08 mei 2015

Belediging van het staatshoofd

Plotseling is belediging van het staatshoofd een "hot item". Links Nederland slijpt de messen al om de betreffende strafbepaling uiit het wetboek van strafrecht te schrappen. Dat allemaal omdat een mannetje (met een niet-Nederlandse achtergrond, zodat hij dus niets met ons Koninklijk Huis heeft en zich mogelijk niet realiseert dat anderen daar wel iets mee hebben) tegen de monarchie is.

Dat is overigens nog tot daaraan toe. Iedereen mag zijn eigen idee├źn hebben en - zolang dat gebeurt op een manier die niet in strijd met de wet is - daar uiting aan geven. Dit mannetje meent aan zijn republikeinse opvattingen (als hij al ouden wijs genoeg is om daarover serieus nagedacht te hebben) uiting te moeten geven door in uiterst ongepaste bewoordingen de personen van de Koning en de Koningin te beledigen. 

Hij roept niet "leve de republiek", of woorden van gelijke strekking, maar uit zich op onwaardige wijze over het Staatshoofd. En hij vindt dat hij daarmee zijn mening over "de republiek" uit. Hij heeft kennelijk nooit de eerste beginselen van het staatsrecht tot zich genomen en weet daarom kennelijk niet dat het Staatshoofd zich niet in het openbaar kan verdedigen.

Daarom vind ik dit zo'n minne actie. Nu heeft dat mannetje een transactie aangeboden gekregen om door betaling van € 500 strafvervolging af te kopen. Maar daar gaat hij niet op in. Hij "uitte alleen maar zijn mening". Welke mening? Dat de persoon van het staatshoofd met niet te herhalen opmerkingen door het slijk gehaald mag worden?

Hij heeft inmiddels een "advocaat voor kwaaie zaken" gevonden die hem - ongetwijfeld op kosten van de belastingbetaler - zal verdedigen op zijn (eventuele) proces.

Pauw heeft het nodig gevonden om dit mannetje in zijn talkshow uit te nodigen, samen met nog een mannetje met een niet-Nederlandse achtergrond, die zei "cabaretier" te zijn. Vroeger was cabaret iets om te lachen, maar nu schijnt de grap van "cabaret" te zijn om te kijken hoe ver je kunt gaan zonder in de bak te belanden. 

Tijdens de uitzending van Pauw werden de beledigingen van het staatshoofd door de "cabaretier" en het mannetje voortgezet en verergerd. De "cabaretier" meende, gierend van de lach, dat je de geuite beledigingen ook letterlijk mocht opvatten en begon naar aanleiding daarvan een paar weerzinwekkende "grappen" te maken. Hij was van mening dat ook die (volledig irrelevante) opmerkingen als vrije meningsuitingen gezien moesten worden.

Helaas werd een dag later door het openbaar ministerie bekend gemaakt dat de vervolging van het mannetje wordt opgeschort. Als dat zou leiden tot een sepot, dan hoeft dat mannetje zijn transactie waarschijnlijk niet eens te betalen! Laten we dus maar hopen dat het OM tot inkeer komt en alsnog tot vervolging overgaat. Het betreft tenslotte een aanval onder de gordel op de persoon van het staatshoofd en zijn echtgenote. Dat is nogal wat, zou ik zeggen! En nogmaals: het gebruiken van onnodig grievende of beledigende termen om je standpunt te verwoorden heeft hoegenaamd niets met vrije meningsuiting te maken.

In Thailand staat op belediging van het staatshoofd of zijn directe familieleden een minimum gevangenisstraf van drie jaar, tot maximaal 15 jaar. En van die bepaling wordt druk gebruik gemaakt. Daar zitten de gevangenissen vol met mannetjes zoals het mannetje waar dit stukje over gaat en de "cabaretier".

Hoe het met dat mannetje gaat aflopen zullen we nog wel zien. Maar een volwassen journalist als Pauw hoort dit soort randfiguren niet in zijn uitzending toe te laten, en als hij dat al doet, hoort hij het gesprek op het juiste moment af te breken. Of overschat ik Pauw, als ik hem kwalificeer als een volwassen journalist?

Geen opmerkingen: