21 juni 2008

Islam hype, hoe lang nog?

Onze Islamitische landgenoten profileren zich vaak opvallend als Islamiet en storen daarmee sommige Christelijke medemensen.
Ze gaan iedere vrijdag naar de moskee, en luisteren daar naar donderpreken, volgen daarnaast vaak nog Islam-onderricht, de vrouwen dragen hoofddoekjes en enkele exemplaren dragen zelfs boerka's. Vult u het zelf maar aan.

Hoe lang gaat dit nog duren?

Denkt u eens terug aan de tijd waarin de Christenen in Nederland hun religie ook bijna fanatiek beleden. Laten we zeggen een jaar of vijftig, zestig geleden. De kerken zaten stampvol op zondag. Je werd er op aangekeken wanneer je niet naar de kerk ging. De meeste scholen hadden verplicht (christelijk) godsdienstonderwijs en vrijwel iedere katholiek droeg een kruisje om zijn nek.

En - niet te vergeten - de pastoor kwam bij jonge gezinnen jaarlijks langs om hen eraan te herinneren dat het weer (hoog) tijd was voor gezinsuitbreiding. Dit leidde to katholieke gezinnen met veel kinderen, soms wel twaalf. Zo werd het geloof nog eens goed verspreid! En in het buitenland was daar de missie en de zending, die - in Afrika en Azië - het Christendom op voor mij onduidelijke wijze verspreidden.

Wat het laatste betreft: aan Indonesië kunnen we zien dat de missie en zending hun hoge doel nooit bereikt hebben. Integendeel, zou ik zeggen.

Maar ook verder gaat het niet best met het actieve belijden van het Christendom: De ene na de andere kerk wordt gesloten of omgebouwd tot een cultureel centrum. De mensen werden Christelijk "op rolletjes" zoals men zei in de vorige eeuw. Van enig fanatisme was en is geen sprake meer, de pastoor wordt het huis uit gegooid als hij het waagt zich met de gezinsplanning te bemoeien en de kruisjes rond de nek zijn verdwenen.

De Islam loopt nu dus gewoon een jaar of vijftig achter. Is er hier iemand die gelooft dat over een generatie of twee dat fanatisme er nog steeds is? Dat al die vrouwen en meisjes dan nog steeds met hoofddoekjes lopen en dat de moskeeën dan nog steeds stampvol zitten op vrijdag?

Ik geloof er niets van. Tegen die tijd zijn ook de moskeeën leeg gestroomd en belijden de meeste moslims hun geloof ook "op rolletjes". Nog even geduld dus, en we kunnen werkelijk vredig met elkaar samenleven. En zo hoort het ook. Want er is natuurlijk niets mis met iemand die een andere religie aanhangt. Als het maar niet fanatiek gebeurt. En dat geldt ook voor het Christendom.

Tenslotte: Als we nog wat verder terug gaan in de geschiedenis kunnen we lezen hoe het Christendom hier destijds door Karel de Grote verspreid is. Je kon toen kiezen: Je laten dopen of onthoofd worden. Volgens welingelichte kringen was de rij wachtenden op een onthoofding toen langer dan de rij wachtenden op de doop...

Geen opmerkingen: