14 april 2007

De Post

De afgelopen tijd is er nogal wat afgepraat over de diverse postdiensten. Je krijgt tegenwoordig niet alleen van TNT (de vroegere PTT) post in je bus, maar ook van Sandd , van Selectmail en van kleinere postdiensten zoals bij mij in de regio de 'Streekpost'.

De concurrenten van TNT vinden dat de laatste restjes van het monopolie van TNT maar eens op moet houden. TNT raakt hierdoor in paniek en kondigt grote bezuinigingen aan, die ongetwijfeld tot een mindere dienstverlening aanleiding zullen geven.

De concurrenten van TNT werken goedkoper, want die blijken hun mensen per stuk te betalen. Dat is goedkoper dan ze tegen een vast salaris in dienst te nemen. Ja, maar het gaat wel ten koste van de kwaliteit. Geef mij dus toch maar de TNT, ook al is die wat duurder.

Ik geef u een voorbeeld. En dan gelijk het duidelijkste voorbeeld dat ik ken.
Ik ben geabonneerd op de Elsevier. Dat is - zoals u weet - een blad dat sterk aan de actualiteit hangt. Normaliter ligt het blad steevast op vrijdag in de brievenbus, maar daar kwam in januari plotseling verandering in.

De Elsevier lag niet op vrijdag, maar meestal pas op dinsdag in de bus. Die dinsdag is volstrekt onacceptabel voor een opinieweekblad. Het volgende nummer rolt dan immers alweer van de persen.

Met de telefoon in de ene hand en het adreslabel in de andere stond ik de klachtendienst van het blad te bellen, toen het me opviel dat het logo van TNT niet meer op het label stond, maar dat van Sandd. Kortom, de Elsevier dacht slim te zijn door op de portokosten te gaan bezuinigen.

Maar de deeltijdwerker van Sandd had geen zin of geen tijd om op vrijdag bij mij langs te gaan. Op zaterdag werkt hij niet en op maandag slaapt hij blijkbaar uit. Dus werd mijn opinieweekblad op dinsdag bezorgd. Niet zeuren, als het goedkoop moet gaat het nu eenmaal niet zo snel.

Ik was niet de enige die hier moeite mee had, want vanaf februari of maart was alles weer normaal, en stond het vertrouwde logo van TNT er weer op. Laten we hiervan leren dat alles zijn prijs heeft. Of, zoals onze voetbalprofessor zegt: "Elk voordeel hep z'n nadeel". De post kan wel goedkoper bezorgd worden, maar dan moet je niet zeuren over een paar dagen.

Ik vind het merkwaardig dat dit argument in de politieke discussie geen rol heeft gespeeld. Politici lezen de Elsevier blijkbaar niet. Daarom schrijf ik het hier maar eens, in de hoop dat er politici zijn die af en toe eens op internet kijken.

Dames en heren politici, schaf de laatste restje van TNT Post nu niet af, want ik garandeer u dat de concurrentie weliswaar goedkoper, maar (veel) minder zorgvuldig werkt!

Geen opmerkingen: