07 juli 2006

Garantie-rechten van de consument (2)

In mijn vorige stukje over de rechten van een consument bij een reparatie na de garantieperiode, heb ik geschreven dat ik ervan overtuigd was dat een consument de reparatie niet gratis zal krijgen na de garantieperiode. Ik gaf als voorbeeld mijn camera, die ik naar de service afdeling van Sony gebracht had. Ik was ervan overtuigd dat ik die (ook) niet mee zou krijgen zonder de reparatiekosten te betalen. Dit stukje vertelt hoe het verder ging met mijn ter reparatie aangeboden (foto)camera.

Vanochtend hoorde ik dat mijn camera gereed was en dat ik hem af kon halen. Toen ik mij bij de servicebalie van Sony vervoegde, bleken de kosten tot mijn verbazing en vreugde € 0,00 te bedragen. Dit ondanks het feit dat de camera ruim drie jaar oud is en dus ruimschoots buiten de garantie valt. Maar Sony blijkt zich het lot van de "zielige consument" wel degelijk aan te trekken en zich aan het consumentenrecht te houden. Er zat namelijk wel een reparatienota bij (van € 93,60 ex BTW, dus zeg maar € 111 inclusief BTW), maar Sony had mij een "tegemoetkoming in de kosten" geschonken ter grootte van dat bedrag.

Kennelijk hadden de onderdelen die het na drie jaar begeven hadden, het binnen die periode nog niet mogen begeven. En Sony bereikt met deze coulance wat Sony waarschijnlijk ook wil bereiken: Mijn volgende fotocamera zal weer een Sony zijn! Wanneer u een Sony camera koopt hoeft u dus - zoals het er nu uitziet - in ieder geval geen "verlengde garantie" te kopen! En misschien weten die schurken in de detailhandel dat ook wel, maar verkopen ze niettemin graag zo'n "verzekering".

Net overigens als de telecomwinkels, die je een verzekering willen verkopen tegen het verlies van je dure smartphone. Maar leest u in dat geval de verzekeringsvoorwaarden even goed door: Wanneer je telefoon uit je handen gegrist wordt of wanneer je tasje met de telefoon erin uit je handen gegrist wordt betaalt zo'n verzekering niet uit! Wanneer dan wel? Ik weet het niet.
Maar nu weer terug naar mijn camera.

Ik vraag me nu heimelijk af wat er gebeurd zou zijn wanneer ik de camera ter reparatie had aangeboden bij een winkel. Ik had dan in ieder geval de verzendkosten moeten betalen. Dat zou ook begrijpelijk zijn, want die kosten zouden ook gemaakt zijn. Maar had ik dan niet ook "onderzoekskosten" moeten betalen? En zouden de door Sony aan mij niet berekende kosten ad € 111 inclusief BTW toch maar doorberekend zijn? Ik weet het niet. Winkeliers komen helaas in eerlijke en oneerlijke soorten voor. In ieder geval raad ik mijn lezers aan om bij een eventuele reparatie van een artikel na de garantieperiode aan om de reparatienota van de fabrikant te vragen alvorens te betalen.

Maar mijn belangrijkste advies aan u, lezer, is om met een te repareren artikel dat niet meer onder de garantie valt niet naar de winkel terug te gaan, maar naar de serviceafdeling van de fabrikant. Ik wil hier niet garanderen dat iedere reparatie dan gratis zal zijn. De meneer die voor mij aan de beurt was moest namelijk wel een rekening betalen. Maar ik heb meer vertrouwen in een nette afwikkeling van de reparatie door de fabrikant dan door een winkelier. Die raadt sowieso meestal aan om een nieuw apparaat te kppen.

Geen opmerkingen: