10 april 2010

Hoe bezuinigen?

Nu alle partijprogramma's zo ongeveer bekend zijn en iedere partij op een andere manier wil bezuinigen, kun je je afvragen wie de pijnlijke keuzes het best kan maken. De oplossing lijkt me erg eenvoudig: Volg het systeem zoals dat in de zorg gehanteerd wordt.

Daar worden alle pijnlijke beslissingen genomen door dertigers en veertigers die kerngezond zijn en de zorg dus zelf tot aan hun horizon niet nodig hebben. Dan ben je er zo uit. Maar zodra er mensen gaan meebeslissen die er zelf baat bij hebben kom je er niet uit.

Mijn voorstel is daarom: Laat de beslissingen over bezuinigingen bij de overheid nemen door een groepje "topmanagers" uit het bedrijfsleven. Van die jongens die een 24-uurs-economie voorstaan. Die hebben liefst zo weinig mogelijk overheidsinmenging. Laten die maar zeggen hoe het verder moet met de overheid. Ze zijn het in no time eens.

Dan zijn daar de uitkeringen. Nou, daar is hetzelfde groepje perfect geschikt voor: Niks uitkeringen, handen uit de mouwen! De subsidies dan ook maar door deze goed betaalde heren laten meenemen?

De hypotheekrente-aftrek? Laat daar maar over beslissen door mensen uit de sociale huursector. Die weten er wel een oplossing voor.

En bezuinigingen op de wegenbouw? Vraag dat maar aan ouderen en verstokte fietsers en treinreizigers. Zo klaar! Diezelfde groep kan dan eigenlijk ook best de kilometerheffing meenemen.

En de bijdragen aan Europa en de ontwikkelingssamenwerking? Daar is vrijwel iedereen tegen, dus daar zou je desnoods een referendum over kunnen houden. Dan kan je de Euro gelijk even laten meenemen.

De pensioenleeftijd? Dertigers! Die lusten die ouwe zakken die van de rest van de maatschappij profiteren wel rauw! De beslissing ligt klaar.

Ik stop er maar mee, want we gaan al die bezuinigingen waarschijnlijk toch op democratische wijze in brede kring bespreken, waarna er nergens ruimte voor bezuinigingen blijkt te zijn. Er is immers altijd wel een belangengroep die haarfijn kan uitleggen waarom er op het betreffende gebied helemaal niet bezuinigd kan worden.

Ik wens de toekomstige regering en het toekomstige parlement, maar zeker ook de Nederlandse bevolking,  dan ook alle sterkte toe. Want er zal toch bezuinigd moeten worden ...

Geen opmerkingen: