06 april 2012

Belegt u even goed als een gorilla?

Kent u Jacko de beursgorilla? Hij woont in Artis, en 12 jaar geleden kreeg hij een euroton om in aandelen te beleggen. Hij maakte zijn keuze door hem een groot aantal bananen voor te legen en hem daaruit te laten kiezen. Op die bananen stond een nummer, dat correspondeerde met een bepaald Nederlands aandeel.  Sinsdien kiest hj eens per maand een banaan (aandeel) uit om te verlkopen, en uit 64 andere bananen kiest hij er ook een uit (weer correspoinderend met een aandeel) om in zijn portefeuille op te  nemen, ter vervaning van het verkochte aandeel.

Het aardige is dat Jacko beter belegt dan u en ook beter dan de experts van uw bank: in de 12 jaren dat dit experiment nu al duurt, heeft jacko 11 keer de AEX-index verslagen. Zijn vermogen is in die twaalf jaar verdubbeld. Dit is geen fictie, aar realiteit. Op YouTube kunt u (zoek naar Jacko) zo'n maandelijkse wisseling van aandelen zien. Ik heb zelf niet het rendement van Jacko op de beurss gehaald, met de adviezen van mijn bank. Misschien is het toch beter om de portefeuille van Jacko aan te schaffen en zijn maandelijkse wisselingen ook uit te voeren?

Het is in ieder geval goedkoper dan de adviezen van uw bank te laten uitvoeren. En het toont maar eens te meer aan dat het beleggen in aandelen net zo goed at random kan gebeuren als na intensieve studies van "deskundigen". Of zou er in Jacko, als enige tot dusverre bekende gorilla, toch een financieel expert schuil gaan?

Geen opmerkingen: