12 november 2010

De duurzame 100

Het dagblad Trouw publiceert vandaag een lijst met de "Duurzame 100". Dat is natuurlijk een lofwaardig streven, maar wanneer ik zie wie er op die lijst staan en waarom, krijg ik de indruk dat Trouw zich beter had kunnen beperken tot een "Duurzame 10". Er staan weliswaar veel personen op de lijst die vinden dat de wereld duurzamer zou moeten worden, en daar ook wel gedachten over hebben, maar die daar zelf - voor zover ik kan nagaan - zelf weinig aan doen.

Zo is daar de oud-politicus die vindt dat er beter een (groen-) links kabinet had kunnen komen dan een rechts kabinet. Is dat een plaats tussen de duurzamen waard? Ik vind het niet. Er wordt niet vermeld wat deze politicus zelf aan duurzaamheid doet of gedaan heeft. 

Dan staat er iemand bij die vindt dat we overal hoge dijken moeten bouwen om onze voeten droog te houden. Goed voor de Nederlandse economie, maar naar mijn bescheiden mening zou het duurzamer zijn om Nederland weer aan de zee terug te geven. Misschien niet realistisch, maar wel duurzaam. En wat doen al die politici en anderen die steeds zeggen dat we duurzamer moeten leven in de lijst? Praten kunnen we allemaal! 

Gelukkig staan er ook mensen tussen die "duurzame daden" verricht hebben, en nog steeds verrichten. Die horen natuurlijk wel in zo'n lijst thuis. Maar die vormen nog niet de helft van die lijst. 

Ook mis ik in deze lijst personen die durven te vinden dat er veel te veel mensen op onze planeet leven en we dus moeten streven naar een wereld met veel minder mensen. Blijkbaar gaan economie en hebzucht nog steeds ver boven duurzaamheid.

Nee Trouw, probeer er nog eens diep over na te denken! Breng om te beginnen bijvoorbeeld eens een bijlage over hoe we duurzaam kunnen leven uit.

Geen opmerkingen: