platform om met de computer te leren omgaan, maar nu leert iedereen dat al op school. Zelfs al vanaf de kleuterschool. Die functie kan de HCC dus beter vergeten.

Maar een plaats waar je (echt) voordelige apparatuur en software kunt kopen is voor een grote groep mensen nog steeds interessant. De wijze heren uit het HCC bestuur zien het blijkbaar anders. Vermoedelijk kunnen we volgend jaar zeggen 'Vaarwel HCC, het was leuk,maar jullie hebben je kansen laten liggen'. Jammer, maar het zij zo.

Geen opmerkingen: