03 april 2010

De katholieke kerk

De katholieke kerk blijkt onder haar priesters een aanzienlijk aantal personen te herbergen die zich schuldig gemaakt hebben of wellicht nog schuldig maken aan een ernstig misdrijf. Er werden (worden) kinderen seksueel misbruikt. Dat is niet gering, want die kinderen hebben daar vaak hun hele verdere leven last van.

En eigenlijk moeten we de zaken maar gewoon bij hun naam noemen: De katholieke kerk bevat onder haar ambtsdragers een relatief groot aantal pedofielen. En die oefen(d)en hun smerige en uiterst verwerpelijke "hobby" uit op jongetjes (ze zijn dus ook nog eens homofiel), die aan hun gezag waren (zijn) toevertrouwd.

Je zou - tot voor kort - toch werkelijk denken dat je erop mag vertrouwen dat je kind, wanneer je het in een kerkkoor laat meezingen of wanneer je het naar godsdienstonderwijs stuurt, niet seksueel misbruikt wordt. Dat vertrouwen is nu ernstig geschaad.

Ik kan nog niet zo goed bevatten waarom de bevolking hier zo rustig onder blijft. Wanneer er een pedofiel die zijn straf al heeft uitgezeten ergens wil komen wonen is de betreffende stad te klein en kan hij minimaal op een enkelband rekenen. Maar hoewel priesters vaak even gevaarlijk zijn en hun straf nimmer uit hoeven te zitten, ondervinden die - nog - geen last.

En de katholieke kerk zelf zwijgt. Het enige dat af en toe naar buiten komt is een bekentenis. Die wordt vervolgens door de kerk met "de mantel der liefde" bedekt, want God vergeeft alle zondaars immers. In veel gevallen is het gewoon onder het tapijt geschoven. Er wordt door de kerk in het geheel niet nagedacht over de slachtoffers, die in veel gevallen geen normaal leven meer kunnen lijden.

De bezem zal door de hele katholieke kerk moeten en iedereen die zich aan dit verwerpelijke misdrijf heeft schuldig gemaakt zal eruit moeten verdwijnen. De katholieke kerk zal die zuivering zelf moeten uitvoeren. En de Paus (en alle bisschoppen die ervan wisten, ook al deden ze het zelf niet) moet(en) vanzelfsprekend aftreden. De bekende daders moeten alsnog bij Justitie worden aangegeven, ook in de gevallen waarin het misdrijf al verjaard is. Het recht moet zijn loop hebben. Als dit niet gebeurt is de katholieke kerk niet meer serieus te nemen.

De slachtoffers zijn dan nog steeds niet geholpen, maar al het mogelijke is dan in ieder geval gedaan om de daders en hun verantwoordelijken te verwijderen. Geen honderd wees-gegroetjes, maar de bak in.

Geen opmerkingen: