08 december 2007

Nog vuilere energie

De energiebedrijven, waar ik (lees mijn vorige stukje) toch al geen hoge pet van op heb, maken het nu nog bonter:

Enige tijd geleden is er op de tuinders uit het Westland aandrang uitgeoefend om apparatuur aan te schaffen waarmee een zekere recirculatie van energie kan plaatsvinden en waarbij dus (zeer schone) energie vrijkomt. Daar is op grote schaal door de sector gevolg aan gegeven: De tuinders hebben de apparatuur aangeschaft en verkopen de daarmee opgewekte energie aan hun energiebedrijf.

Maar de heren energieleveranciers hebben de tuinders nu laten weten dat zij de in hun bedrijven opgewekte energie niet meer willen kopen. Er zijn onlangs namelijk een paar kolencentrales op de Maasvlakte geopend, en die moeten ook draaien. Daarnaast hebben de heren geen behoefte meer aan (schone) energie van de tuinders.

Om bedrijfseconomische redenen geven de energiebedrijven dus de voorkeur aan de vuile energie boven schone energie. Schade voor de sector tuinbouw (afgezien van de aanschafkosten van apparatuur): € 60 miljoen per jaar! In tijden van nood leer je je vrienden kennen!

Het is te hopen dat de politiek zal ingrijpen.De tuinders hebben inmiddels een lobby gestart. Maar de betrouwbaarheid van de energiebedrijven komt weer eens in een fraai daglicht te staan.

Geen opmerkingen: