07 mei 2013

De moelijkheidsgraad van bladmuziek (update) en meer

Geruime tijd geleden heb ik de moeilijkheidsgraad van bladmuziek hier ook al eens behandeld. Een van de pagina's waar ik toen naar verwees ( http://home.wanadoo.nl/mkalk/componisten/index.html#Speelniveau) is sindsdien aanmerkelijk verbeterd. Je kunt de muziek nu niet alleen gerangschikt op niveau bekijken, maar ook per componist, en daarbinnen gerangschikt op niveau. Alles netjes geformatteerd. En vaak met links naar YouTube, hoewel daar ook dode links tussen zitten.
Je kunt dus gelijk kijken welke stukken van je lievelingscomponist(en) waarschijnlijk binnen je bereik liggen. Andere plaatsen waar vaak een bruikbare aanduiding van de moeilijkheidsgraad te vinden is, zijn de sites van bedrijven die bladmuziek verkopen of digitaal verspreiden. Een voorbeeld van de eerste categorie is http://www.sheetmusicplus.com en een voorbeeld van de tweede categorie is http://www.pianostreet.com.
Het blijft natuurlijk een hachelijke onderneming om aan muziek moeilijkheidsniveaus toe te kennen. De schaal bij de meeste sites loopt van 1 tot 10, maar ik heb ook wel eens schalen gezien (vraag me niet waar) waarbij (ik geloof) 8 het hoogste niveau was. Toch is zo'n schaalaanduiding nuttig, zeker als je geen leraar hebt. Maar ik raad iedereen die nog niet het niveau bereikt heeft waarop hij / zij concerten en recitals kan geven met klem aan om les te blijven nemen.
Een leraar ziet zonder moeite wat je wel en wat je niet kunt spelen. Zijn oordeel is een prima maatstaf. Want cijfers worden soms op niet erg relevante gronden toegekend. Zo heb ik wel toelichtingen op een moeilijkheidsgraad gezien, waarin de toegekende moeiklijkheidsgraad gemotiveerd werd met het in de muziek voorkomen van akkoorden die meer dan een octaaf overspannen. Dat is natuurljk lang niet voor iedereen een  probleem en daar kun je ook wel omheen! Mijn huidige leraar laat me ook stukken spelen waarvan ik dacht dat ze boven mijn niveau lagen, maar het lukt toch. Kortom een cijfer bij een stuk muziek is niet zaligmakend!
In feite inspireert mijn leraar mij behoorlijk! Zoals gezegd studeer ik nu muziek waarvan ik niet wist dat ik die in mij had, maar verder neemt hij alle muziek serieus. Ik speel nu ook de muziek van Scott Joplin. Mijn leraar stimuleert me zelfs sterk om die te spelen, want die muziek is helemaal niet makkelijk. Een van de specifieke moeilijkheden van die muziek is het moeten overbruggen van grote afstanden in de linkerhand. En daarom is Joplin een goede oefening voor mnet name Chopin! Zo zie je maar weer.
Ik ga nog even door op het kopen of printen van bladmuziek.
Het zelf uitprinten van bladmuziek (de meest utgebreide bron daarvoor is nog steeds http://www.imslp.org) is overigens een relatief kostbare zaak, gegeven de prijs van printerinkt.
U kunt als alternatief ook PDF's downladen en vanaf uw tablet spelen. Het is even wennen, maar met een 10 inch tablet gaat het eigenlijk best. Je kunt zo een uitgebreide collectie bladmuziek ook nog eens overal mee naar toe nemen. Voor Android is er een erg handige app waarmee de site van imslp (zoek op imslp in de Play store) erg goed toegankelijk gemaakt is en de muziek mooi gesorteerd op je tablet verschijnt. Of die app ook voor de iPad bestaat weet ik niet. Ik ben een adept van Open Source!
En als u toch bladmuziek gaat kopen, kijk dan vooral ook eens op Amerikaanse sites. De eerder genoemde site (http://www.sheetmusicplus.com) heeft erg veel en doorgaans (ook rekening houdend met verzendkosten) tegen lagere prijzen dan Nederlandse winkels, voor zover er nog goede winkels voor bladmuziek in Nederland zijn! Je moet er dan een week of twee op wachten, maar dan heb je ook wat. Ze verkopen daar bijvoorbeeld boeken met (klassieke) bladmuziek van de Amerikaanse uitgever Schirmer. Die zijn altijd goedkoop, en toch zijn hun boeken naar mijn ervaring altijd prima gedrukt en zijn ze voorzien van vingerzettingen waar nodig. Ik heb er inmiddels diverse van. In Nederland heb ik ze nog niet gezien.
Ik houd me aanbevolen voor nuttige tips op het gebied van bladmuziek en de aanschaf ervan. Hierboven staat mijn bescheiden bijdrage aan dit onderwerp.

Geen opmerkingen: