29 juni 2012

Gorilla schooiers

Ik heb nu al een paar keer op Animal Planet, of een andere natuurzender, een geweldig stukje film gezien: Je ziet een juffrouw, die meent dat ze apen-expert is, maar zoals hieronder zal blijken, er geen bal verstand van heeft.

Ze bevindt zich bij de berggorilla's, waar een groep gorilla's zich ook bevindt, en houdt er een verhaal over. De dames en heren gorilla's hebben langzamerhand genoeg van die inbreuk op hun privacy en op commando van de zilverrug vertrekken ze het bos in. Maar twee schooiertjes (van die jonge pluisbollen) vinden dat er voor hun nog wel wat werk aan de winkel is. Wat doet dat mens daar nu eigenlijk op hun terrein en waarom brengt ze van die rare machines mee?

De jongelui blijven even bij elkaar staan om plannen te maken. De juffrouw heeft dat totaal niet door en zevert verder over gorilla's, waar ze niets van begrijpt. En dan hebben de jongelui hun plan getrokken.

Dit is wat je vervolgens ziet: Een van de jongens loopt tot vlak bij de juffrouw en geeft haar een duwtje in haar rug. Duidelijk is (voor een toeschouwer die zich probeert in te leven in de jongelui) dat ze het mens weg willen hebben en haar een lichte waarschuwing geven. Ze begrijpt dat niet en zegt iets in de geest van 'O, ik heb net een duw van een berggorilla gehad en daar ben ik trots op'. Je moet maar simpel zijn!

De jongelui zijn iets uitgeweken en zien dat hun waarschuwing geen effect heeft gehad. Ze overleggen nog even (dat is echt duidelijk te zien op het stukje film) en vervolgens loopt een van de jongens tot vlak achter de juffrouw, gaat op zijn handen staan en geeft haar met zijn voeten zo'n duw dat de omvalt. Ook de cameralui schrikken behoorlijk (maar die kun je niet kwalijk nemen dat ze de gorilla-jongelui niet geobserveerd hadden).

De hele ploeg aarzelt nog even, geobserveerd door de twee jongelui, een daarvan neemt een aanloopje richting juffrouw, en de camera gaat (helaas) uit. Vermoedelijk pakt de ploeg in allerijl zijn biezen.

Wanneer ze daar nu iemand hadden neergezet die de beestjes observeerde, zoals ondergetekende, dan was het nooit zover gekomen en had de ploeg de voorzichtige waarschuwing al lang begrepen. Maar als je een aantrekkelijke juffrouw laat doen alsof ze verstand van gorilla's heeft, komt dar narigheid van en de juffrouw valt dor de mand. Prachtig stukje film!  

Geen opmerkingen: