11 augustus 2008

Balkenende in China

Onze premier, JPB, heeft de openingsceremonie van de Olympische Spelen bijgewoond. Daar heb ik al eerder iets over geschreven en dat laat ik nu rusten. Maar verder heeft het afgelopen weekend helaas weer moeten bewijzen dat onze premier zich verre van representatief gedraagt. Het was in Peking eigenlijk meer dan een beetje gĂȘnant om hem te zien optreden.

Op zaterdag bezocht onze premier het Olympische dorp. Hij kreeg bij de ingang een mooi cadeau aangeboden, maakte een twintigtal buiginkjes en werd er toen discreet op gewezen dat hij het cadeau achterstevoren hield. Hij lachte luid en zei iets wat erop leek alsof hij deze kant ook wel mooi vond. Na wat onhandig gescharrel van zijn kant, werd het cadeau door een van de aanwezige Chinese dames met de juiste kant naar de camera gezet.

Ik vind dat zoiets niet kan als je al zolang premier van een land bent. Heeft deze man nu werkelijk nooit een grondige coaching in "optreden in het publiek" gehad? Of heeft hij die wel gehad maar er niets van geleerd? Ik dacht toch echt dat de RVD ook nog eens instructies gaf voor dit soort openbare ontmoetingen.

Nog gĂȘnanter vond ik de ontmoeting met zijn Chinese ambtsgenoot. Hij rende op de verschrikte Chinees af, greep diens hand als of hij hem met een judogreep wilde vloeren, en begon die hand dermate heftig te schudden dat de Chinese premier niet alleen met moeite zijn evenwicht kon bewaren, maar ook zijn eeuwige glimlach verdween en plaats maakte voor een soort angstige grijns. Tegelijkertijd maakte JPB weer een zeer groot aantal snelle buiginkjes, die de angst voor een judo-aanval ongetwijfeld vergrootten bij zijn ambtgenoot.

Dit vond ik echt een dieptepunt in het optreden in het openbaar van onze premier. Als hij een informele ontmoeting buiten het zicht van de camera heeft, moet hij zelf maar weten hoe hij zich gedraagt. Of wanneer hij Nederlandse atleten ontmoet mag hij van mij ook zijn gang gaan op zijn eigen manier.

Maar hoe kun je nu verwachten dat de Chinese premier het gesprek met onze premier serieus neemt, wanneer de eraan voorafgaande begroeting voor het oog van de wereldpers een soort Laurel-en-Hardy-achtige vertoning is.

Ik weet niet wat we eraan moeten doen. We zijn gezegend met een premier die zijn papierwerk misschien wel goed doet (daar weet ik te weinig van), maar die zich in het openbaar geen houding kan geven.

Ik dacht dat het soort hoogwaardigheidsbekleders als een premier zorgvuldig begeleid werd door bijvoorbeeld de RVD. Dit blijkt niet het geval te zijn. Onze premier heeft ons land te kijk gezet, voor het oog van de wereld, en dat neem ik hem kwalijk.

Geen opmerkingen: